W dniu wczorajszym przedstawiciele Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskiej” uczestniczyli w Warszawie w ważnych spotkaniach.

Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Dorota Jakuta na zaproszenie Kancelarii Prezydenta brała udział w debacie „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o gospodarce”. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, który otwierał debatę podkreślił, że jej temat jest niezwykle ważny ‒ w sensie społecznym funkcjonowania państwa ‒ temat wręcz fundamentalny.Prezydent RP stwierdził, że w Konstytucji mamy jasno i wyraźnie powiedziane, że podstawą biznesu jest społeczna gospodarka rynkowa, i że trzeba jasno powiedzieć, że to wielki dorobek Solidarności ponieważ to Solidarność chciała, żeby właśnie społeczna gospodarka rynkowa była fundamentem ustrojowym gospodarki polskiej.

Podkreślił też, że w naszej Konstytucji społeczna gospodarka rynkowa ma trzy filary: wolność gospodarczą, własność prywatną i dialog oraz współpracę partnerów społecznych. Prezydent RP zwrócił jednak uwagę, że w obowiązującej obecnie w Polsce Konstytucji wśród fundamentów ustrojowych brakuje elementu: pracy i społecznej odpowiedzialności w biznesie. Niewątpliwie bowiem fundamentem gospodarki społeczno-rynkowej jest praca, a biznes, który rzeczywiście rozrósł się w Polsce, który osiągnął sukces, dostrzega potrzebę dzielenia się i wspierania innych. - przypomniał.

W debacie wzięli też udział m.in. Paweł Mucha, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, pełniący jednocześnie funkcję pełnomocnika do spraw referendum dotyczącego projektu nowej Konstytucji, ministrowie KPRP i Doradcy Prezydenta RP, minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński oraz Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski.

Kolejnym branżowym niezwykle ważnym elementem wczorajszego dnia był udział Przewodniczącego Rady Izby Tadeusza Rzepeckiego i mecenasa Pawła Sikorskiego w Komisji Sejmowej Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, podczas której Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym Joanna Kopczyńska przedstawiała informację na temat zatwierdzania taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Przedstawiona informacja zawierała dane z przebiegu i procesu weryfikacji i zatwierdzania taryf. Najważniejsze przekazane przez Przewodniczącego Rady Izby dane liczbowe to:

Na dzień 21 marca 2018 r. w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie złożono łącznie 2539 wniosków taryfowych, w tym 1585 wniosków zostało złożonych osobiście do 12 marca 2018 r. w jedenastu RZGW PGW WP, 954 wnioski zostały przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej i przekazane przez KZGW PGW WP do właściwych RZGW.

W poszczególnych Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej złożono następującą ilość wniosków: Białystok - 188, Bydgoszcz - 101, Gdańsk - 247, Gliwice - 193, Kraków - 257, Lublin - 230, Poznań - 305, Rzeszów - 194, Szczecin - 129, Warszawa - 423, Wrocław - 272.

W poszczególnych wnioskach odnotowano nastepujące dane: 

 • 1897 wniosków – zakłada podwyżki ceny,
 • 173 wnioski – zakładają obniżenie ceny,
 • 448 wniosków – zakłada utrzymanie ceny.

Powyższe ilości wniosków nie sumują się do ogólnej ilości wniosków złożonych ze względu na inne przypadki np. wzrost i spadek ceny w danym wniosku.

 • Najniższa cena wody – 1,58 zł netto za 1m3
 • Najwyższa cena wody – 57,00 netto za 1 m3
 • Najniższa cena ścieków - 1,98 zł netto za 1 m3
 • Najwyższa cena ścieków – 34,94 zł netto za 1 m3

Taryfy złożyło 960 przedsiębiorstw (w tej liczbie znajdują się także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), 462 zakłady budżetowe, 546 gmin prowadzących działalność bezpośrednio, 5 spółek wodnych, i 55 innych form działalności.

Najmniejsza ilość osób, która została objeta taryfą to 22 osoby. Druga pod względem minimalnej liczebności grupa odbiorców we wniosku taryfowym to 26 osób. Liczba gmin, które nie zostały objęte żadną taryfą określono na ok. 1‰ (promil, czyli kilka gmin).

Ponadto zanotowano dotychczas jeden wniosek (informację) o nieuprawnionym stosowaniu taryfy, kilka sporów w całej Polsce (kierowanych do PGW Wody Polskie) dotyczących odmowy zawarcia umowy, odmowy przyłączenia do sieci.

 

 

Specjalista ds. Marketingu i PR - Natalia Przepierska 

IMG 20180411 WA0004 2 dwnld70092404 dwnld1202134087

 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Przyszłość Dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz krajowych przepisów implementujących, Warszawa, 10 - 11 czerwca 2019 r. +

  Przyszłość Dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz krajowych przepisów implementujących, Warszawa, 10 - 11 czerwca 2019 r. Dyrektywa 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych została uchwalona 28 Czytaj więcej
 • Niezawodność dostaw wody, czyli krok po kroku w przygotowywaniu Planów Bezpieczeństwa Wody: Katowice, 12-13 czerwca 2019r. +

  Niezawodność dostaw wody, czyli krok po kroku w przygotowywaniu Planów Bezpieczeństwa Wody: Katowice, 12-13 czerwca 2019r. Tematyka szkolenia:  Podczas szkolenia będzie można zapoznać się z uwarunkowaniami Czytaj więcej
 • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.