Regionalny Program Operacyjny dla Pomorskiego w obecnej perspektywie przewiduje dofinansowanie w wysokości ok. 170 mln zł na realizację projektów wodno-kanalizacyjnych.


W zakresie gospodarki wodnej przewiduje się między innymi wsparcie dla projektów dotyczących tworzenia i rozbudowy systemów monitoringu i oceny jakości wód powierzchniowych i podziemnych, a także budowy lub przebudowy np.: ujęć wód powierzchniowych i podziemnych, studni publicznych.
W sierpniu tego roku rozpocznie się modernizacja Centralnego Wodociągu Żuławskiego. Dzięki inwestycji ponad 73 tysiące mieszkańców Żuław i Mierzei Wislanej będzie miało zapewnioną odpowiednią jakości wody pitnej o właściwej jakości. 

Umowę o dofinansowaniu projektu "Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim – etap I" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 podpisali w Nowym Dworze Gdańskim marszałkowie województwa pomorskiego i przedstawiciele spółki Centralny Wodociąg Żuławski (powołanej przez samorządy Nowego Dworu Gdańskiego, Stegny i Nowego Stawu).

Projekt "Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim – etap I" jest jednym z przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie energetyki i środowiska "Ekoefektywne Pomorze". Wartość projektu to 51,2 mln zł, z czego 23,3 mln zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej. Projekt ma być realizowany od sierpnia 2016 roku do lipca 2019 roku. W ramach przedsięwzięcia zostanie zmodernizowana stacja uzdatniania wody, zamontowany zostanie monitoring w dziesięciu punktach węzłowych magistrali sieci wodociągowej oraz w 20 studniach na ujęciach wody.


Jest to pierwszy etap projektu; realizacja drugiego etapu ma być finansowana z Europejskiego Funduszu Współpracy Terytorialnej.


Więcej Funduszy na modernizację sieci uzyskać można w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.

 

Specjalista ds. Marketingu i PR - Natalia Przepierska 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1