Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego rozstrzygnął Konkurs w ramach Działania 6.4 Gospodarka wodno – ściekowa. Dzięki temu 64 samorządy z województwa lubelskiego dostaną pieniądze na infrastrukturę wodno-ściekową.

Urząd Marszałkowski podzielił ponad 83 miliony złotych. Inwestycje, które zostały zakwalifikowane do finansowania obejmują głównie modernizację lub wykonanie sieci wodociągowych.

Projekty dotyczą kompleksowej budowy i modernizacji komunalnych sieci kanalizacyjnych oraz budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM wraz z zagospodarowaniem osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków, z możliwością lokalizowania oczyszczalni dla wyznaczonej aglomeracji poza jej granicami.

Uwzględniono również inwestycję budowy i modernizacji  systemów zaopatrzenia w wodę, w tym również wyposażenia w systemy zmniejszające straty w dostawach i zmniejszające ryzyko wystąpienia awarii jako element kompleksowych projektów regulujących gospodarkę ściekową lub, gdy na danym terenie jest zapewniona sieć kanalizacyjna.

Na liście rankingowej znalazły się też projekty, które umozliwią zakup sprzętu dla służb, zajmujących się monitoringiem jakości oczyszczonych ścieków i wody przeznaczonej do celów konsumpcyjnych,

Poszczególne gminy i przedsiębiorstwa komunalne składały wnioski na inwestycje o wartości od 700 tysięcy do 15 milionów. Kwota dofinansowania wynosiła od 60 do 92 procent  wszystkich kosztów inwestycji.

Najlepiej ocenionym projektem był projekt gminy Zamość . O środki, z powodzeniem aplikowały również gminy i przedsiębiorstwa komunalne takie jak: Gmina Stężyca, Gmina Milanów, Gmina Podedwórze, Gmina Wisznice, Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie, Gmina Leśna Podlaska, Gmina Józefów, Gmina Milejów, Tarnogrodzki Zakład Komunalny, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Mieszkaniowej w Rykach, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie, Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne , Kurów, Ruda Huta i inne.

Wielkość całej kwoty dofinansowania, a także ilość wspartych projektów stanowią o kompleksowości rozbudowy infrastruktury komunalnej w województwie lubelskim. Dzięki środką z Unii Europejskiej mozliwa jest realizacja tych inwestycji, które są najbardziej niezbędne, a wymagają dużych nakładów finansowych, bowiem iwestycje liniowe kanalizacyjne i wodociągowe z uwagi na spore rozproszenie budynków na terenach niezurbanizowanych niosą za soba spore wydatki.

O zapotrzebowaniu na finansowanie małych projektów świadczy ilość aplikujących, która wynosiła łacznie 127 gmin i podmiotów komunalnych. 

 

Specjalista ds. Marketingu i PR – Natalia Przepierska 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1