Podczas Kongresu zaprezentowane zostaną najnowsze rozwiązania z zakresu techniki i technologii w branży wodociągowo - kanalizacyjnej. Celem Kongresu jest wymiana doświadczeń, integracja środowiska oraz możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów. Podczas sympozjum mowa będzie o ważnych aspektach dotyczących branży wod-kan tj.: m.in: gospodarce osadowej, efektywności energetycznej, monitoringu jakości wody i ścieków, nowoczesnych technologiach w gospodarce wodnej i ściekowej. Poruszona zostanie też kwestia racjonalności inwestycji sieciowych oraz kwestia jakości wody, a koszt jej produkcji i dostawy.

Uczestnikami sympozjum będą osoby związane z branżą wodociągowo-kanalizacyjną m.in.: prezesi, dyrektorzy ds. technicznych i inwestycyjnych oraz główni specjaliści oczyszczalni ścieków, stacji produkcji i uzdatniania wody, przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych. Jak co roku, spodziewane jest uczestnictwo kadry naukowej wyższych uczelni oraz przedstawicieli firm i instytucji zwiazanych z branżą wod-kan.

W dniu 31 maja 2016 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór dla Działania 2.1. Typ 5 - Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich, w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wnioski można składać w terminie od 30 czerwca 2016 r. do 19 września 2016 r.

31 maja 2016 roku rozpoczął się nabór wniosków w ramach drugiego konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa dnia 1 sierpnia 2016 r.

W dniu 31.05.2016 w Poznaniu odbyło się szkolenie pn. „Modele biznesowe przedsiębiorstw komunalnych na rynku energii odnawialnej. Możliwe zachowania przedsiębiorców w ramach wdrażania przepisów ustawy OZE”. Na szkoleniu omówione zostały zagadnienia rynku OZE i ekonomiki instalacji OZE, Ustawy OZE oraz jej zmian, które w obecnie zachodzą. Przedstawiony zostały również tematy dotyczące: systemu zielonych certyfikatów, systemu aukcyjnego, taryf gwarantowanych, Net-meteringu, autokonsumpcji, instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji biogazowych i kogeneracyjnych.

Targi WOD-KAN i już wiesz, że tu wrócisz...

Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN, które odbyły się w Bydgoszczy w dniach 10-12 maja 2016 r. po raz kolejny pokazały, że są jedną z najważniejszych tego typu imprez w Europie. Na Targach swoją ofertę zaprezentowało 375 wystawców z Polski, Niemiec, Francji, Włoch, Szwajcarii, Litwy, Białorusi, Czech, Słowacji, Austrii, Portugalii, Irlandii, Turcji i Hiszpanii.

20 maja 2016r. Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Pani Dorota Jakuta, na zaproszenie władz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Nowem, wzięła udział w uroczystościach z okazji 110-lecia istnienia Wodociągów w Nowem. W Centrum Kultury Zamek zebrali się przedstawiciele władz miasta, powiatu, zaprzyjaźnionych gmin i przedsiębiorstw oraz pracownicy Nowskich Wodociągów.

Rada Ministrów przyjęła 21 kwietnia 2016 r. aktualizację Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 2015 (IVAKPOŚK). Przyjęta przez rząd aktualizacja zawiera listę zadań zaplanowanych przez samorządy do realizacji w latach 2015-2021.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Jednostka Wdrażająca ogłosił II nabór wniosków do konkursu w ramach działania 2.3 POIiŚ 2014-2020 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Wnioski będą przyjmowane od 31 maja do 31 lipca br.

W konkursie mogą startować projekty planowane do realizacji w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM, a w regionach lepiej rozwiniętych również w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM.

Za nami pierwszy dzień Targów WOD-KAN 2016. Zaprszamy do odiwedzenia mini relacji zdjęciowej z Targów. Bardziej obszerna relacja już wkrótce.

www.targi-wod-kan.pl

Prezes Izby Pani Dorota Jakuta w dniu 26 kwietnia 2016r. uczestniczyła w konferencji związanej z zakończeniem kluczowego dla Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”. Zaproszenie skierowane zostało przez Prezes ZGWK Panią Prezes Marię Chilińską oraz Prezydenta Miasta Pana Marcina Witko. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele lokalnych władz, przedstawiciele WFOŚiGW, RDOŚ oraz NFOŚiGW na czele z Wiceprezesem Zarządu Panem Krystianem Szczepańskim.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Akademia Zarządzania Wod-Kan Pod Żaglami - 26-28.06.2019 Iława +

    Akademia Zarządzania Wod-Kan Pod Żaglami - 26-28.06.2019 Iława Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie zaprasza na „Akademię Zarządzania WOD-KAN pod Czytaj więcej
  • Podatki 2019 w branży wod-kan: zmiany przepisów, aktualne interpretacje - Bydgoszcz, 15 marca 2019r.-szkolenie odwołane +

  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.