Kongres „Miasto-Woda-Jakość życia” odbył się we Wrocławiu po raz drugi. Podczas dwóch dni obrad poruszono mnóstwo tematów związanych z gospodarką wodną w Polsce i na świecie.

Wielu zagranicznych gości dzieliło się spostrzeżeniami i wiedzą dotyczącą powodzi, niedoborów wody, konieczności reorganizacji miast, wykorzystania wód opadowych. Ważnym tematem były zmiany klimatu i konieczność spojrzenia na miasto jako całość, bez podziału na sektory, ale łącząc współpracę przedsiębiorstw. Wszyscy powinni współpracować na rzecz bardziej ekologicznych miast, pełnych zielono-niebieskiej infrastruktury. Wiele tematów dotyczyło finansowania usług i inwestycji.
Konferencja została wsparta przez MPWiK we Wrocławiu. Klara Ramm z Izby zaprezentowała wyzwania sektora wod-kan na najbliższe lata.

Wystąpienie Sekretarza Generalnego EurEau
Sekretarz Generalny EurEau Oliver Loebel wystąpił w sesji dotyczącej zaopatrzenia w wodę i gospodarki ściekowej. Wspomniał o nowych zanieczyszczeniach, z którymi podmioty muszą się zmierzyć (farmaceutyki). Zmiany klimatu i starzejąca się infrastruktura to równie ważne wyzwania. Potrzeby finansowe związane są także z możliwością płacenia więcej pracownikom – inne sektory mają wyższe wynagrodzenia, co powoduje spadająca atrakcyjność branży. Oliver podkreślił istotność dobrego prawa, będącego bazą poprawnych rozwiązań, takich jak np. kontrola u źródła Odnośnie gospodarki o obiegu zamkniętym zwrócił uwagę na potrzebę otwarcia się rynku na odzyskiwane produkty takie jak struwit (fosfor). Kwestię finansowania gospodarki wodnej poruszył w kontekście rozszerzonej odpowiedzialności producenta.
Podczas konferencji zwrócono uwagę na konieczność współpracy w poszukiwaniu rozwiązań bazujących na ochronie środowiska, a także innowacji.

Problemy Indii
Bardzo trudny jest przypadek zaprezentował przedstawiciel Indii, gdzie niemal w całym kraju następuje nadmierna eksploatacja ujęć głębinowych, a tylko 30% ścieków jest zbieranych. Żadne miasto nie ma ciągłej dostawy wody. Powstało nowe ministerstwo do wsparcia walki z niedoborem wody.

Klara Ramm
Ekspert IGWP

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych +

    Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Zapraszamy na bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, organizowane przez Stowarzyszenie Czytaj więcej
  • Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 +

    Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 Termin webinarium 1 lipca 2021 r., godz. 10.00 - 15.00 Tematyka Czytaj więcej
  • 1