Wydawnictwo „Nowa Energia” z Raciborza zorganizowało w Bydgoszczy przy współpracy z Partnerem - Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o., VIII Konferencję „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych - technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”. Spotkanie odbyło się w dniach 25-26 lutego 2016 r.

Patronat Honorowy nad Konferencją objął Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Rafał Bruski - Prezydent Miasta Bydgoszczy.

Sponsorem Konferencji była firma Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH. Partnerami Konferencji zostali: Grupa Veolia, Doosan, LUHR FILTER Polska Sp. z o.o. oraz EiB S.A. natomiast rolę Partnera Merytorycznego objął Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.

W Konferencji uczestniczyło ponad 180 osób, w tym przedstawiciele Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów, w skład którego wchodzi między innymi 6 budowanych w Polsce zakładów termicznego unieszkodliwiania odpadów (do niedawna Forum Beneficjentów Projektów Spalarniowych), przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych, samorządów oraz firm oferujących nowoczesne technologie dla spalarni odpadów.

Konferencję oraz Panel Dyskusyjny moderował prof. Grzegorz Wielgosiński z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej - autor wydanej przy okazji konferencji - monografii „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych - wybrane zagadnienia”. Publikacja w całościowy sposób przybliża problematykę związaną z termicznym przekształcaniem odpadów, w szczególności odpadów komunalnych.

Celem Konferencji było przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu realizacji instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, zaprezentowanie aspektów prawnych i możliwości finansowania inwestycji związanych z termicznym przekształcaniem odpadów komunalnych. Istotną kwestią było również przedstawienie doświadczeń firm działających na rynku europejskim w zakresie realizacji tego typu inwestycji oraz możliwości zastosowania nowoczesnych technologii.

Referat wprowadzający pt. „Zielona energia z odpadów - wsparcie wytwarzania energii elektrycznej z OZE” wygłosił główny specjalista z Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii - Piotr Czopek, z kolei temat „Spalarnie odpadów komunalnych - perspektywa roku 2020” - wygłosił prof. Grzegorz Wielgosiński z Politechniki Łódzkiej.

Podczas konferencji przedstawione zostały najważniejsze wydarzenia z realizacji budowy Zakładów Termicznego Przekształcania Odpadów w Białymstoku, Bydgoszczy oraz Krakowie, które zostały przekazane do użytku. Zaprezentowane zostały również kamienie milowe oraz bieżący stan realizacji budowy instalacji w Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie oraz Oświęcimiu.

Jeden z referatów dotyczył doświadczeń z okresu wdrażania projektów termicznego przekształcania odpadów perspektywy POIiŚ 2007-2013 oraz wsparcia finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla przyszłych inwestycji, a wygłosił go Konrad Miłoszewski, główny specjalista w Departamencie Ochrony Ziemi.

W trakcie spotkania przedstawiono technologie utylizacji odpadów komunalnych i oczyszczania spalin, a także kwestie zabezpieczenia inwestycji w fazie budowy i fazie operacyjnej. Zaprezentowany został również temat związany z rynkiem paliw alternatywnych dotyczący prognozowania i zmian legislacyjnych umożliwiających produkcję i wykorzystanie paliw z odpadów – referat ten wygłosił dr inż. Sławomir Stelmach, dyrektor Centrum Badań Technologicznych w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla oraz temat Osady ściekowe - produktem nie tylko energetycznym – który zaprezentował Adam Gołębiewski, główny specjalista ds. technicznych w Izbie Gospodarczej Wodociągi Polskie.

Istotne problemy eksploatacji spalarni odpadów omówił prof. Grzegorz Wielgosiński, moderator Konferencji.

Jednym z punktów programu był Panel Dyskusyjny, podczas którego dyskutowano czy zbudowane spalarnie są przygotowane na mniej kaloryczne paliwo, czy też bardziej kaloryczny RDF oraz czy spalarnia jest OZE, co z emisją CO2, „zielonymi certyfikatami”, a także czy to ma wpływ na cenę? Paneliści zastanawiali się również czy pakiet „circular economy” jest do zrealizowania?

Część merytoryczną Konferencji zakończyła wycieczka techniczna, podczas której uczestnicy Konferencji mogli zobaczyć funkcjonujący już Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego.

4E4B0224.jpg4E4B1857.jpg

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1