Spotkania z członkami federacji
Carla Chiaretti z Sekretariatu Generalnego spotkała się z włoską organizacją Utilitalia. Zaprezentowała stanowisko EurEau dotyczące dyrektywy w sprawie wody do picia podczas konferencji w Mediolanie.
Oliver Loebel uczestniczył w spotkaniu brytyjskiej organizacji Water UK. Poświęcone zostało priorytetom EurEau oraz sytuacji po Brexicie.

Oliver Loebel spotkał się także z zarządem holenderskiej organizacji VEWIN, głównie w celu przedyskutowania propozycji dyrektywy w sprawie wody do picia.

 

Organizacja usług wod-kan w Europie
Jesteśmy dumni z tego, że nowa publikacja EurEau pt ”The governance of water services in Europe” ujrzała światło dzienne. Dotyczy ogólnych cech organizacji sektora w krajach Europy. Jego celem jest uświadomienie politykom i decydentom ogólnych zasad organizacji branży, różnorodności modeli biznesowych, zadań i odpowiedzialności. IGWP otrzyma niedługo egzemplarze papierowe.

Drugie spotkanie managerów komunikacji
Spotkanie osób odpowiedzialnych za komunikację organizacji krajowych odbyło się w Brukseli. Wymieniono poglądy i doświadczenia dotyczące komunikacji w sytuacjach kryzysowych oraz nowych narzędzi związanych z mediami. Uczestnicy dowiedzieli się również jak holenderska organizacja radzi sobie z negatywną prasą oraz poznali szczegóły kampanii dotyczącej niekorzystania z jednorazowych butelek plastikowych, prowadzonej w Wielkiej Brytanii.

Nowa strona internetowa i intranetowa EurEau
Niedługo pojawi się nasza nowa strona internetowa. Również usprawniamy narzędzia intranetowe dla członków jednostek roboczych.

Inwestycje w infrastrukturę

Klara Ramm, przewodnicząca EU3 napisała artykuł opublikowany na EurActiv, dotyczący konieczności inwestowania w infrastrukturę.

Unia Europejska
Dyrektywa w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi
Komisja Europejska zaproponowała w lutym nową treść dyrektywy (DWD). Rada UE spotkała się w ciągu ostatnich dwóch miesięcy trzy razy, ale debata polityczna została zaplanowana przez Radę ds. Środowiska w dniu 25 czerwca. Carla Chiaretti spotkała się już w tej sprawie z prezydencją bułgarską. Z kolei Parlament Europejski planuje wysłuchać raportu posła sprawozdawcy Michela Dantin w dniu 7 czerwca. Więcej na ten temat można znaleźć w blogu EU matters. Komisja PE ds. Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) wymieniła opinie z KE. Posłowie wysłali pytania do Dyrekcji Generalnej ENV. Nowo powołana dyrektor Veronica Manfredi odpowiadała na pytania w imieniu Komisji.

Grupa PE ds. rolnictwa i gospodarki wodnej

Spotkanie zaplanowano na 16 maja, będzie poświęcone DWD, prowadzone przez posła Michela Dantin – sprawozdawcę dyrektywy. W imieniu EurEau głos zabierze Claudia Castell-Exner (niemiecka organizacja DVGW).

Komitet Regionów w sprawie DWD
Komitet Regionów również przygotowuje stanowisko w sprawie dyrektywy. Sprawozdawcą jest Marc Weinmeister (Niemcy /EPP). Stanowisko ma być przyjete podczas sesji plenarnej w dniach 16-17 maja.

Farmaceutyki w środowisku
KE oraz PE wymieniają opinie dotyczące DWD. W dniu 10 kwietnia odbyła się debata.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie wód podziemnych

Niemcy poprosili ETS o opinię w sprawie odstępstw związanych z art. 4, ale dotyczących wód podziemnych. To precedens, który warto śledzić. Sprawa nie ma jeszcze nadanego numeru.

Spotkanie EurEau z Dyrekcją Generalną ds. Badań Naukowych i Innowacji (RTD)

Bertrand Vallet z Sekretariatu Generalnego EurEau wziął udział w spotkaniu DG RTD, którego tematem był Raport Mazzucato oraz kwestia kryteriów dla przedsięwzięć przyszłego programu ramowego badań i innowacji (FP9) i związanej z nim Misji Woda.

Odzysk i ponowne wykorzystanie wody
Publikacja zapisów prawnych została zaplanowana na 29 maja. Najprawdopodobniej będzie to rozporządzenie. Komisja otrzymała negatywne opinie m.in. od ministerstw środowiska Niemiec, Litwy, Słowenii, Danii. Grupa robocza spotkała się w celu przedyskutowania propozycji granicznych wymagań dla wody z odzysku przeznaczonej do nawadniania w rolnictwie i zasilania zbiorników. EurEau reprezentował Pierpaolo Abis z EU2/Utilitalia.

