W dniu 31.05.2016 w Poznaniu odbyło się szkolenie pn. „Modele biznesowe przedsiębiorstw komunalnych na rynku energii odnawialnej. Możliwe zachowania przedsiębiorców w ramach wdrażania przepisów ustawy OZE”. Na szkoleniu omówione zostały zagadnienia rynku OZE i ekonomiki instalacji OZE, Ustawy OZE oraz jej zmian, które w obecnie zachodzą. Przedstawiony zostały również tematy dotyczące: systemu zielonych certyfikatów, systemu aukcyjnego, taryf gwarantowanych, Net-meteringu, autokonsumpcji, instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji biogazowych i kogeneracyjnych.

Szkolenie było ciekawe, pobudziło dyskusje wśród uczestników oraz obfitowało w wiele pytań związanych z problemami oraz możliwościami inwestowania w Odnawialne Źródła Energii przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Mateusz Bogdanowicz

Główny Specjalista ds. analiz ekonomicznych