Tematem posiedzenia Komisji Środowiska Senatu RP w dniu 7 lutego br. było wykorzystanie ścieków i osadów ściekowych jako źródła energii. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.  Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” – Pani Dorota Jakuta, Przewodniczący Rady Izby – Pan Tadeusz Rzepecki, Adwokat – Pan Paweł Sikorski. Przedstawiciele branży przedstawili prezentacje mające na celu zobrazowanie aktualnej sytuacji.

Uczestniczący w posiedzeniu Komisji wiceminister środowiska Sławomir Mazurek zauważył, iż „Na gospodarkę odpadami i na gospodarkę wodno-ściekową mamy łącznie 3,4 mld euro w tej perspektywie unijnej”. Podkreślił, iż „Gospodarka obiegu zamkniętego będzie wpływać na polską gospodarkę, na nasze budżety czy to samorządowe, czy domowe w długiej perspektywie.  Możemy z tego skorzystać, jeżeli we właściwy sposób zaplanujemy sobie drogę dojścia do gospodarki obiegu zamkniętego i zoptymalizujemy procesy i rozwiązania dotyczące m.in. instalacji i urządzeń, czy to w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, czy też osadami ściekowymi”.

Jednym z prelegentów był dr inż. Tadeusz Rzepecki, przewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, którego wystąpienie dotyczyło „Zastosowanie procesu hydrolizy termicznej w oczyszczalni ścieków w Tarnowie”.  

Gospodarka obiegu zamkniętego, zwana także cyrkulacyjną, opiera się na założeniu, że surowce, materiały i produkty powinny być wykorzystywane przez maksymalnie długi czas. Jest jednym z priorytetów Komisji Europejskiej, który ma przyczynić się do zrównoważonego rozwoju gospodarki, niskoemisyjnej, oszczędnej i konkurencyjnej.

Prezentacje do pobrania:

1._B.Margueritte_Problem_globalny.pdf

2._Gromiec_SENAT_2017.pdf

3._J.Bien_2.pdf

4._2017-02-07_Zastosowanie_procesu_THP_na_oczyszczalni_w.pdf

4A.Tadeusz_Rzepecki.pdf

5.Koncepcja_ITPOE_Warszawa_Komisja.pdf

6._SENAT_RP_KTrojanowicz.pdf

 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Problematyka posiadania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w świetle najnowszego orzecznictwa sądów - Kraków, 28 czerwca 2019 r. +

    Problematyka posiadania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w świetle najnowszego orzecznictwa sądów - Kraków, 28 czerwca 2019 r. Tematyka szkolenia:  Pojęcie i rodzaje posiadania; Posiadanie urządzeń wodociągowych i Czytaj więcej
  • Przyszłość Dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz krajowych przepisów implementujących, Warszawa, 10 - 11 czerwca 2019 r. +

    Przyszłość Dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz krajowych przepisów implementujących, Warszawa, 10 - 11 czerwca 2019 r. Dyrektywa 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych została uchwalona 28 Czytaj więcej
  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.