Benchmarking to jedna z najbardziej popularnych i skutecznych metod doskonalenia organizacji. Jego ideą jest porównywanie się z najlepszymi w branży, tak aby na podstawie wyników wyznaczać cele i decydować o dalszym rozwoju firm. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” od 2009 roku przygotowuje Raport Benchmarkingu Przedsiębiorstw Wodociągowo – Kanalizacyjnych w Polsce na podstawie danych pochodzących z corocznego badania ankietowego.

Podsumowaniem tegorocznych prac nad raportem była konferencja, którą zorganizowaliśmy 21 listopada w Hotelu Golden Tulip w Warszawie. W spotkaniu wzięło udział ponad 50 przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Rozmowy rozpoczęła prezentacja głównego specjalisty ds. analiz ekonomicznych IGWP Pani Marty Wojnowskiej, która omówiła wyniki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych za rok 2018.

Swoim doświadczeniem z benchmarkingiem i o tym jak wykorzystują go w codziennym zarządzaniu opowiedzieli  przedstawiciele trzech przedsiębiorstw z branży: 

 • Stanisław Zdanowicz, Prezes Zarządu, Hydrosfera Józefów Sp. z o.o.,
 • Paweł Dunicz, Zastępca Dyrektora Pionu Planowania i Nadzoru, MPWiK w m. st. Warszawie S.A.,
 • Joanna Kucz-Gruszka, Kierownik Działu Kadr, AQUA S.A. Bielsko-Biała.

Druga część konferencji poświęcona była roli benchmarkingu w zarządzaniu energochłonnością w podmiotach wod-kan. Swoim doświadczeniem w tym zakresie podzielili się:

 • Jędrzej Bylka Politechnika Poznańska,
 • Adam Gołębiewski, główny specjalista ds. technicznych, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”,
 • dr inż. Katarzyna Michałowska-Knap, Instytut Energetyki Odnawialnej,
 • dr Janusz Steller, Polska Akademia Nauk.

O doskonaleniu procesów biznesowych w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym opowiadała  prof. Natalia Potoczek z Polskiej Akademii Nauk.

Konferencję podsumowalismy panelem dyskusyjnym, którego moderatorem był Andrzej Osiński, członek zespołu ds. benchmarkingu IGWP. Uczestnicy mogli wymienić się doświadczeniami, pytać, wyjaśniać wątpliwości i dowiedzieć jak wykorzystać benchmarking do jeszcze lepszego rozwoju swojego przedsiębiorstwa.

 

Marta Wojnowska
główny specjalista ds. analiz ekonomicznych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnych: 6 października 2021 +

  Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnych: 6 października 2021 Termin webinarium: 6 października 2021 r., godz. 12.00 - 14.00 Tematyka Czytaj więcej
 • Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 +

  Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 Termin webinarium7 października 2021 r., godz. 10.00 - 14.00 CelOmówienie zmian Czytaj więcej
 • 1