Dnia 28 września 2020 roku w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie", które z uwagi na zagrożenie epidemiczne, przygotowano z zachowaniem wszystkich procedur bezpieczeństwa oraz dystansu społecznego. Branżę reprezentowało tego dnia 52 przedstawicieli Członków Zwyczajnych IGWP oraz 1 przedstawiciel Członka Stowarzyszonego.

Podczas Zgromadzenia, zgodnie ze statutem, podjęto uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdań z działalności Izby, a także przyjęto plany na rok bieżący. Miło nam poinformować, iż jednogłośnie udzielono absolutorium organom Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

W trakcie dyskusji wypracowano także wnioski dotyczące kierunków działań IGWP
w przyszłości.

 1. Zobowiązanie Izby do wypracowania stanowiska w stosunku do uzasadnionej opinii KE w sprawie spełnienia przez nasz kraj wymogu likwidacji ładunku zanieczyszczeń. W opinii powinna znaleźć się sugestia dotycząca potrzeby szybkich zmian w obowiązującym prawie umożliwiająca rzetelne finansowanie gospodarki ściekowej.
 2. Upoważnienia Izby do wyrażenia negatywnej opinii do stanowiska PGW Wody Polskie, które sygnalizuje możliwość niezatwierdzania taryf w przypadku gmin, które nie wywiązały się z obowiązku zatwierdzenia nowych uchwał aglomeracyjnych do 31 grudnia 2020 r. W stanowisku Izby winna znaleźć się sugestia odnośnie do możliwości wydłużenia o trzy miesiące aktualnych aglomeracji.
 3. Kontynuowanie przez Izbę dialogu z PGW Wody Polskie w kwestii dopracowania mechanizmu skrócenia okresu obowiązywania taryf za wodę
  i ścieki.
 4. Zobowiązanie Izby, do przygotowania perspektywy poprawy sytuacji finansowej Izby, gwarantującej utrzymanie wysokiego poziomu szerokiej reprezentacji branży. Walne Zgromadzenie ze zrozumieniem przyjęło konieczność zmian w tym zakresie, dostrzegając tendencję spadkową przychodów w zakresie działalności gospodarczej, w tym Targów WOD-KAN. Do rozważenia pozostaje propozycja zmian naliczania opłaty członkowskiej, uzależniając wysokość składki od wielkości firmy wodociągowej.

W dniu poprzedzającym Zwyczajne Walne Zgromadzenie, podczas posiedzenia Rady Izby, przeprowadzono wybory uzupełniające do Prezydium Rady Izby. Jego nowymi Członkami zostali Janusz Dawidziak oraz Robert Fennig, który będzie pełnił również funkcję Wiceprzewodniczącego Rady.

Jakub Kucharski
Głowny specjalista ds. marketingu i PR

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnych: 6 października 2021 +

  Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnych: 6 października 2021 Termin webinarium: 6 października 2021 r., godz. 12.00 - 14.00 Tematyka Czytaj więcej
 • Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 +

  Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 Termin webinarium7 października 2021 r., godz. 10.00 - 14.00 CelOmówienie zmian Czytaj więcej
 • 1