13 listopada 2015 roku w Krakowie odbyło się szkolenie prawne. Przedmiotem szkolenia, które prowadzi prof. dr hab. Bartosz Rakoczy – Radca Prawny IGWP, były zagadnienia dotyczące sposobów wykonywania przez gminę zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Poruszane zostały także aspekty stosunków prawnych pomiędzy gminą, a przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, w zależności od formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa.

Wśród omawianych zagadnień należy wymienić m.in. kwestię osobowości prawnej gminy, relacje pomiędzy ustawą zaopatrzeniową, a regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków jako aktem prawa miejscowego, omawiano także m.in. przepisy ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce nieruchomościami. Szczególną uwagę poświęcono ustawie kodeks cywilny w kwestii pojęcia własności urządzeń, a także żądania przez gminy wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Osoby uczestniczące w szkoleniu biorą w nim aktywny udział poprzez przedstawianie własnych przypadków, które są na bieżąco analizowane. Szkolenia prawne organizowane są dla kameralnych grup umożliwiających swobodną dyskusję i wymianę poglądów, a także indywidualne konsultacje z Prof. dr hab. Bartoszem Rakoczym. 

W związku z dużym zainteresowaniem Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" informować będzie Państwa o kolejnych edycjach szkoleń prawnych.

 

Specjalista ds. Marketingu i PR - Natalia Przepierska 

 

IMG 20151113 123458

 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • VAT - zmiany 2019 / 2020, aktualne interpretacje dotyczące branży wod-kan: Bydgoszcz - 21.10.2019r. , Warszawa - 31.10.2019r. +

    VAT - zmiany 2019 / 2020, aktualne interpretacje dotyczące branży wod-kan: Bydgoszcz - 21.10.2019r. , Warszawa - 31.10.2019r. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych dla branży wod-kan Czytaj więcej
  • Ograniczanie strat wody – teoria i praktyka: Warszawa, 23 października 2019 r. +

    Ograniczanie strat wody – teoria i praktyka: Warszawa, 23 października 2019 r. Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia: 1. Straty wody zagadnienia Czytaj więcej
  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.