Kongres EurEau 2018 w Limassol
Tegoroczny kongres odbędzie się na Cyprze, dzięki gościnności cypryjskiej organizacji wodociągów i kanalizacji. Innowacyjne rozwiązania, które zostały zaproponowane przez organizacje z całej Europy (również przez polskie przedsiębiorstwa), zostaną ocenione, a najlepsze zaprezentowane podczas kongresu.

Nowy projekt EurEau dotyczący rozszerzonej odpowiedzialności producenta
Walne Zgromadzenie zdecydowało o konieczności zatrudnienia konsultanta, który pomógłby opracować propozycję rozwiązań dotyczących zastosowania zasady rozszerzonej odpowiedzialności producenta w obszarze nowych zanieczyszczeń, takich jak mikroplastik, farmaceutyki itd. Przetarg zostanie wkrótce ogłoszony.

Walne Zgromadzenie EurEau
Walne Zgromadzenie odbyło się w Rzymie. Członkowie zatwierdzili stanowiska dotyczące projektu dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz scenariuszy po 2027 roku ramowej dyrektywy wodnej.

Zatwierdzono także notatkę na temat innowacji w sektorze wod-kan.

Poszerzenie współpracy międzynarodowej EurEau
Walne Zgromadzenie zatwierdziło zasady partnerstwa z krajami objętymi Europejską Polityką Sąsiedztwa (ENP), które nie mogą być pełnoprawnymi członkami federacji. Teraz będą mogły podpisać umowę współpracy z EurEau.

Nowe propozycje Komisji Europejskiej
Propozycje nowych regulacji dotyczą odzysku wody I jej ponownego wykorzystania oraz plastikowych śmieci zanieczyszczających środowisko.
Odzyskiwanie wody: Komisja proponuje środki ułatwiające bezpieczniejsze ponowne wykorzystywanie wody do nawadniania w rolnictwie
Przedmioty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych: nowe przepisy unijne doprowadzą do zmniejszenia ilości odpadów morskich

Wspólne stanowisko w sprawie rozporządzenia nawozowego
EurEau wspólnie z innymi organizacjami opracowuje stanowisko, które ma zmobilizować instytucje unijne do szybkiego sfinalizowania rozporządzenia nawozowego, bardzo ważnego dla gospodarki o obiegu zamkniętym.

Dyrektywa nawozowa: niewielki postęp we wdrażaniu
Raport KE z wdrażania dyrektywy nawozowej wskazuje, że poziom zawartości azotanów w wodach powierzchniowych i podziemnych poprawił się bardzo nieznacznie w stosunku do 2008 roku. Wciąż w 13% badanych punktów zawartość azotanów przekracza 50 mg/l (przed 2012 rokiem było to 14%). Kraje najbardziej dotknięte tym problemem to Malta, Niemcy i Hiszpania.

Dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (DWD)
Raport posła sprawozdawcy (Michel Dantin, EPP) jest dostępny tutaj. Będzie omawiany w PE w dniu 7 czerwca, termin proponowania zmian upływa 13 czerwca.

Grupa Robocza ds. Środowiska Rady UE planuje odbyć w dniu 25 czerwca debatę na temat dostępu do wody (art.13) I materiałów I produktów kontaktujących się z wodą pitną.

Grupa PE: spotkanie w sprawie DWD
Poseł sprawozdawca dyrektywy w sprawie wody pitnej poprowadził spotkanie grupy parlamentarnej “bioróżnorodność, zmiany klimatu i zrównoważony rozwój” na temat DWD. Dyrektor Generalny Calleja Crespo (DG Envi) wygłosił prezentację wprowadzającą. Przedstawiciel prezydencji bułgarskiej poinformował o pracach toczących się w Radzie, a reprezentant Komitetu Regionów podkreślił najistotniejsze do rozstrzygnięcia kwestie. Wiceprezydent EurEau Claudia Castell-Exner zaprezentował opinię sektora. W debacie wziął także udział przedstawiciel EUROCITIES, ANEC. Prezentacje dostępne są tutaj.

Rozporządzenie o środkach ochrony roślin

Poseł Pavel Poc (S&D) napisał własny raport na temat regulacji. Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego do 12 czerwca ma czas na proponowanie poprawek.

Wspólna Polityka Rolna

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej (CAP) została zainicjowana przez KE. Konkretna propozycja ma się pojawić w czerwcu. Wydaje się, że cele środowiskowe gospodarki wodnej nie będą wzmacniane. EurEau spotyka się z pracownikami Komisarza Karmenu Vella, propagując konieczność lepszej ochrony zasobów wodnych.

EurEau i Powerstep na targach IFAT.
Kostas Kotoulas z EYATH SA (Grecja) reprezentował EurEau podczas panelu dyskusyjnego na temat projektu Powerstep. Dyskusja dotyczyła wyzwań związanych z regulacją energii.

Estońska strategia w kierunku zrównoważonego sektora wodnego.

Estońska organizacja wod-kan opublikowała strategię. Wersja angielska znajduje się tutaj.

Konferencja Nordycka
Konferencja wod-kan krajów północnych odbędzie się w czerwcu w Oslo. Więcej na www.nordiwa.no.

Konferencja usług publicznych, Podcetrtek, Słowenia
Słoweńska izba usług publicznych organizuje konferencję w dniach 21-22 września. Sekretarz Generalny EurEau Oliver Loebel wygłosi prezentację na temat działalności EurEau. Więcej informacji na temat konferencji na https://konferenca-komunala.gzs.si/ .

Warsztaty BDEW i DVGW w Brukseli

Warsztaty odbęda się 6 czerwca. Dotyczyć będą dyrektywy w sprawie wody pitnej, rolnictwa.

Targi WOD-KAN w Bydgoszczy

W dniach 5-6 czerwca IGWP organizuje doroczne targi i konferencję. Więcej tutaj

11-12 czerwca – Trzecia Konferencja Zrównoważone Wykorzystanie Fosforu, w Helsinkach

26-31 sierpnia – Światowy Tydzień Wody pod hasłem ‘Woda, ekosystemy i rozwój cywilizacyjny”.

16-21 września – Światowy Kongres Wodny IWA, Tokyo.
20-21 września – Konferencja Wodna UE, Wiedeń. Zapowiada się duże przedsięwzięcie , współorganizowane przez KE i austriacką prezydencję. Wstępny program jest już gotowy. Strona konferencji znajduje się tutaj.

7 listopada – Młodzi Liderzy Wody, pierwsza konferencja.

 

Opracowała Klara Ramm na podstawie danych EurEau.

Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.