W dniach 4-5 grudnia odbyła się V edycja organizowanej cyklicznie przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” Konferencji Woda. Ścieki. Osady.”


W warszawskim hotelu Sheraton zgromadziło się ponad 170 przedstawicieli branży, którzy przez dwa dni dzielili się wiedzą i doświadczeniem w istotnych obecnie tematach. W tym roku konferencję podzielono na dwa bloki tematyczne. Pierwszy dzień rozmów poświęcony był bezpieczeństwu wody, natomiast drugi ściekom przemysłowym.
Zgromadzonych gości powitała Dorota Jakuta Prezes Izby, która przybliżyła główne obszary aktywności IGWP w zakresie nowej dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.


O bezpieczeństwie wody
Trwają prace nad nowym tekstem dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i temu tematowi poświęcony był wykład inauguracyjny wygłoszony przez Klarę Ramm eksperta Izby oraz członka Zarządu EurEau, która poprowadziła również panel dyskusyjny dotyczący doświadczeń i oczekiwań wodociągów w omawianym temacie. W panelu wzięli udział Andrzej Wójtowicz Prezes Wodociągów Słupskich Sp. z o.o., Robert Fennig Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS – EKO” Sp. z o.o. w Kościerzynie oraz Tadeusz Bochnia Z-ca Dyrektora ds. Wody MPWiK SA w Krakowie. Dyskusja pozwoliła wypracować wspólny wniosek, że obowiązująca dyrektywa w sprawie jakości wody do spożycia spełnia swoje zadania, jednak postęp naukowy wymusza zmiany. Branża wod-kan w Polsce zgadza się z zaproponowanymi przez instytucje europejskie nowelizacjami, choć mamy świadomość, że wiele szczegółów wymaga jeszcze dopracowania.
Głównym priorytetem w wygłoszonych tego dnia prelekcjach był temat zapewniania odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa wody oraz najlepszych metodom uzdatniania. Wśród prelegentów pojawili się przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowych oraz świata nauki. Natomiast prelekcję na temat jakości wody w Polsce wygłosiła Anna Kamińska Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz gość honorowy konferencji.
Podsumowaniem pierwszego tego dnia konferencji był panel dyskusyjny, który poprowadziła prof. dr. hab. inż. Izabela Zimoch z Politechniki Śląskiej.
Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja z dodatkową atrakcją - Billionaire’s Club, podczas której uczestnicy mogli wykazać się wiedzą, sprytem i refleksem, biorąc udział w znanych z telewizji najlepszych teleturniejach. Przy stolikach nie milkły ożywione rozmowy, na tematy poruszane podczas pierwszego dnia. Kuluary sali balowej hotelu Sheraton okazały się idealnym miejscem do dyskusji i wymiany poglądów.


O ściekach przemysłowych
Drugi dzień konferencji poświęcony był tematowi ścieków przemysłowych. Wykład inauguracyjny Bartosza Łuszczka - przedstawiciela IGWP w Komisji ds. Ścieków EurEau, na temat rewizji Dyrektywy Komisji Europejskiej dotyczącej ścieków, był również wstępem do ożywionej i konstruktywnej dyskusji z Joanną Kopczyńską, Zastępcą Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym. Jednym ze wspólnie wypracowanych stanowisk było stwierdzenie, że jako branża już teraz musimy się jak najlepiej przygotować do prac nad dyrektywą ściekową, tak aby odpowiednio opracowane merytoryczne uwagi i sugestie stały się ważną częścią nowego dokumentu.
O prawnych uwarunkowaniach przetwarzania i odprowadzania ścieków przemysłowych, doświadczeniach eksploatacyjnych oczyszczalni, problemach, z jakimi borykają się przedsiębiorstwa wod-kan na co dzień, zasadach i praktykach przy wprowadzaniu ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, oraz wpływie osadów na procesy biologiczne oczyszczalni, mówili przedstawiciele branży oraz świata nauki. Drugi dzień konferencji zakończył panel dyskusyjny. Jego uczestnicy zgodnie stwierdzili, że potrzebna jest współpraca i dialog przedsiębiorstw zarzadzajacych oczyszczalniami ścieków z przedstawicielami firm przemysłowych, tak, aby wspólne działania dawały jak najlepsze rezultaty.
Dwa dni konferencji Woda. Ścieki. Osady były ważnym czasem dla naszej branży, który dał możliwość poruszenia w większym gronie specjalistów najważniejszych dla branży tematów. Na wiele pytań otrzymaliśmy odpowiedzi, jednak mamy świadomość, ze kilka z nich pozostało otwartych, pojawiły się także nowe problemy wymagające omówienia, dlatego biorąc pod uwagę sugestie uczestników wydarzenia już teraz pracujemy nad agendą kolejnej edycji konferencji.

GALERIA

Małgorzata Massel
specjalista ds. PR IGWP

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnych: 6 października 2021 +

    Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnych: 6 października 2021 Termin webinarium: 6 października 2021 r., godz. 12.00 - 14.00 Tematyka Czytaj więcej
  • Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 +

    Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 Termin webinarium7 października 2021 r., godz. 10.00 - 14.00 CelOmówienie zmian Czytaj więcej
  • 1