Drugie Plany Gospodarowania Wodami na Obszarach Dorzeczy
DG ENVI przygotowuje studium dotyczące oceny drugich PGW. Celem jest poznanie opinii i komentarzy od członków grupy strategicznej. EurEau będąc członkiem tej grupy zgłosiła swoje uwagi związane z koniecznością ochrony źródeł.

Dyrektywa w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (PSI)
Komisja Europejska opublikowała propozycję nowej treści dyrektywy PSI. Określa minimalne standardy związane z koniecznością udostępniania informacji publicznej, która może być wykorzystana także w celach handlowych. Obowiązek udostępniania informacji został rozszerzony na „przedsiębiorstwa publiczne”. Pozostawia wiele wątpliwości. EU3 zdecyduje, czy temat jest dla branży wod-kan istotny.

Raport PE w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej (CAP)
KE zaproponowała reformę Wspólnej Polityki Rolnej. Konkretne propozycje mają zostać ujawnione w maju. EurEau skontaktowała się już z posłami pracującymi nad raportem dotyczącym komunikatu KE “Przyszłość żywności i rolnictwa”. Parlamentarne komisje AGRI oraz ENVI zgłosiły wiele uwag spójnych z postulatami EurEau.

Pozostałe informacje

Projekt Powerstep
EurEau uczestniczyła w unijnym projekcie Powerstep, którego celem było zwiększenie udziału oczyszczalni ścieków w energetyce. Podsumowanie rekomendacji można znaleźć tutaj.

OECD i gospodarka wodna.

Grupa pracująca nad inicjatywą w sprawie zarządzania wodą (WGI) zaprezentowała efekty pracy. Opublikowała Raport na temat wdrażania rozwiązań, wskaźników praktyk. Opiera się na badaniach ankietowych w ponad 40 krajach i ponad 140 grupach interesariuszy I jest efektem trzyletniej pracy nad wskaźnikami i ponad 50 przykładami dobrych praktyk.
Mapa online prezentuje 11 miejsc pilotażowych testów wskaźników gospodarki wodnej oraz ponad 50 miejsc praktycznych wdrożeń.

Program benchmarkingu EBC
Rozpoczęto zapisy do kolejnej edycji benchmarkingu sektora wod-kan, prowadzonego przez fundację EBC. Zarejestrować można się tutaj. Kilka polskich przedsiębiorstw już w tym przedsięwzięciu uczestniczy.

Konferencja na temat fosforu ESPC3
Trzecia konferencja Zrównoważone Wykorzystanie Fosforu odbędzie się w dniach 11-13 czerwca w Helskinkach. Program znajduje się tutaj. Rejestracja została rozpoczęta. Anders Finnsonn ( Svenkst Vatten) i Paula Lindell f(FIWA) będą reprezentować EurEau.

Informacje od członków EurEau

Holenderski VEWIN publikuje dane o sektorze
Konsumenci mają bardzo dobrą opinię o wodociągach, zaufanie do wody pitnej jest bardzo wysokie, a cena rozsądna. To podstawowe konkluzje z raportu na temat danych statystycznych o sektorze (język angielski), opracowanego przez organizację Vewin.

Austria publikuje dane o sektorze
Austriacka organizacja również opublikowała dane o sektorze.

Prasa o Water UK
Ostatnio prasa bardzo interesuje się organizacją brytyjską. Niektóre reakcje Water UK oraz inne publikacje można przeczytać tutaj, tutaj i tutaj.

Ważne terminy
16 maja – grupa PE ds. wody i rolnictwa – spotkanie na temat nowej DWD. Więcej tutaj.

16-17 maja – zakończenie projektu Powerstep odbędzie się podczas IFAT 2018.

23-24 maja – Konferencja organizacji Morza Bałtyckiego. W tym roku odbędzie się na Litwie. Prezydent EurEau, Bruno Tisserand będzie jednym z prelegentów.

4 czerwca – Warsztaty niemieckich organizacji BDEW i DVGW będą dyskutować na temat wody do picia, współpracy z rolnictwem oraz strategii wobec farmaceutyków w środowisku.

5-6 czerwca – Polska organizacja IGWP zaprasza na targi WOD-KAN w Bydgoszczy.

11-12 czerwca – Trzecia Konferencja Zrównoważone Wykorzystanie Fosforu, w Helsinkach

11-13 czerwca – Konferencja Nordiwa w Oslo. Więcej informacji tutaj.

26-31 sierpnia – Światowy Tydzień Wody pod hasłem ‘Woda, ekosystemy i rozwój cywilizacyjny”.

16-21 września – Światowy Kongres Wodny IWA, Tokyo.

20-21 września – Konferencja Wodna UE, Wiedeń. Zapowiada się duże przedsięwzięcie , współorganizowane przez KE i austriacką prezydencję. Wstępny program jest już gotowy. Strona konferencji znajduje się tutaj.

7 listopada – Młodzi Liderzy Wody, pierwsza konferencja.

 

Opracowała Klara Ramm na podstawie danych EurEau.

Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.