W Poznaniu odbywają się Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM. 
Wystawie towarzyszy Konferencja EkoSfera, której gospodarzami są Ministerstwo Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dzisiaj przedstawiciele IGWP, prezes Dorota Jakuta oraz  główny specjalista ds. technicznych Adam Gołębiewski, uczestniczą w panelu dotyczącym gospodarki w obiegu zamkniętym.

W konferencji wziął udział prezes słupskich wodociągów Andrzej Wójtowicz, który w wystąpieniu pt.: Innowacyjna oczyszczalnia wdraża gospodarkę o obiegu zamkniętym, opowiadał o swoich doświadczeniach i osiagnięciach w tej dziedzinie. 
Prelekcja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników panelu. Cieszymy się, że mamy możliwość chwalenia się sukcesami naszej branży w tak szerokim gronie słuchaczy. 

Małgorzata Massel
specjalista ds. PR IGWP

W dniu 23 października Parlament Europejski przegłosował dyrektywę w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W zasadzie większość wspieranych przez nas poprawek została przegłosowana pozytywnie.
Kwestia ochrony zdrowia ludzkiego pozostaje nadrzędnym celem dyrektywy. Dyrektywa wprowadza więc obowiązek oceny zagrożeń i zarządzania ryzykiem. Poza tym utrzymuje konieczność kontroli materiałów i produktów kontaktujących się z wodą do picia, a także przywraca usunięte przez Komisje Europejską derogacje i parametry wskaźnikowe (Załącznik IB).
Utrzymały się jednak także kontrowersyjne zapisy, takie jak określenie, że dyrektywa nie tylko ma zapewnić zdrowie, ale także powszechny dostęp do wody, zaś kraje członkowskie powinny podejmować wysiłki w celu poprawy dostępu do bezpiecznej wody przez wszystkich mieszkańców. Wpisano tu takie działania jak instalowanie zewnętrznych i wewnętrznych instalacji, w tym punktów napełniania (brak konkretnej definicji).
W Załączniku IB limit dla sumy PFAS pozostał na poziomie 0,5µg/l, ale na szczęście z rozróżnieniem na długie i krótkie łańcuchy.
W Załączniku IIB – pozostawiono częstość monitoringu ustaloną w 2015 roku, w Załączniku III pojawił się wskaźnik niepewności dla pomiarów PFAS, a w Załączniku IV utrzymano obowiązek informowania konsumentów przez wszystkie podmioty, bez względu na ich wielkość.
Odrzucono zakaz odłączania od wodociągu (zaproponowany przez Zielonych i lewicę).
Dyrektywa została skierowana do Rady UE, a Parlament Europejski upoważnił posła sprawozdawcę Michela Dantin do przeprowadzenia z nią negocjacji w sprawie ostatecznego tekstu dyrektywy.
Więcej szczegółów umieścimy w Kwartalniku IGWP.

Klara Ramm
członek Zarządu EurEau
ekspert IGWP

 

W Poznaniu rozpoczęły się Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM, największe i najważniejsze tego typu wydarzenie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.
Celem POL-ECO SYSTEM jest otwarcie na zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem, wymiana międzynarodowych doświadczeń, inspirowanie krajowego sektora do rozwoju oraz wspieranie w znalezieniu partnerów biznesowych.
Integralną częścią tegorocznych Targów jest przestrzeń wystawienniczo-kongresowa „Ekosfera”, której gospodarzami są Ministerstwo Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach tej części Targów organizowane są konferencje, panele dyskusyjne oraz szkolenia poruszające aktualną problematykę z dziedziny ochrony środowiska.
Współorganizatorami panelu dotyczącego gospodarki wodno-ściekowej są NFOŚiGW oraz Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”.

Małgorzata Massel
specjalista ds. PR IGWP

W ubiegły weekend ok 3 tys. pracowników naszej branży wzięło udział XXVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na Jasną Górę. Organizatorem tegorocznego spotkania były „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o.

W dniach 24-27 września br. odbył się wyjazd techniczny do Rumunii, w którym uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z całej Polski, w znacznej mierze będących członkami Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

IEO oraz Targi Energii Odnawialnej RE-Energy zapraszają do udziału w debacie nt. wpływu wzrostu cen i taryf energii elektrycznej na opłacalność inwestycji w OZE, która odbędzie się 11 października w Warszawie.

 

Z okazji Dnia Przedsiębiorcy w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbywają się uroczyste obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

W poniedziałek 17 września odbyła się konferencja prasowa Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy oraz Joanny Kopczyńskiej Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym podczas, której przedstawione zostały dane dotyczące cen za wodę i ścieki w Polsce.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” wraz z Kancelarią Prawną DR KRYSTIAN ZIEMSKI & PARTNERS SP. K. wspólnie pracują nad przygotowaniem bardzo ważnego i potrzebnego w codziennej pracy, kodeksu ochrony danych osobowych dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Jarosław Jan Pinkas dwukrotny wiceminister zdrowia i specjalny pełnomocnik premiera Mateusza Morawieckiego do spraw bezpieczeństwa żywności został Głównym Inspektorem Sanitarnym. 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnych: 6 października 2021 +

    Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnych: 6 października 2021 Termin webinarium: 6 października 2021 r., godz. 12.00 - 14.00 Tematyka Czytaj więcej
  • Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 +

    Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 Termin webinarium7 października 2021 r., godz. 10.00 - 14.00 CelOmówienie zmian Czytaj więcej
  • 1