Raport Roczny EurEau

Raport za 2017 rok jest już dostępny w języku angielskim, można go znaleźć na stronie EurEau.

Kongres EurEau

Nadrzędnym tematem kongresu, który odbędzie się w listopadzie, jest innowacyjność w sektorze wod-kan. Każdy kraj będzie miał możliwość zaprezentowania innowacyjnego rozwiązania. Zachęcam Państwa do zgłaszania mi propozycji na adres e-mail (poniżej), do dnia 20 kwietnia.

Spotkanie EU1 w Hamar

Norweska Norsk Vann gościła komitet EU1 (woda pitna). Głównym tematem była dyskusja nad propozycją dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DWD).

Spotkanie EU3 w Tallinie.

Organizacja estońska EVEL gościła komitet EU3 (ekonomia, prawo). Głównymi tematami była infrastruktura krytyczna, wykorzystanie informacji publicznej, rozszerzona odpowiedzialność producenta, zmiany klimatu.

EurEau w Brazylii na 8. Światowym Forum Wodnym.

EurEau była liderem sesji pt. „Budowanie sprzyjających warunków dla gospodarki w obiegu zamkniętym”. Prezydent Bruno Tisserand był moderatorem sesji, podczas której dr Hakan Tropp z OECD miał wykład wprowadzający na temat zarządzania gospodarka w obiegu zamkniętym na terenach zurbanizowanych. Panelistami byli: Miriam Feilberg (DANVA), Hiromasa Yamashita(Japan Water Forum) Dr.Thomas Honer (Windhoek Goreangab Operating Company), Paula Keohe (The San Francisco Water Utility).
Współorganizatorami sesji była hiszpańska organizacja branży wod-kan AEAS, a także UN Habitat, CNI Brazil oraz duńska DANVA.

Spotkanie EurEau z organizacja austriacką ÖVGW

Sekretarz Generalny Oliver Loebel spotkał się z reprezentantami Walnego Zgromadzenia oraz Prezesem ÖVGW Manfredem Eisenhut w Brukseli. Głównym tematem była dyskusja nad propozycja DWD.

Spotkanie EurEau z Dyrekcją Generalną DG ENV

Przewodniczący EU2: Jean-Pierre Silan i Greet De Gueldre oraz Bertrand Vallet z Sekretariatu Generalnego spotkali się z DG ENV oraz jej konsultantem Wood, aby omówić kwestię rozpoczętej w styczniu ewaluacji dyrektywy ściekowej (UWWTD). Zwrócono uwagę na trzy brakujące kwestie: starzejąca się infrastruktura, ścieki przemysłowe, innowacje.

Uznano, że dyrektywa jest transparentna, choć zawiera trudne kwestie jak np. definicja aglomeracji różnie interpretowana przez kraje członkowskie. Szkoda, że wyjaśniono ją dopiero 17 lat po przyjęciu dyrektywy.

Podkreślono także następujące problemy:

  • Nieuporządkowana kwestia zanieczyszczeń spowodowanych opadami (spływy do odbiorników).
  • Niewystarczająca koordynacja z innymi dyrektywami, szczególnie w kontekście kontroli substancji biogennych i wskazywania obszarów wrażliwych.
  • Niedokładna definicja indywidualnych systemów oczyszczania (IAS).
  • Kryteria zgodności często są zbyt restrykcyjne, w niektórych miejscach nie ma ekonomicznego uzasadnienia do zbierania wszystkich ścieków.

Unia Europejska

Dyrektywa w sprawie wody do picia (DWD)

Rada i parlament opracowują stanowiska w dotyczące zaproponowanej przez KE dyrektywy. Posłem sprawozdawcą został Michel Dantin, który ma zaprezentować opinię w dniu 4 maja. Termin propozycji poprawek to 13 czerwca. Głosowanie w komisjach planuje się na 10 września, a plenarne na 1 października. EurEau spotyka się z kluczowymi posłami. Wysłała już wstępne stanowisko do Komitetu Regionów, odpowiedziała na konsultacje ex-post Komisji Europejskiej. Planowane jest również spotkanie grupy parlamentarnej ds. wody i rolnictwa.

Dyrektywa ściekowa (UWWTD)

Komisja Europejska zaprezentowała Parlamentowi Europejskiemu 9 raport z implementacji dyrektywy. Większość pytań ze strony posłów dotyczyła mikrozanieczyszczeń, szczególnie farmaceutyków w ściekach oraz wykorzystania osadów ściekowych w gospodarce o obiegu zamkniętym.

