17 i 19 listopada bieżącego roku w Krakowie i w Bydgoszczy odbyły się szkolenia: „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2015 rok oraz zmiany w ustawie o rachunkowości na 2016 rok”, prowadzone przez panią Wandę Gorzelany, eksperta Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie”.

Podczas szkolenia omówione zostały zagadnienia dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych za rok 2015, w tym: podstawowe pojęcia i polityka rachunkowości, zamknięcie roku w aspekcie bilansowym, zasady sporządzania sprawozdań finansowych i ich wpływ na prezentowane dane, zatwierdzenie oraz publikowanie sprawozdań finansowych, zamknięcie roku w aspekcie podatku dochodowego od osób prawnych. Tematyka szkolenia dotyczyła również problemów dotyczących kwestii podatkowych: podatku VAT po zmianach od 1 lipca 2015r. (nowe formularze VAT, ulga na złe długi, kaucja gwarancyjna, paliwo od aut służbowo-prywatnych) oraz podatku CIT po zmianach (przychody w naturze, zagraniczna spółka kontrolowana, zeznania podatkowe). Omówione zostały również najczęstsze problemy związane z prawem podatkowym takie jak: utworzenie strony internetowej, świadczenia na rzecz pracownika a obowiązek rejestracji na kasie fiskalnej, wydatki związane z pogrzebem pracowników lub byłych pracowników a VAT, telefony służbowe a VAT, opieka medyczna a VAT, upominki okolicznościowe a VAT, opłaty za użytkowanie wieczyste w trakcie budowy środków trwałych, okulary dla pracowników – rozliczenia podatkowe i rachunkowe, wydatki (koszty) na partycypację drogi publicznej, opłaty sądowe w rachunkowości i kosztach podatkowych, odsetki karne od kredytu, koszty jubileuszów firm. Poruszona została również tematyka zmian w spółkach handlowych (zmiany dotyczące Krajowego Rejestru Sądowego).

Za sukces uznać można wyjaśnienie wątpliwości związanych zarówno z zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2015 rok oraz ze zmianami w ustawie o rachunkowości na 2016 rok, jak i tych związanych z tworzeniem taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, kwestiami podatkowymi jakie obowiązują w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych. Uczestnicy wzięli również udział w indywidualnych konsultacjach z wykładowcą.

Najczęściej zadawane pytania dotyczyły kwestii związanych z tworzeniem odpisów na należności oraz z tworzeniem rezerw.

Przedstawiciele branży biorący udział w szkoleniu wyrazili zainteresowanie kolejnymi edycjami szkoleń. Kolejne spotkania odbędą się w przyszłym roku. Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" będzie informować Państwa o terminach i miejscach szkoleń.

Marta Wojnowska, Specjalista ds. Analiz Ekonomicznych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • VAT - zmiany 2019 / 2020, aktualne interpretacje dotyczące branży wod-kan: Bydgoszcz - 21.10.2019r. , Warszawa - 31.10.2019r. +

    VAT - zmiany 2019 / 2020, aktualne interpretacje dotyczące branży wod-kan: Bydgoszcz - 21.10.2019r. , Warszawa - 31.10.2019r. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych dla branży wod-kan Czytaj więcej
  • Ograniczanie strat wody – teoria i praktyka: Warszawa, 23 października 2019 r. +

    Ograniczanie strat wody – teoria i praktyka: Warszawa, 23 października 2019 r. Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia: 1. Straty wody zagadnienia Czytaj więcej
  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.