Tematem posiedzenia Komisji Środowiska Senatu RP w dniu 7 lutego br. było wykorzystanie ścieków i osadów ściekowych jako źródła energii. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.  Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” – Pani Dorota Jakuta, Przewodniczący Rady Izby – Pan Tadeusz Rzepecki, Adwokat – Pan Paweł Sikorski. Przedstawiciele branży przedstawili prezentacje mające na celu zobrazowanie aktualnej sytuacji.

Uczestniczący w posiedzeniu Komisji wiceminister środowiska Sławomir Mazurek zauważył, iż „Na gospodarkę odpadami i na gospodarkę wodno-ściekową mamy łącznie 3,4 mld euro w tej perspektywie unijnej”. Podkreślił, iż „Gospodarka obiegu zamkniętego będzie wpływać na polską gospodarkę, na nasze budżety czy to samorządowe, czy domowe w długiej perspektywie.  Możemy z tego skorzystać, jeżeli we właściwy sposób zaplanujemy sobie drogę dojścia do gospodarki obiegu zamkniętego i zoptymalizujemy procesy i rozwiązania dotyczące m.in. instalacji i urządzeń, czy to w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, czy też osadami ściekowymi”.

Jednym z prelegentów był dr inż. Tadeusz Rzepecki, przewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, którego wystąpienie dotyczyło „Zastosowanie procesu hydrolizy termicznej w oczyszczalni ścieków w Tarnowie”.  

Gospodarka obiegu zamkniętego, zwana także cyrkulacyjną, opiera się na założeniu, że surowce, materiały i produkty powinny być wykorzystywane przez maksymalnie długi czas. Jest jednym z priorytetów Komisji Europejskiej, który ma przyczynić się do zrównoważonego rozwoju gospodarki, niskoemisyjnej, oszczędnej i konkurencyjnej.

Prezentacje do pobrania:

1._B.Margueritte_Problem_globalny.pdf

2._Gromiec_SENAT_2017.pdf

3._J.Bien_2.pdf

4._2017-02-07_Zastosowanie_procesu_THP_na_oczyszczalni_w.pdf

4A.Tadeusz_Rzepecki.pdf

5.Koncepcja_ITPOE_Warszawa_Komisja.pdf

6._SENAT_RP_KTrojanowicz.pdf

 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnych: 6 października 2021 +

    Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnych: 6 października 2021 Termin webinarium: 6 października 2021 r., godz. 12.00 - 14.00 Tematyka Czytaj więcej
  • Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 +

    Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 Termin webinarium7 października 2021 r., godz. 10.00 - 14.00 CelOmówienie zmian Czytaj więcej
  • 1