Wczoraj, 17 marca 2021 r., Komisja Europejska opublikowała zalecenie dotyczące monitorowania SARS-CoV-2 i jego odmian w ściekach w UE. KE zachęca państwa członkowskie do wprowadzenia do 1 października 2021 r. Krajowego Systemu Nadzoru Ścieków, ukierunkowanego na gromadzenie danych o SARS-CoV-2 i jego odmianach w ściekach.
Zalecenie zawiera wytyczne, które mają zmobilizować państwa członkowskie do przyjęcia bardziej systematycznego monitorowania ścieków i włączania go do krajowych strategii badań. System monitorowania powinien obejmować co najmniej duże miasta liczące ponad 150 000 mieszkańców, najlepiej przy minimalnej częstotliwości pobierania na wlocie do oczyszczalni dwóch próbek tygodniowo.
Dodatkowe lokalizacje i częstotliwości pobierania próbek należy dostosować do lokalnych potrzeb (np. zlewnie związane ze szpitalami, szkołami, lotniskami, domami opieki, więzieniami). Wyniki badań powinny być przesyłane do właściwych organów ds. zdrowia publicznego. Planuje się także utworzenie europejskiej platformy wymiany danych.
KE zachęca państwa członkowskie do udziału w działaniach podejmowanych przez Komisję, w ścisłej współpracy z Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) i innymi agencjami unijnymi
Zalecenia zawierają także sugestie do rozważenia szerszego nadzoru, do wymiany informacji o wynikach monitorowania w ściekach nowych patogenów, leków, farmaceutyków, mikroplastiku, środków przeciwdrobnoustrojowych.
W celu skoordynowania odpowiedzi na zalecenie KE zachęca się państwa członkowskie do wyznaczenia do dnia 1 kwietnia punktu kontaktowego, a do 15 maja o poinformowanie Komisji o podjętych działaniach.
Należy podkreślić, że to zalecenie Komisji jest tekstem niewiążącym nie ma charakteru aktu prawnego.
Rekomendacje znajdują się na stronie KE:
https://ec.europa.eu/environment/pdf/water/recommendation_covid19_monitoring_wastewaters.pdf

W tym kontekście warto przypomnieć, że Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" organizuje kolejną konferencję online w cyklu "Katalog praktyk przedsiębiorstw wod-kan", która tym razem poświęcona jest tematyce "Monitorowania zanieczyszczeń w ściekach: farmaceutyki, SARS-CoV-2, mikroplastik" i która odbędzie się 23 marca. Szczegóły znajdą Państwo tu.

Klara Ramm, ekspert IGWP

 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych +

    Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Zapraszamy na bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, organizowane przez Stowarzyszenie Czytaj więcej
  • Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 +

    Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 Termin webinarium 1 lipca 2021 r., godz. 10.00 - 15.00 Tematyka Czytaj więcej
  • 1