Benchmarking to jedna z najbardziej popularnych i skutecznych metod doskonalenia organizacji. Jego ideą jest porównywanie się z najlepszymi w branży, tak aby na podstawie wyników wyznaczać cele i decydować o dalszym rozwoju firm.


Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” od 2009 roku przygotowuje Raport Benchmarkingu Przedsiębiorstw Wodociągowo – Kanalizacyjnych w Polsce na podstawie danych pochodzących z corocznego badania ankietowego.
Podsumowaniem tegoroczniych prac nad raportem była konferencja, którą zorganizowaliśmy 30 października w Hotelu Golden Tulip w Warszawie. Gościem specjalnym był Peter Dane, Dyrektor EBC (European Benchmarking Co-operation) największego międzynarodowego projektu benchmarkingowego naszej branży.

W spotkaniu wzięły też udział Ewa Szymura naczelnik wydziału zaopatrzenia ludności w wodę Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Środowiska i Sylwia Teszarek z Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Środowiska oraz Joanna Kopczyńska Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym.

Jak wykorzystują benchamarking w bieżącym zarządzaniu firmą opowiedzieli:

 • Tomasz Sadzyński, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o.,
 • Włodzimierz Banasik, Kierownik Działu Obsługi Klienta Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu,
 • Paweł Chudziński, Prezes Zarządu Aquanet S.A. w Poznaniu,
 • Piotr Ziętara, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.
  w Krakowie, 
 • Tomasz Konieczny Dyrektor Centrum Nowych Technologii i Inwestycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu.

Bardzo ważnym dla przyszłości naszej branży wydarzeniem, było uroczyste podpisanie przez Dorotę Jakutę Prezes IGWP oraz Petera Dane Dyrektora Zarządzającego EBC  listu intencyjnego "jako wyrazu intencji do wspólnego poszukiwania najlepszych dróg do rozwoju i wdrożenia profesjonalnego, zrównoważonego, samofinansującego się programu benchmarkingowego, którego celem jest podnoszenie jakości usług wodociągowych i kanalizacyjnych w Polsce". 

Konferencja zakończyła się panelem dyskusyjnym którego moderatorem był Andrzej Osiński Przewodniczący Zespołu ds. benchmarkingu IGWP. Uczestnicy mogli wymienić się doświadczeniami, pytać, wyjaśniać wątpliwości i dowiedzieć jak wykorzystać benchmarking do jeszcze lepszego rozwoju swojego przedsiębiorstwa.
Więcej informacji na temat konferencji znajdą Państwo w najbliższym numerze Kwartalnika „Wodociągi Polskie”.

Małgorzata Massel
Specjalista ds. PR IGWP

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych +

  Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Zapraszamy na bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, organizowane przez Stowarzyszenie Czytaj więcej
 • Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 +

  Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 Termin webinarium 1 lipca 2021 r., godz. 10.00 - 15.00 Tematyka Czytaj więcej
 • 1