Tegorocznym tematem przewodnim Światowego Dnia Wody, który obchodzimy 22 marca, jest hasło „Valuing Water – docenianie wody”. Obchody święta, które ze względu na trwającą pandemię realizowane są głównie w formule online, mają wspierać realizację jednego z celów zrównoważonego rozwoju nr 6: dostępu do wody i urządzeń sanitarnych dla wszystkich do roku 2030.

Dlaczego akurat „docenianie wody”? Wartość wody to znacznie więcej niż jej cena – ma ona ogromną i złożoną wartość dla nas samych naszych gospodarstw domowych, żywności, kultury, zdrowia, edukacji, ekonomii i integralności środowiska naturalnego. Jeśli nie zadbamy właściwie o którąkolwiek z tych wartości, ryzykujemy niewłaściwe zarządzanie tym ograniczonym, niezastąpionym zasobem. To niezbędność wody na tak wielu płaszczyznach funkcjonowania cywilizacji powoduje, że jest dla nas tak cenna. Świadomość tego faktu jest szczególna w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, na której spoczywa odpowiedzialność za dostawy wody do społeczeństwa. Cel 6, który mocno podkreśla tegoroczne święto to zapewnienie wszystkim wody i warunków sanitarnych. Bez pełnego zrozumienia prawdziwej, wielowymiarowej wartości wody nie będziemy w stanie chronić tego krytycznego zasobu z korzyścią dla wszystkich.

Według ONZ należy pogodzić współistniejące obok siebie różne wartości wody, a związane z nimi kompromisy rozwiązać i włączyć do systematycznego i obejmującego wszystkich procesów planowania i podejmowania decyzji. W związku z tym, krokiem naprzód będzie dalsze rozwijanie wspólnego podejścia do wyceny, tam gdzie jest to wykonalne, ale także priorytetowe traktowanie ulepszonego porównywania, kontrastowania i łączenia różnych wartości oraz włączanie uczciwych i sprawiedliwych wniosków do udoskonalonej polityki i planowania.

W wydaniu Światowego raportu o rozwoju wody ONZ z 2021 r. (UN WWDR 2021) zatytułowanym „Wycena wody” obecne metodologie i podejście do wyceny wody zostały pogrupowane we wzajemnie powiązanych perspektywach:

 • ocena źródeł wody, zasobów wodnych in situ i ekosystemów;
 • wycena infrastruktury wodnej do magazynowania, wykorzystywania, ponownego wykorzystania lub zwiększenia dostaw wody;
 • wycenianie usług wodnych, głównie wody pitnej, warunków sanitarnych i powiązanych aspektów zdrowia ludzkiego;
 • docenianie wody jako wkładu do produkcji i działalności społeczno-gospodarczej, takiej jak żywność i rolnictwo, energia i przemysł, biznes i zatrudnienie;
 • inne społeczno-kulturowe wartości wody, w tym cechy rekreacyjne, kulturowe i duchowe. Są one uzupełniane doświadczeniami z różnych regionów świata;
 • możliwości pogodzenia wielu wartości wody dzięki bardziej zintegrowanemu i holistycznemu podejściu do zarządzania;
 • właściwego podejścia do finansowania;
 • metod zaspokajania potrzeb w zakresie wiedzy, badań i zdolności.

Zorganizowana w ramach Światowego Dnia Wody kampania społeczna prowadzona jest głównie przez media społecznościowe i zachęca odbiorców do wyrażania opinii na temat wody oraz tego, jaką ma dla nich wartość.

Jakub Kucharski
Główny specjalista ds. marketingu i PR

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnych: 6 października 2021 +

  Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnych: 6 października 2021 Termin webinarium: 6 października 2021 r., godz. 12.00 - 14.00 Tematyka Czytaj więcej
 • Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 +

  Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 Termin webinarium7 października 2021 r., godz. 10.00 - 14.00 CelOmówienie zmian Czytaj więcej
 • 1