W poniedziałek 17 września odbyła się konferencja prasowa Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy oraz Joanny Kopczyńskiej Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym podczas, której przedstawione zostały dane dotyczące cen za wodę i ścieki w Polsce.


Na początku konferencji prowadzący przedstawili kilka statystyk dotyczących procesu zatwierdzania taryf. Joanna Kopczyńska Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym poinformowała dziennikarzy, że do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpłynęło 2561 wniosków z czego 4-5% dostarczono po upływie terminu składania. Do dnia 13 września organ regulacyjny zatwierdził 2294 wnioski taryfowe, które są ostateczne i w większości przypadków obowiązujące. Jak zaznaczono, można uznać, iż w dniu konferencji jest ich 2300. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w sierpniu wydało 286 decyzji negatywnych dotyczących taryf.


Gdzie najdrożej, a gdzie najtaniej?
Według danych Wód Polskich najniższa stawka 1,30 zł za m3 wody została ustalona dla miejscowości Jurowce w gminie Sanok, a najwyższa 57,34 zł dla gminy Ślemień. Najniższa cena wynosząca 2,20 zł za m3 odprowadzanych ścieków obowiązuje w gminie Chorzele. Najwięcej za ścieki - 51,38 zł płacą mieszkańcy gminy Ostroróg (zmiana na podstawie informacji zamieszczonej na stronie internetowej Wód Polskich). Zgodnie z danymi zaprezentowanymi przez przedstawicieli Wód Polskich w przypadku 2200 wniosków nie odnotowano wzrostu cen za wodę i ścieki (lub wzrost taki wystąpił jedynie o poziom inflacji), a w 125 przypadkach odnotowano kilkudziesięcioprocentowe podwyżki cen wody i ścieków.


Co z odwołaniami?
Prezes Wód Polskich poinformował zebranych na konferencji dziennikarzy, że do niego jako do drugiej instancji, wpłynęły 94 odwołania od decyzji dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, a w 90% z nich wnioskowano o zachowanie wyższych stawek. Tutaj najtrudniejszym regionem jest woj. Zachodniopomorskie, z którego pochodzi aż 30% odwołań. Zdaniem Prezesa sytuacja taka wynika z przewymiarowania inwestycji. Jednocześnie Prezes Daca podkreślił, że zaobserwował, iż niektóre przedsiębiorstwa wodociągowe wynajmują drogie kancelarie prawne w celu obrony swojej taryfy przed sądem, lub kancelarie same namawiają te przedsiębiorstwa do wejścia na drogę prawną. Poinformował, że dotychczas do wojewódzkich sądów administracyjnych wpłynęły 3 takie odwołania, ale zdaniem Prezesa Dacy może być ich zdecydowanie więcej. Odwołania do WSA złożyły gminy: Otwock, Frombork oraz Oława. Prezes Wód Polskich wskazał też na liczne nieprawidłowości jakie miały miejsce w poszczególnych gminach, które związane były głównie z kalkulowaniem do niezbędnych przychodów ogromnych kosztów związanych z wynagrodzeniami kadr zarządzających.
Podsumowując, Prezes Daca dodał, że wcześniej nikt tak naprawdę nie zatwierdzał w Polsce taryf za wodę i ścieki. Wody Polskie, robiąc to jako pierwsze i jednocześnie się tego ucząc wykazały się wyrozumiałością dla podmiotów składających wnioski.

Link do nagrania z konferencji 

Marcin Błędzki
główny specjalista ds. ekonomicznych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Podatki 2019 w branży wod-kan: zmiany przepisów, aktualne interpretacje - Bydgoszcz, 15 marca 2019r. +

    Szkolenie odwołane Czytaj więcej
  • Operator oczyszczalni ścieków - Wrocław, 19-21 marca 2019 r. +

    Operator oczyszczalni ścieków - Wrocław, 19-21 marca 2019 r.  Tematyka szkolenia: Zajęcia teoretyczne (w sali wykładowej hotelu): podstawy dokumentacji Czytaj więcej
  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.