Spotkanie EurEau z organizacją cypryjską.

Oliver Loebel spotkał się z Iacovosem Papaiacovou, aby omówić kwestię organizacji w listopadzie kongresu EurEau oraz w celu przedyskutowania aktualnych dla branży kwestii., szczególnie udziału Cypru, Bułgarii i Grecji w projekcie WATenERGY w ramach Interreg.

Światowy Kongres Wodny w Brazylii

21.03 odbędzie się debata transmitowana przez internet, dotycząca zarządzania gospodarką w obiegu zamkniętym w mieście. Wykład wprowadzający wygłosi Dr Håkan Tropp, Dyrektor Programu Zarządzania w Sektorze Wodnym OECD. W dyskusji weźmie także udział Miriam Feilberg (Dania, DANVA ), Shigenori Asai (Japonia, Japan Water Forum), Dr.Thomas Honer (firma Windhoek Goreangab) i Paula Keohe, (wodociągi San Francisco).
Moderatorem jest Bruno Tisserand, Prezydent EurEau.

Unia Europejska

Dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DWD).

Komisja Europejska opublikowała propozycje zmiany dyrektywy. Można ją znaleźć tutaj, łącznie z dokumentami analitycznymi. Michel Dantin z EPP będzie posłem sprawozdawcą w Parlamencie Europejskim. Wewnątrzparlamentarna grupa ds. wody i rolnictwa spotka się w dniu 16 maja, aby omówić tę dyrektywę.

Informowanie konsumenta

Carla Chiaretti z Sekretariatu EurEau uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym przez Aqua Publica Europea. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Komitet Regionów, a DWD

Komitet Regionów (CoR) opracowuje opinię na temat DWD, dla Parlamentu Europejskiego i Rady. Marc Weinmeister (DE/EPP) - sprawozdawca CoR, zorganizował spotkanie interesariuszy i przyjęto harmonogram, tak, aby w połowie maja przyjąć ostateczną wersję stanowiska.

Ramowa Dyrektywa Wodna:

Strategiczna grupa koordynacyjna w ramach wspólnej strategii wdrażania (CIS) spotkała się w celu omówienia dwóch kwestii: weryfikacji listy obserwacyjnej dla wód powierzchniowych oraz planowanej strategii w sprawie farmaceutyków w środowisku. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Rolnictwo i Woda – spotkanie OECD z KE

EurEau była jedyną organizacją pozarządową zaproszoną do wygłoszenia prezentacji podczas spotkania bilateralnego dotyczącego ilościowych i jakościowych aspektów dotyczących wody w rolnictwie. Phil Hogan - Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkreślił konieczność wdrażania w rolnictwie zrównoważonych rozwiązań, ale że rolnicy nie mogą być „karani”.

Pestycydy: zakaz dla neonikotynoidów?

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) potwierdziła , że trzy pestycydy: clothianidin, imidacloprid, thiamethoxam stanowią zagrożenie dla pszczół. Raport EFSA może przekonać kraje członkowskie do zakazania stosowania tych pestycydów na kwitnących uprawach.


Strategia dotycząca plastiku: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) wprowadza restrykcje dla stosowania mikroplastiku.

Zgodnie z informacją w ramach Europejskiej strategii na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym Komisja Europejska zwróciła się do ECHA o przygotowanie restrykcji dotyczących dodawania mikroplastiku do produktów takich jak farby czy detergenty. ECHA zwróciła się z prośba o podawanie przykładów praktyk. Zaprasza również na webinaria, w których każdy może uczestniczyć.

Europejskie Partnerstwo Innowacyjne (EIP) na rzecz wody.

Komisja Europejska sprawdza efektywność tego przedsięwzięcia. Przedstawiciele EurEau wzięli udział w warsztatach. Poruszyli kwestię braku komunikacji pomiędzy poziomami organizacji, braku przejrzystości procesu decyzyjnego i planu działania w celu usuwania barier dla innowacyjnych przedsięwzięć w sektorze wodnym.

Odzysk i ponowne wykorzystanie wody.

Rada ds. Kontroli Regulacyjnej KE wydała pozytywną opinię na temat projektu oceny wpływu. Propozycja legislacyjna dotycząca odzysku i ponownego wykorzystania wody powinna być gotowa w maju. Końcowy dokument Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) o standardach nawadniania w rolnictwie dostępny jest tutaj. EurEau przygotowuje komentarz.

Pozostałe informacje

EBC – europejski benchmarking: www.waterbenchmark.org

EBC organizuje 12 edycję dla przedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych. Można się zarejestrować.

Centrum wodne w Danii

AquaGlobe, nowe centrum wodne w duńskim Skanderborg zostało otwarte. Prezentuje najnowocześniejsze rozwiązania dotyczące radzenia sobie z takimi zagrożeniami jak niedostatek wody, powodzie, zanieczyszczenia.

Ważne terminy

18-23 marca – Światowe Forum Wodne w Brazylii. EurEau jest współgospodarzem sesji na temat gospodarki w obiegu zamkniętym.

10 kwietnia – spotkanie w PE na temat farmaceutyków w środowisku (rejestracja: https://tiemowlken.typeform.com/to/Db7KmM).
11-12 czerwca – trzecia konferencja Zrównoważone Wykorzystanie Fosforu, Helsinki.
26-31 sierpnia – Światowy Tydzień Wody.

16-21 września – Światowy Kongres Wodny IWA, Tokyo.

7 listopada – Młodzi Liderzy Wody, pierwsza konferencja.

 

Opracowała Klara Ramm na podstawie danych EurEau.

Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.