W działalności nowoczesnych firm wodociągowo-kanalizacyjnych coraz większą rolę odgrywa benchmarking – innowacyjne narzędzie wykorzystywane do zwiększenia efektywności działania firm jak i wdrażania najlepszych praktyk. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” jako stowarzyszenie branżowe od roku 2011 prowadzi krajowy system benchmarkingu starając się włączać do tego systemu kolejne przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Z zainteresowaniem przygląda się też wdrażaniem tego narzędzia do zarządzania na Ukrainie, chcąc podzielić się swoimi doświadczeniami w tej materii jak i wykorzystać doświadczenie kolegów z Ukrainy w prowadzonych na terenie Polski przedsięwzięciach szkoleniowych.

Uznając benchmarking za bardzo istotny element poprawy efektywności działania firm wodociągowych Międzynarodowe Stowarzyszenie Firm Wodociągowych w Zlewni Dunaju (The International Association of Water Supply Companies in the Danube River Catchment Area, IAWD) wraz z Fundacją EBC oraz Danube Water Program podjęły się rozpowszechnienia programu benchmarkingu na poziomie zlewni rzeki Dunaj wśród działających na tym terenie firm wodociągowo-kanalizacyjnych. Zaproszenie do udziału w przedsięwzięciu kierowano do przedsiębiorstw wodociągowych w jedenastu krajach objętych działaniem Danube Water Program. Są to Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Macedonia, Mołdowa, Czarnogóra, Rumunia, Serbia i Ukraina. Utworzono regionalne centra benchmarkingowe, których zadaniem jest organizowanie wspólnych działań ukierunkowanych na poprawę usług wodnych jak i wymianę doświadczeń wspomagających ich realizację.

Na terenie Ukrainy regionalne centrum benchmarkingu utworzyło Ukraińskie Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Wodociągowo –Kanalizacyjnych Ukrvodokanalekologia (The Ukrainian Association of Water Supply and Sewerage Services) Fundacja EBC z Holandii oraz Danube Water Program. W roku 2015 odbyło się na terenie Ukrainy odbyły się pierwsze warsztaty prowadzone przez regionalne centrum w których wzięło udział 8 firm wodociągowych. Program był kontynuowany w roku 2016 i w drugiej edycji warsztatów wzięło udział już 14 firm wodociągowych. W 2017 roku przygotowano kolejne warsztaty które zrealizowano w styczniu 2018 r i w których wzięło udział 18 przedsiębiorstw. W ramach przygotowań do trzeciej edycji, partnerzy z Bawarii którzy współorganizowali to przedsięwzięcie, przygotowali specjalny program drugiego dnia seminarium. Program dnia był dedykowany wymianie doświadczeń pozwalających na wyszukiwanie najlepszych rozwiązań umożliwiających wdrażanie wyników przeprowadzonego benchmarkingu.

Izba Gospodarcza „Wodociagi Polskie” współpracuje ze Stowarzyszeniem „Ukrvodokanalekologia” jak i z partnerem bawarskim reprezentującym Bawarskie Ministerstwo Środowiska i Ochrony Konsumentów – zaproszenie do udziału przedstawiciela Izby w tych warsztatach zostało przyjęte z dużym zainteresowaniem. Warsztaty odbyły się w dniach 17 – 19 stycznia 2018 r. w miejscowości IvanoFrankivsk w zachodniej Ukrainie.

Program warsztatów przewidywał pierwszego dnia prezentacje wyników procesu benchmarkingu prowadzonego w latach 2015 – 2017 jaki i analizy wskaźników dla poszczególnych procesów objętych badaniami uzupełnionymi prezentacjami poszczególnych uczestników procesu. Drugi dzień był poświęcony możliwościom wykorzystania doświadczeń bawarskich i polskich w procesach poprawy efektywności działania przedsiębiorstw ukraińskich.

Prezentacje drugiego dnia warsztatów koncentrowały się na problematyce gospodarki wodnej zaczynając od przedstawienia rozwiązań prawnych związanych z zaopatrzeniem w wodę i odbiorem ścieków w Niemczech poprzez rozwój wymagań jakościowych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi aż do pokazania nowoczesnych technologii uzdatniania wody. Zakres powyższej tematyki uzupełniały prezentacje dotyczące zasad i środków do renowacji zbiorników retencyjnych dla wody pitnej czy prawnych wymogów dotyczących opomiarowania zużycia wody. W programie dnia znalazły się też prezentacje związane z problematyką doboru środków chemicznych do wstępnego utleniania wody surowej obniżających stężenia produktów ubocznych procesu utleniania oraz ciekawa prezentacja dotycząca zrzutów ścieków przemysłowych do kanalizacji sanitarnej i konsekwencji takich zrzutów na prace oczyszczalni ścieków. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele firm WBG Wasser Bau Gesellschaft, KORODUR, HUBER, CARUS Europe, INGE GmbH, Ingolstädter Kommunalbetriebe AöR oraz Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Całość warsztatów była prowadzona przez Pana Philipa Wellera – szefa Sekretariatu Technicznego Międzynarodowego Stowarzyszenia Firm Wodociągowych w Zlewni Dunaju, Pana Petera Dane – dyrektora Fundacji European Benchmarking Cooperation i Pan Matthiasa Worsta - kierownika Projektu Transfer Technologie Wasser Bawarskiego Ministerstwa Środowiska i Ochrony Konsumentów.

Zbigniew Sobociński - Ekspert IGWP 

 

Ukraina 1

Ukraina 2Ukraina 4

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych +

    Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Zapraszamy na bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, organizowane przez Stowarzyszenie Czytaj więcej
  • Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 +

    Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 Termin webinarium 1 lipca 2021 r., godz. 10.00 - 15.00 Tematyka Czytaj więcej
  • 1