EurEau

Aktualizacja opinii w sprawie 3T

Aby sprostać wymaganiom odbiorców usługi wod-kan muszą być finansowane nie tylko z taryf, ale także z dotacji i lokalnych opłat (z ang. 3T czyli Tariffs, Taxes, Transfers). Wówczas model pełnego zwrotu kosztów jest zgodny z Ramową Dyrektywą Wodną i podejściem OECD. EurEau opublikowała aktualizację opinii w tej sprawie.

Unia Europejska

Odzysk wody ze ścieków

Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca minimalnych wymagań jakościowych dla odzysku wody ze ścieków ogranicza się do rolnictwa. EurEau uczestniczyła w konsultacjach dokumentu, proponując wiele poprawek. Parlament Europejski zaproponuje zmiany, jednak Rada niestety nie spieszy się z decyzją, więc wątpliwe jest przyjęcie rozporządzenia przed wyborami 2019 roku.

Dyrektywa w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko

Propozycja dyrektywy ma na celu zmniejszenie ilości odpadów znajdujących się w morzu. Trwają dyskusje w komisji PE ENVI. Robocza wersja raportu posła sprawozdawcy PE dostępna jest w języku polskim tutaj. Stanowisko EurEau koncentruje się na zwróceniu uwagi na problem jednorazowych produktów, które trafiają do kanalizacji (tzw. mokre chusteczki jednorazowego użytku).

Dyrektywa w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych

Ewaluacja dyrektywy weszła w fazę konsultacji społecznych. Wersja polska ankiety dla mieszkańców oraz specjalistów dostępna jest tutaj. Konsultacje kończą się 19 października. Zarówno EurEau jak i IGWP przygotowują stanowisko w tej sprawie.

Dyrektywa w sprawie jakości wody do spożycia

Parlament Europejski (komisja ENVI), pracowała nad dyrektywą w lipcu i sierpniu, dążąc do wypracowania kompromisu. Głosowanie w komisji ENVI zaplanowane jest na 10 września. Kraje członkowskie mogą wciąż zgłaszać uwagi. Niestety dyrektywa nie jest priorytetem dla prezydencji austriackiej, dlatego jej uchwalenie przez obecny PE jest coraz mniej prawdopodobne.

Wspólna Polityka Rolna źródłem kontrowersji

Ministrowie rolnictwa Finlandii, Czech, Danii, Estonii, Łotwy, Holandii, Szwecji zwrócili się do KE o uproszczenie Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku, szczególnie w kontekście ochrony środowiska. Parlament Europejski podjął debatę nad tym dokumentem. EurEau zaprezentowała stanowisko i wzięła udział w konsultacjach, spotkała się z przedstawicielami gabinetu Komisarza Jyrki Katainena (wiceprzewodniczącego oraz komisarza ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności) i Phila Hogana (komisarza ds. rolnictwa i rozwoju wsi).

Dyrektywa Azotanowa: Organizacja pozarządowa oskarżyła Niemcy o zanieczyszczanie wód podziemnych.

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że Niemcy nie wdrożyły dyrektywy azotanowej. Organizacja pozarządowa związana z ochroną środowiska Deutsche Umwelthilfe oskarżyła administrację rządową o niepełne uwzględnienie dyrektywy w lokalnym prawie. Podobnego zdania są niemieckie przedsiębiorstwa wodociągowe.

Ramowa Dyrektywa Wodna: Europejska agencja Środowiskowa (EEA), widzi nieznaczny progres w poprawie jakości wody.

W lipcu EEA opublikowała raport dotyczący presji i stanu wód wynikających z wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej. Tylko 40% wód monitorowanych w latach 2010-15 osiągnęło stan dobry. W stosunku do publikacji z 2012r. to bardzo niewielka poprawa. Więcej można znaleźć na blogu EurEau. Dyrektor Generalna Veronica Manfredi (Dyrekcja ds. Środowiska) zapowiedziała rekomendacje.

Farmaceutyki w środowisku: EurEau wzywa do podjęcia działań.

EurEau wspólnie z organizacjami związanymi z ochroną środowiska zwracają się do Przewodniczącego Komisji Europejskiej do opublikowania planu akcji dotyczącego farmaceutyków w środowisku i propozycji efektywnej polityki w tym zakresie. Wynika to z faktu, że KE opóźniała publikację już wielokrotnie. Więcej o odezwie można znaleźć tutaj.

List, który można znaleźć tutaj, podpisały następujące podmioty: Aviva Investors, Nordea Asset Management, EurEau, European Public Health Alliance (EPHA), European Environmental Bureau (EEB), Pesticide Action Network (PAN) Germany, Health Care Without Harm Europe, Envirohealth Matters and the Changing Markets Foundation.

Także niektóre kraje członkowskie zwróciły się w liście do KE o podjęcie działań.

Chemikalia w gospodarce o obiegu zamkniętym – konsultacje społeczne.

KE ogłosiła konsultacje publiczne dotyczące interakcji między przepisami w zakresie chemikaliów, produktów i odpadów. Dotyczy wpływu substancji niebezpiecznych zawartych w produktach poddawanych recyklingowi. EurEau przygotowuje swój udział w konsultacjach, które kończą się 29 października.

Pozostałe informacje:

Szwecja: Rząd rozpatruje możliwość zakazania osadów w rolnictwie

Szwedzki rząd zamierza opracować studium na temat możliwości wdrożenia obowiązku odzysku fosforu z osadów i jednocześnie zakazania stosowania osadów w rolnictwie. Więcej tutaj.

Oczyszczalnia z zapotrzebowaniem na energię wynoszącym 15% aktualnego.

Naukowcy opracowali nowe rozwiązanie. Więcej tutaj.

Hiszpania: orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie dyrektywy ściekowej

ETS orzekł, że Hiszpania nie wdrożyła dyrektywy w 17 aglomeracjach. Została obciążona karą 12 milionów euro oraz 11 milionami płatnymi co pół roku okresu opóźnienia, począwszy od 2011 roku.

ISO pracuje nad kwestią zarządzania gospodarką wodną

ISOO TC 224 opracuje wytyczne dotyczące podstaw efektywnego zarządzania przedsiębiorstwami wodociągowymi. Oprze się na opublikowanych przez OECD podstawach zarządczych w gospodarce wodnej.

Horizon 2020 oczekuje na propozycje.

KE opublikuje wezwanie do zgłaszania propozycji w zakresie budowy społeczeństwa i gospodarki umiejętnie wykorzystujących wodę. Czas zgłaszania propozycji będzie trwać od 14 listopada do 19 lutego 2019r.

Wydarzenia

16-21 września – Światowy Kongres Wodny IWA, Tokio, Japonia. EurEau współorganizuje sesję na temat gospodarki o obiegu zamkniętym.

20-21 września - Konferencja Wodna UE, Wiedeń, Austria; współorganizowana przez Komisję Europejską i prezydencję austriacką. Tutaj jest program, możliwość rejestracji.

21-22 września - Konferencja Przedsiębiorstw Użyteczności Publicznej, Podcetrtek, Słowenia. Sekretarz Generalny EurEau Oliver Loebel będzie miał prezentację wprowadzającą. Więcej informacji na temat konferencji (jęz. słoweński), można znaleźć tutaj.

7 listopada – Młodzi Liderzy Wody, pierwsza konferencja.

 

Opracowała Klara Ramm na podstawie danych EurEau.

Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.