Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” informuje, że rozpoczęła się rekrutacja na III edycję studiów podyplomowych „Eksploatacja Ujęć Podziemnych” organizowana  wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą na obiektach w Krakowie, zajęcia praktyczne na terenie kopalni w Bełchatowie. Przewidywany początek zająć – II połowa lutego 2016.

Szanowni Państwo

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom samorządów, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Środowiska Pan Mariusz Gajda podjął decyzję o przedłużeniu czasu trwania konsultacji społecznych Projektu AKPOŚK2015 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dla AKPOSK2015 do dnia 18.12.2015 r. Decyzja pozwoli na dokładną analizę oraz umożliwi przekazanie ewentualnych opinii do ww. dokumentów.

Materiały zabezpieczone

Prezentacje do pobrania

17 i 19 listopada bieżącego roku w Krakowie i w Bydgoszczy odbyły się szkolenia: „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2015 rok oraz zmiany w ustawie o rachunkowości na 2016 rok”, prowadzone przez panią Wandę Gorzelany, eksperta Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie”.

13 listopada 2015 roku w Krakowie odbyło się szkolenie prawne. Przedmiotem szkolenia, które prowadzi prof. dr hab. Bartosz Rakoczy – Radca Prawny IGWP, były zagadnienia dotyczące sposobów wykonywania przez gminę zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Poruszane zostały także aspekty stosunków prawnych pomiędzy gminą, a przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, w zależności od formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa.

W dniach 5-6 listopada 2015 roku w Łodzi odbył się III Polski Kongres Przedsiębiorczości zorganizowany przez Polską Agencję Przedsiębiorczości. Motywem przewodnim Kongresu była synergia nauki z biznesem i samorządem, wejście firm na rynki globalne oraz nadanie innowacyjnego wymiaru polskiej gospodarce.

3 listopada w Warszawie odbyło się szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2015 rok oraz zmiany w ustawie o rachunkowości na 2016 rok”, organizowane przez IGWP. Poprowadziła je Wanda Gorzelany - ekspert Izby ds. księgowości oraz taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

We wtorek 27 października 2015 roku rozpoczęły się w Poznaniu Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM.

W dniu 26 października rozpoczął się Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON, organizowany jak co roku w Poznaniu przez Abrys Sp. z o.o.

Jeden z paneli Kongresu poświęcony został gospodarce wodno-ściekowej, w szczególności problemom zwiększenia efektywności systemów wodociągowo-kanalizacyjnych. Na początek prelekcje wygłosili prof. dr hab. inż. Marek Gromiec oraz Przewodniczący Rady IGWP dr Tadeusz Rzepecki, którzy następnie zabrali głos w dyskusji, w której uczestniczyła także Prezes IGWP Pani Dorota Jakuta. Pozostałymi panelistami byli prof. dr hab. inż. Zofia Sadecka z Uniwersytetu Zielonogórskiego, dr Jędrzej Bujny z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Dyrektor Esri Polska Pan Krzysztof Kozłowski.

W dniach 22-23 października odbywa się w Bukowinie Tatrzańskiej kolejna konferencja z cyklu IGWP Management skierowanej do kadry zarządzającej przedsiębiorstwami wodociągowo – kanalizacyjnymi, organizowana przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”.

Podczas konferencji omawiane są dwa bloki tematyczne. Pierwszy z nich poświęcony jest aktualnym problemom prawnym powstającym w relacjach z pracownikami, drugi dotyczy wyzwań wynikających ze statusu i pozycji managera w procesie zarządzania spółką.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Akademia Zarządzania Wod-Kan Pod Żaglami - 26-28.06.2019 Iława +

    Akademia Zarządzania Wod-Kan Pod Żaglami - 26-28.06.2019 Iława Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie zaprasza na „Akademię Zarządzania WOD-KAN pod Czytaj więcej
  • Podatki 2019 w branży wod-kan: zmiany przepisów, aktualne interpretacje - Bydgoszcz, 15 marca 2019r.-szkolenie odwołane +

  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.