Susza w Europie

Susza staje się coraz częstszym zjawiskiem w całej Europie. Nasza notatka o suszy przedstawia wyzwania stojące przed sektorem wodnym oraz sposób reagowania na nie przez operatorów wodnych i władze.

Dyrektywa ściekowa

Bertrand Vallet i Jean-Pierre Silan wzięli udział w spotkaniu grupy ekspertów w sprawie dyrektywy ściekowej, w której Komisja szczegółowo przedstawiła plany prac związanych z oceną skutków dyrektywy. Konsultacje społeczne planowane są na pierwszą połowę 2021 r.

23 lipca Komisja Europejska opublikowała wstępną ocenę skutków rewizji dyrektywy UWWTD. Uwagi do niej można przesyłać do 8 września. Więcej można przeczytać tutaj. Uwzględniono monitorowanie ścieków pod kątem niebezpieczeństwa pandemii, takich jak Covid-19. Komisja i prezydencja niemiecka wspólnie zorganizują konferencję poświęconą rewizji dyrektywy UWWTD (listopad, Berlin), obejmującą wyznaczenie obszarów wrażliwych i spójność z innymi przepisami UE, progami dla fosforu i azotu oraz rozporządzenie w sprawie mikrozanieczyszczeń jak również finansowanie odpowiednich działań.

trategia Chemiczna dotycząca PFAS

EurEau spotkała się z członkami DG ds. Środowiska Komisji Europejskiej, aby omówić PFAS i strategię chemiczną na rzecz zrównoważonego rozwoju. Spotkanie było bardzo pozytywne, a Komisja potwierdziła, że jest skłonna przyjąć całościowe podejście do PFAS. EurEau odpowiedziała na konsultacje społeczne zainicjowane przez właściwe organy pięciu państw członkowskich w tej sprawie. Strategia chemiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju ma zostać opublikowana do końca września.

Na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego przyjęto rezolucję w sprawie strategii zrównoważonego rozwoju w dziedzinie chemikaliów. Parlament poparł praktycznie wszystkie nasze punkty (kontrola źródła, zanieczyszczający płaci, wycofywanie nieistotnych zastosowań PFAS itp.). Ostateczna wersja znajduje się tutaj.

Dyrektywa w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów

EurEau przekazała opinię na temat dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów.

Konsultacje społeczne: strategia farmaceutyczna

DG SANTE prowadzi konsultacje społeczne w sprawie strategii farmaceutycznej, której celem jest zagwarantowanie dostępu do niedrogich leków. EurEau przygotowuje odpowiedź.

DG Sante Komisji Europejskiej zorganizowała warsztaty o ograniczonej dostępności w dniach 14-15 lipca. Uczestniczyła w nim Christina Christopoulou z BDEW.

Z kolei prezydent EurEau Claudia Castell-Exner wzięła udział w wirtualnym spotkaniu z nową zastępcą dyrektora generalnego DG SANTE, Claire Bury, w ramach platformy „Wszystkie polityki na rzecz zdrowej Europy” (AP4HE) w dniu 28 lipca.
Rolnictwo i WPR

Komisja opublikowała konsultacje społeczne w sprawie wpływu rolnictwa na wodę. Termin upływa w październiku, a EurEau przedstawi odpowiedź. Niestety Plik WPR jest nadal blokowana w Parlamencie Europejskim.

Ewaluacja dyrektywy w sprawie osadów ściekowych

Proponowany komentarz do mapy drogowej oparty na naszej notatce informacyjnej dotyczącej osadów jest przesyłany do komitetu EurEau ds. ścieków EU2. Zgłaszanie uwag do mapy drogowej jest możliwe do 25 sierpnia.

Mapa drogowa: strategia UE dotycząca metanu

Komisja opublikowała swoją mapę drogową dotyczącą strategii w zakresie metanu, która wyraźnie wskazuje środki, jakie należy podjąć w zakresie oczyszczania ścieków oraz oczyszczania i wykorzystania osadów. Termin składania uwag jest do 5 sierpnia.

Mapa drogowa dotycząca infrastruktury krytycznej

Grupa tematyczna komitetu UE3 zajmująca się infrastrukturą krytyczną spotkała się 16 lipca, aby podzielić się głównymi przesłaniami dotyczącymi reakcji na mapę drogową dotyczącą dyrektywy NIS oraz propozycją środków mających na celu zwiększenie odporności infrastruktury krytycznej. EU3 pracuje nad tym tematem, ale EU1 i EU2 również będą musiały zaangażować się w te sprawy (odporność, cyberbezpieczeństwo).

