Dnia 23 września bieżącego roku w Bydgoszczy odbyło się szkolenie: "Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - aktualne interpretacje, wskaźniki i wyroki", prowadzone przez panią Wandę Gorzelany, eksperta Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie", oraz pana Marcina Błędzkiego, Głównego Specjalistę ds. Ekonomicznych Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Podczas szkolenia omawiane były wszelkie aspekty związane z opracowaniem wniosku taryfowego za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Wśród kwestii, które wzbudzały największe zainteresowanie i tym samym sprowokowały uczestników do ożywionej dyskusji z wykładowcami była kwestia prawidłowego ustalenia stawki opłaty abonamentowej. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz.U. Nr 127, poz. 886) zwanego dalej rozporządzeniem taryfowym, stawka ta powinna składać się z trzech elementów: gotowości, odczytu i rozliczenia. Najważniejszą kwestią jest to, by elementy te występowały łącznie, gdyż są podstawą do różnicowania rodzaju odbiorców usług (odbiorcy rozliczający się na podstawie wodomierza głównego, odbiorcy rozliczający się dodatkowo na podstawie wodomierza do wody bezpowrotnie zużytej, odbiorcy w budynkach wielolokalowych oraz odbiorcy rozliczający się na podstawie przeciętnych norm zużycia wody). W zależności od przedstawionego wyżej rodzaju odbiorców usług, ostateczna wysokość stawki abonamentowej składać się może z jednego, dwóch lub trzech wspomnianych elementów.

Jak zauważyli uczestnicy szkolenia, przepisy rozporządzenia taryfowego dość lakonicznie określają samą gotowość do świadczenia usług – nie więcej niż 15% całości kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń wod-kan. Rzeczą oczywistą jest, że zastosowanie maksymalnego dopuszczalnego poziomu spowodowałoby ustanowienie stawki abonamentu na horrendalnie wysokim i niedopuszczalnym ze społecznego punktu widzenia poziomie – minimum kilkuset złotych miesięcznie. Najlepszym rozwiązaniem byłoby określenie zbioru takich kosztów, które oprócz tego, że są kosztami stałymi w każdym przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym, to jeszcze możliwe są do ustalenia w najmniej uciążliwy dla służb księgowych sposób. Rekomendowanymi przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” rodzajami kosztów, które najlepiej spełniają te wymogi są: amortyzacja urządzeń wod-kan oraz podatek od nieruchomości od tych urządzeń.

Ponadto podczas szkolenia omawiane były także inne problemy, z którymi na co dzień spotykają się pracownicy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Uczestnicy szkolenia mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji z wykładowcami. Osoby, które jeszcze nie skorzystały z naszego szkolenia a chciałyby rozwiać swoje wątpliwości zapraszamy na ostatnie spotkanie tego typu w obecnym roku kalendarzowym, które odbędzie się 6 października we Wrocławiu.

Marcin Błędzki
Główny Specjalista ds. ekonomicznych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnych: 6 października 2021 +

    Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnych: 6 października 2021 Termin webinarium: 6 października 2021 r., godz. 12.00 - 14.00 Tematyka Czytaj więcej
  • Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 +

    Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 Termin webinarium7 października 2021 r., godz. 10.00 - 14.00 CelOmówienie zmian Czytaj więcej
  • 1