„W dniu 28 czerwca odbyło się spotkanie w NFOŚiGW w sprawie współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej i ściekowej z Ukrainą i Białorusią. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Centrum Projektów Europejskich oraz IGWP.

Oto poruszone tematy:

 • Trwają negocjacje porozumienia w sprawie współpracy na wodach granicznych z Białorusią. Jego celem jest utrzymanie i ochrona przed zanieczyszczeniem oraz odpowiednie wykorzystanie wody  we wspólnej zlewni obu krajów.
 • MGMiŻŚ poinformowało o posiedzeniu w sprawie współpracy na wodach granicznych z Ukrainą. Wskazano na konieczność umowy w sprawie współpracy na transgranicznej rzece Bug pomiędzy Polską, Ukraina i Białorusią.
 • MGMiŻŚ koordynuje z polskiej strony projekt UNESCO  na rzecz zlewni Bugu, Niemna, części Sanu. Trwają prace przygotowawcze. Białoruś i Ukraina to beneficjenci projektu (w ramach GEF,- Fundusz na Rzecz Globalnego Środowiska). Polska ma wspierać kraje partnerskie, dzielić się wiedzą, pomagać w dostosowaniu przepisów, organizacji monitoringu. Koszt projektu to  12 mln dolarów.
 • CPE  poinformowało o kolejnym forum rozwoju lokalnego, które odbyło się w Truskawcu.  Była to okazja do wymiany doświadczeń zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym, w ramach regionu karpackiego. Powstała idea opracowania strategii karpackiej w ramach nowej perspektywy finansowej UE.
 • CPE Jest także koordynatorem unijnego  projektu Polska-Białoruś-Ukraina funkcjonującego już od 15 lat. Są tu między innymi projekty z zakresu budowy sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków.
 • NFOŚiGW poinformował, iż mógłby zintensyfikować działania na rzecz krajów sąsiednich w ramach wykorzystania środków unijnych na wsparcie Ukrainy i Białorusi. Poszukuje sprzymierzeńców tej idei wśród innych ministerstw (spraw zagranicznych, środowiska).
 • NFOŚiGW poinformował o realizacji memorandum z wodociągami Lwowa i miastem Lwów. Trwają prace przygotowawcze do projektu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków dla Lwowa. Finansowanie może pochodzić ze środków statutowych NF. Ponadto trwa nabór wniosków o dofinansowanie dla  ukraińskich i białoruskich samorządów.
 • NFOŚiGW otrzymał zaproszenie na Eco-Forum we Lwowie (12-13 września br.). Izba została  zaproszona do współpracy w działaniach na rzecz  tego przedsięwzięcia. Stwierdzono, że byłaby to bardzo dobra okazja do zaprezentowania się przez polskie firmy.

Klara Ramm
ekspert IGWP 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Przygotowanie wniosku o skrócenie czasu obowiązywania taryf: Poznań - 15 listopada 2019r. +

  Przygotowanie wniosku o skrócenie czasu obowiązywania taryf: Poznań - 15 listopada 2019r. Tematyka szkolenia: Sporządzanie wniosku o skrócenie okresu obowiązywania taryfy za Czytaj więcej
 • Praktyczne wykorzystanie benchmarkingu w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych. Warszawa, 21 listopada 2019 r. +

  Praktyczne wykorzystanie benchmarkingu w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych. Warszawa, 21 listopada 2019 r. Krajowy projekt benchmarkingowy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, od dziesięciu lat przeprowadzany przez Czytaj więcej
 • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.