6 października bieżącego roku we Wrocławiu odbyło się ostatnie z tegorocznego cyklu szkoleń pt.: "Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - aktualne interpretacje, wskaźniki i wyroki", prowadzone przez panią Wandę Gorzelany, eksperta Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie", oraz pana Marcina Błędzkiego, Głównego Specjalistę ds. Ekonomicznych Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Podczas spotkania poruszane były kwestie związane z dokumentacją tworzącą wniosek taryfowy, podstawą i terminami jego opracowania; taryfą do ogłoszenia - terminami i skutkami ich niedotrzymania; procedurą zatwierdzania i wdrażania taryf; rozstrzygnięciami nadzorczymi i wyrokami sądów, a także koniecznymi rozwiązaniami finansowo-księgowymi ułatwiającymi opracowanie wniosku taryfowego. Poza tym: niezbędne przychody i ich podział stosownie do rodzaju  działalności, rodzaju i struktury taryfy oraz grup taryfowych; wskaźniki do prawidłowego ustalenia taryf na rok 2016; ceny i stawki opłat w taryfie różnicujące grupy taryfowe; szczegółowe zasady ustalania stawek opłat abonamentowych; zasady ustalania stawek opłat za przyłączenie do sieci i za przekroczenie parametrów jakościowych ścieków; ceny i stawki opłat za wody opadowe i roztopowe; najczęściej występujące przyczyny odmowy zatwierdzania taryf; taryfy kwestionowane przez organy nadzoru, UOKiK oraz sądy.

Za sukces uznać można wyjaśnienie wątpliwości zagadnień związanych zarówno z tworzeniem taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, jak i tych związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, kwestiami podatkowymi jakie obowiązują w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych. Uczestnicy wzięli również udział w indywidualnych konsultacjach z wykładowcami. 

Jednym z głównych tematów dyskusji podczas szkolenia był wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 o sygnaturze IISA/Wr 220/15, dotyczący ujmowania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w taryfach za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków odpisów amortyzacyjnych od części wartości początkowej środka trwałego, która sfinansowana została dotacją. Wyrok sądu wskazuje, że w taryfach nie powinno ujmować się amortyzacji od części środka trwałego sfinansowanego z dotacji.

Kwestia ta zwróciła również uwagę UOKiK we Wrocławiu, który wystosował do Izby pismo z zapytaniem o opinię, czy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne do niezbędnych przychodów dla obliczenia taryfowych cen i stawek opłat za wodę i ścieki, może wliczać amortyzację od całej wartości środka trwałego, niezależnie od źródła jego finansowania.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zajęła się sprawą i jest w trakcie tworzenia opinii na ten temat.

Przedstawiciele branży biorący udział w szkoleniu wyrazili zainteresowanie kolejnymi edycjami szkoleń  – najbliższe związane będą z zamknięciem ksiąg rachunkowych za rok 2015, problemami dotyczącymi kwestii podatkowych oraz zmianami w spółkach handlowych. Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" będzie informować Państwa o terminach ww. spotkań.

Zapraszamy serdecznie

Marta Wojnowska, Specjalista ds. Analiz Ekonomicznych

20151006_123119.jpg20151006_123417.jpg

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 +

    Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium (w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia) przysługuje Czytaj więcej
  • Wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci w świetle art. 19a ustawy wodociągowej: 29 października 2021 +

    Wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci w świetle art. 19a ustawy wodociągowej: 29 października 2021 Termin webinarium 29 października 2021, godz. 09.00 - 12.00 Tematyka webinarium Czytaj więcej
  • 1