Dyrektywa w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (PSI)

Propozycja KE zmian w dyrektywie PSI. KE zapewniła EurEau, że zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej oraz połączenie PSI z innymi dyrektywami sektorowymi (np. DWD).

Dyrektywa w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony (ECI)

Dyrekcja Generalna HOME opublikowała mapę drogową ewaluacji dyrektywy (2008/114/EC). Konsultacje publiczne rozpoczną się w tym samym czasie, co ewaluacja. Na początku 2019 roku powinien być gotowy dokument podsumowujący. Sektor wodny nie jest priorytetem i raczej nie zostanie włączony do dyrektywy. EurEau w swojej opinii podkreśla, że infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna nie spełnia kryteriów dyrektywy i powinna pozostać poza nią.

Do 10 kwietnia można zgłaszać uwagi do mapy drogowej.

Cyberbezpieczeństwo: Plany KE dotyczace certyfikacji

KE proponuje zunifikowany system działania w sprawie cyberbezpieczeństwa. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Innowacje
Zakończyły się konsultacje dotyczące innowacji, które objęły również następny 9.Program Ramowy i Horizon2020. EurEau wzięła w nich udział.

Strategia dotycząca plastiku: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) wprowadza restrykcje dla stosowania mikroplastiku.

Zgodnie z informacją w ramach Europejskiej strategii na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym Komisja Europejska zwróciła się do ECHA o przygotowanie restrykcji dotyczących dodawania mikroplastiku do produktów takich jak farby czy detergenty. ECHA zwróciła się z prośba o podawanie przykładów praktyk. Bertrand Vallet z Sekretariatu Generalnego uczestniczył w webinarium przygotowawczym. ECHA poszukuje przykładów związanych z oczyszczaniem ścieków. Zachęca do kontaktu operatorów oczyszczalni ścieków.

Strategia dotycząca plastiku

PE przygotowuje wstępną opinię. EurEau opracowała stanowisko i odbywa spotkania z posłami do PE głównie po to aby zwiększać świadomość na temat konieczności wdrożenia rozszerzonej odpowiedzialności producenta również w kontekście mikroplastiku.

Wspólna Polityka Rolna (CAP)

KE planuje przygotować propozycję zmian w maju. CAP zostanie znacząco zmieniona. KE opracuje cele, ale pozostawi wiele decyzji krajom członkowskim. Obawiamy się, że ograniczenia będą słabsze, ze szkodą dla środowiska naturalnego, a także zasobów wodnych. Warto podkreślić, że WWF zaprezentowała ciekawą, szczegółową propozycję.

EurEau skontaktowała się z posłami pracującymi nad własna inicjatywą dotyczącą CAP. Raporty parlamentarnych komisji AGRI oraz ENVI nie biorą pod uwagę ochrony zasobów wodnych.

Rozporządzenie nawozowe

EurEau przesłała komentarz do raportu pośredniego zespołu STRUBIAS proponując kryteria dla struwitu i produktów odzyskiwanych z popiołów. Celem działań EurEau jest doprowadzenie do wpisania w Rozporządzenie Nawozowe kryteriów, które umożliwią odzyskiwanie substancji odżywczych z osadów.

Europejska Sieć na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bertrand Vallet uczestniczył w 3. Grupy zadaniowej ds zrównoważonej gospodarowania wodą i glebą. Spotkanie dotyczyło możliwości przedsięwzięć, które poprawią jakość wód i gleby, możliwości ich finansowania z funduszu na rzecz rozwoju wsi.

Pozostałe informacje

Wytyczne OECD dotyczące zarządzania zasobami wodnymi.

EurEau jest jednym z sygnatariuszy Zobowiązania interesariuszy do wdrażania wytycznych OECD, podpisanego w Brazylii, opublikowanego podczas Światowego Forum Wodnego.

Ważne terminy

16 maja – grupa PE ds. wody i rolnictwa – spotkanie na temat nowej DWD

21-25 maja – Zielony Tydzień UE. Tegoroczne hasło to „zielone miasta - zielona przyszłość”

11-12 czerwca – trzecia konferencja Zrównoważone Wykorzystanie Fosforu, Helsinki.

26-31 sierpnia – Światowy Tydzień Wody.

16-21 września – Światowy Kongres Wodny IWA, Tokyo.

7 listopada – Młodzi Liderzy Wody, pierwsza konferencja.

 

Opracowała Klara Ramm na podstawie danych EurEau.

Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.