Zmiany klimatu

EurEau przesłała do KE opinię w sprawie mapy drogowej dotyczącej strategii adaptacji UE do klimatu. Formułujemy również naszą odpowiedź na konsultacje społeczne (termin 20 sierpnia). Komitet EU3 gromadzi konkretne przykłady działań dostosowawczych i łagodzących zmiany klimatu na szczeblu krajowym.

Kontrola sprawności przepisów dotyczących wody

Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego przygotowuje projekt rezolucji w sprawie oceny sprawności prawodawstwa wodnego. Zmiany są dostępne tutaj.

Projekt monitorowania SARS-CoV-2 JRC

DG SANTE i Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej angażują się w projekt monitorowania SARS-CoV2 w ściekach. Pierwsze wyniki badania Wspólnego Centrum Badawczego (JRC), potwierdzają, że istnieje wyraźna zależność między przypadkami w wybranej populacji a obecnością RNA wirusa w ściekach. Druga kampania pobierania próbek powinna odbyć się w sierpniu. Aktualizacje są publikowane na stronie internetowej JRC. 22 lipca drugie spotkanie zgromadziło 224 osoby z całego świata, aby podzielić się doświadczeniami z monitoringu SARS-CoV-2 w kanałach.

Komunikat Komisji w sprawie „Krótkoterminowej gotowości zdrowotnej UE na ogniska COVID-19” wspomina o inicjatywie dotyczącej nadzoru wirusa w ściekach w ramach bieżących działań. Odnosi się również do pierwotnych inicjatyw kilku państw członkowskich.

Raport OECD dotyczący wody i rolnictwa

W raporcie OECD przeanalizowano zmiany w polityce rolnej i wodnej w latach 2009–2019 i oceniono zgodność tych zmian z odpowiednimi sekcjami zalecenia Rady OECD w sprawie wody oraz ministerialnego planu działań G20 w dziedzinie rolnictwa z 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa wody i żywności.

Wspólne oświadczenie Suez i Veolia

Suez i Veolia wydały wspólne oświadczenie wzywające do trwałego ożywienia poprzez inwestycje w zasoby wodne.

Wydarzenia

Magazyn AWE opublikował notatkę EurEau w sprawie PFAS.

1-3 września – Konferencja online IWA - Odzyskiwanie i usuwanie składników odżywczych. Czołowi naukowcy i eksperci od odzyskiwania i usuwania składników odżywczych łączą siły online na wirtualnej konferencji IWA Nutrient Recovery & Removal zorganizowanej przez Aalto University i HSY.

17-18 listopada 2020r. – Trzecia konferencja JPI  w Mulheim an der Ruhr, Niemcy.

30 listopada -pierwsza konferencja IWA Digital Water Summit współorganizowana z Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia  i AEAS w Bilbao, Hiszpania. Więcej:  https://digitalwatersummit.org/

30 listopada-1 grudnia – - Międzynarodowa konferencja o PFAS pod auspicjami prezydencji niemieckiej Rady.

1-4 grudnia 2020 r. – Konferencja UNESCO:Water, Megacities and Global Change.

9-14 maja 2021r. – Światowy Kongres Wodny IWA

17-20 maja - LuWQ2021, 5th International Interdisciplinary Conference on LAND USE AND WATER QUALITY: Agriculture and the Environment.

25-28 maja 2021 r.– CEOCOR; organizowany przez organizację ÖVGW w Wiedniu, Austria.

31 maja – 2 czerwca 2021 r. : European Sustainable Phosphorus Conference (ESPC4) Wiedeń, Austria. Więcej:  https://www.phosphorusplatform.eu/espc4

11-13 sierpnia 2021 r. – Konferencja o bezpieczeństwie wody IWA, Norwegia.

Opracowała Klara Ramm, głównie na podstawie danych EurEau.

Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    

 

 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych +

    Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Zapraszamy na bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, organizowane przez Stowarzyszenie Czytaj więcej
  • Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 +

    Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 Termin webinarium 1 lipca 2021 r., godz. 10.00 - 15.00 Tematyka Czytaj więcej
  • 1