W imieniu Duszpasterstwa Zawodowego Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Polsce oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i  Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie serdecznie zapraszamy  wszystkich pracowników przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych  wraz z rodzinami na XXVII Ogólnopolską Pielgrzymkę naszego środowiska zawodowego na Jasną Górę w dniach 14 - 15 października 2017r.

Jak co roku pracownicy firm wodociągowych wraz z rodzinami zaniosą na Jasną Górę wszystkie swoje intencje.  Centralnym punktem uroczystości jasnogórskich jest Msza Święta. Pielgrzymka wodociągowców to tradycja w naszej branży. Co roku bierze w niej udział kilkaset osób. W tym roku pątnikom będzie przyświecać hasło „Idźcie i Głoście”

Program Pielgrzymki:

SOBOTA – 14 października

12:00     Dyżur informacyjny w Sali Ojca Kordeckiego

14:00     Uroczyste rozpoczęcie pielgrzymki (Sala O. Kordeckiego)

16:00     Nabożeństwo Różańcowe (pod szczytem Jasnej Góry)

17:00     Czas wolny

18:30     Msza Święta Koncelebrowana (Kaplica Cudownego Obrazu)

19:30     Droga Krzyżowa (Wały Jasnogórskie)

21:00     Apel Jasnogórski (kaplica Cudownego Obrazu)

NIEDZIELA – 15 października

09:00     Zbiórka pielgrzymów przed Archikatedrą Częstochowską

09:45     Rozpoczęcie procesji na Jasną Górę

10:45    Powitanie pielgrzymów przez Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego – Metropolity Warmińskiego przy                pomniku S.B. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

11:00     Msza Święta koncelebrowana w bzylice Jasnogórskiej

12:45     Poświęcenie darów ołtarza

13:15     Zakończenie pielgrzymki

Zapraszamy do zapoznania się z listem Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego – Abp. Józefa Górzyńskiego, zaproszeniem wystosowanym przez Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie Wiesława Pancera oraz z pielgrzymkowym plakatem. 

Do zobaczenia na Jasnej Górze.

Specjalista ds. Marketingu i PR - Natalia Przepierska

Zaproszenie Metropolity Warminskiego Zaproszenie Prezesa PWiK w Olsztynie   Plakat pielgrzymkowy