Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, nr POIiŚ.2.3/3/2016

Regulamin Programu uwzględnia istotne zmiany, zaproponowane przez Izbę Gospodarczą ,,Wodociągi Polskie’’ umożliwiające skorzystanie z dofinansowania w ramach programu wielu przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym, które dotychczas nie mogły aplikować.

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej rozpoczął piątą aktualizację Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK). Najnowsza aktualizacja, jest ostatnią szansą na zgłoszenie aktualnych potrzeb w zakresie rozwoju infrastruktury ściekowej przez samorządy. Piąta aktualizacja KPOŚK pozwala władzom samorządowym na zgłoszenie do programu wszystkich inwestycji, które niezbędne są do spełnienia wymogów dyrektywy ściekowej i prawodawstwa polskiego. Aktualizacja będzie bazowała na najnowszych uchwałach sejmików województw, które są efektem przeprowadzonej weryfikacji obszaru i granic aglomeracji ściekowych.

W marcu 2016 r. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przygotował i udostępnił „Mapę drogową dla aglomeracji ubiegających się o ujęcie w V aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych". Dokument ten zawiera założenia i warunki ujęcia aglomeracji w kolejnej aktualizacji oraz harmonogram prac nad procesem weryfikacji aktów prawa miejscowego wyznaczających aglomeracje.

Najlepiej zmodernizowany obiekt ochrony środowiska w 2015 roku należy do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu. Budynek, który zachwycił jurorów znajduje się na terenie Zakładu Produkcji Wody „Mokry Dwór”. Obecnie działa w nim Stacja Badawcza Centrum Nowych Technologii. To w niej spółka prowadzi prace badawcze, które wspomagają proces produkcji i dostawy wody dla mieszkańców Wrocławia.

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie prawa konkurencji. Kompleksowy i wszechstronny program zapewnia przygotowanie uczestników studiów do biegłego stosowania tego prawa w praktyce. W programie uwzględniono zarówno problematykę prawną, jak i ekonomiczną.

Przedmiotem zajęć są źródła i zasady obowiązującego prawa oraz krajowe orzecznictwo antymonopolowe: Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Sądu Najwyższego oraz orzecznictwo unijne: Komisji, Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu (d. Sądu Pierwszej Instancji).

Szanowni Członkowie Izby Gospodarczej ‘Wodociągi Polskie’

Przed nami XXVI Ogólnopolska Spartakiada Pracowników Wodociągów i Kanalizacji im. Tadeusza Jakubowskiego.
W tym roku organizowana jest w dniach 26 - 28 sierpnia przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

9 czerwca 2016 r. Kierownictwo Resortu Środowiska zatwierdziło przygotowaną przez KZGW aktualizację Master Planu dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG. Przyjęta przez Kierownictwo aktualizacja zawiera listę zadań zaplanowanych przez samorządy do realizacji w latach 2015-2021 i jest odzwierciedleniem zakresów inwestycyjnych ujętych w IV AKPOŚK, przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 21 kwietnia 2016 r.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zwróciło się do Izby z prośbą o pomoc w pozyskaniu informacji na temat przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych , które mogłyby być zainteresowane podjęciem w przyszłości współpracy na terytorium Królestwa Arabii Saudyjskiej.

Z takim bowiem zapytaniem ma wystąpić do Ministerstwa Spraw Zagranicznych strona saudyjska, po odbytym w maju br. posiedzeniu Polsko-Saudyjskiej Komisji ds. Współpracy Dwustronnej.

Miło nam poinformaować, że Pani Małgorzata Mikulska, Kierownik laboratorium badania wody i ścieków w Słupskich Wodociągach, została członkiem Rady do spraw Akredytacji.
Pani Małgorzata Mikulska będzie tam reprezentować Izbę Gospodarczą „Wodociagi Polskie”
Polskie Centrum Akredytacji powstało 1 stycznia 2001 roku na bazie Biura do spraw Akredytacji w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji oraz Zespołu Akredytacji Laboratoriów Pomiarowych w Głównym Urzędzie Miar.  
Warto podkreślić, że akredytacja to formalne uznanie przez upoważnioną jednostkę akredytującą kompetencji organizacji działających w obszarze oceny zgodności, czyli jednostek certyfikujących, inspekcyjnych lub laboratoriów do wykonywania określonych działań.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Akademia Zarządzania Wod-Kan Pod Żaglami - 26-28.06.2019 Iława +

    Akademia Zarządzania Wod-Kan Pod Żaglami - 26-28.06.2019 Iława Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie zaprasza na „Akademię Zarządzania WOD-KAN pod Czytaj więcej
  • Podatki 2019 w branży wod-kan: zmiany przepisów, aktualne interpretacje - Bydgoszcz, 15 marca 2019r.-szkolenie odwołane +

  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.