Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie w sprawie opodatkowania unijnej dotacji do kanalizacji. Opodatkowanie dotyczy osób, które dzięki unijnym dopłatom, taniej podłączyły się do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Rozpatrywana przez NSA  sprawa odnosiła się do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, które  dzięki środkom z NFOŚiGW, udzieliło swoim klientom rabatu za podłączenie do sieci. Sądzono, że w związku z takim rabatem nie jest konieczne wystawienie PIT 8C odbiorcom usług. Takiej opinii nie podzielił urząd skarbowy. NSA uznał,  wyroku, z dnia 2 lutego 2016 roku - sygnatura akt II FSK 3469/13 - iż uzyskana bonifikata nie jest rabatem, ale  stanowi nieodpłatne świadczenie usług, czyli jest przychodem dla  odbiorców i podlega opodatkowaniu.

Wyrok NSA rodzi konsekwencje prawne w stosunku do przedsiębiorstw, które postąpiły  analogicznie i zobowiązuje je do wystawienia odbiorcom usług PIT 8C, natomiast klienci przedsiębiorstwa zobowiązani są do zapłaty podatku za uzyskany przychód.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych +

    Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Zapraszamy na bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, organizowane przez Stowarzyszenie Czytaj więcej
  • Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 +

    Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 Termin webinarium 1 lipca 2021 r., godz. 10.00 - 15.00 Tematyka Czytaj więcej
  • 1