Sprawy UE
Dyrektywa w sprawie jakości wody do spożycia (DWD) 
Trwają tzw. trilogi dotyczące dyrektywy. Wciąż kilka kwestii pozostaje bez rozstrzygnięcia, między innymi kwestia dostępu do wody dla wszystkich mieszkańców, informowania o pracy wodociągów, kontroli materiałów i produktów kontaktujących się z wodą, a także niektórych parametrów fizykochemicznych (PFAS, owłów, bisfenol). Jeżeli prezydencji fińskiej nie uda się osiągnąć porozumienia do 20 grudnia, prezydencja chorwacka (styczeń-czerwiec 2020 r.) deklaruje kontynuację.

Odzysk wody 
Parlament Europejski, fińska prezydencja Rady UE oraz Komisja Europejska odbyły 12 listopada drugie spotkanie trójstronne w celu wynegocjowania rozporządzenia w sprawie ponownego wykorzystania wody. Następne spotkanie zaplanowano w grudniu, prezydencja fińska nadal dąży do zamknięcia sprawy do końca roku.

Wspólna Polityka Rolna (CAP):
5 listopada Dieter Staat (Vewin, Holandia) i Oliver Loebel (EurEau) spotkali się ze sprawozdawcami komisji AGRI i ENVI Parlamentu w celu omówienia procesu legislacyjnego dotyczącego wspólnej polityki rolnej. Dwaj posłowie do PE, Peter Jahr (PPE, Niemcy) i Christophe Hansen (PPE, Luksemburg), podkreślili, że chcą wynegocjować wspólne poprawki do artykułów dotyczących środowiska. Głosowanie na posiedzeniu plenarnym planuje się na kwiecień lub maj 2020 r.

Farmaceutyki w środowisku 
Parlament Europejski przygotowuje projekt rezolucji w odpowiedzi na strategię dotyczącą ograniczania przedostawania się farmaceutyków do środowiska, przyjętą przez Komisję Europejską w marcu 2019 roku. Posłowie do PE mogą zgłaszać poprawki do 29 stycznia 2020 roku.

Z kolei OECD opublikowała raport na temat produktów farmaceutycznych w środowisku. W sprawozdaniu zaleca się, by rządy przyjęły podejście oparte na cyklu życia produktu. Wiele ustaleń OECD jest zgodnych z naszymi poglądami, tj. że potrzebujemy różnych środków zapobiegających przedostawania się farmaceutyków do środowiska, obejmujących wszystkich interesariuszy.

Reakcja EurEau znajduje się tutaj. Raport można pobrać tutaj.

GOZ i “Green deal” (Zielony Cel)
According to Commission sources, the circular economy, including new waste and recycling laws, will contribute about half of the EU’s efforts to achieve zero carbon emissions by 2050, in line with the commitments of their incoming Commission president von der Leyen. The forthcoming circular economy action plan 2.0 will aim for a real transformation of our economies.

Według nowej Komisji Europejskiej Gospodarka o Obiegu Zamkniętym, w tym nowe przepisy dotyczące odpadów i recyklingu będą priorytetem. Wszystko w celu osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla do 2050 r. Przyszły plan działania na rzecz GOZ 2.0 będzie miał na celu rzeczywistą transformację europejskich gospodarek.

Koniec finansowania paliw kopalnych
Państwa członkowskie UE i Komisja postanowiły uczynić z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) pierwszy na świecie bank publiczny, który zobowiązał się do zaprzestania finansowania inwestycji związanych z węglem, ropą naftową i gazem. Nowe zasady wejdą w życie w 2021 roku.

Zdrowa Europa 

EurEau dołączyła do Platformy na rzecz zdrowiej Europy AP4HE jako partner merytoryczny. Platforma, sponsorowana przez J&J i Microsoft, została uruchomiona rok temu i promuje gospodarkę dobrostanu, skupiając się na powiązaniach między zdrowym społeczeństwem, zdrowym środowiskiem i systemami opieki zdrowotnej.

 

Komunikacja medialna
Svenskt Vatten współpracuje w ramach krajów północnych (Nordic Council) na rzecz promowania wody z kranu:

Islandia:
https://youtu.be/wYd_51uwlC4
https://youtu.be/Miuj2V2fkDw
https://youtu.be/S2GZZ6rqEJ8

Szwecja:
https://svensktvatten.screen9.tv/media/57ctEXJJ8QsHIjStn4PztA/kranmarkt-swedish-tapwater-visit-sweden

Finlandia:

https://www.facebook.com/watch/?v=422583625337989

 

Informacje od członków EurEau
Holenderskie stowarzyszenie Vewin zleciło Instytutowi Badań nad Cyklem Wodnym KWR przeprowadzenie badania na temat jakości źródeł wody pitnej w Holandii. Więcej o projekcie można przeczytać tutaj.

Na początku listopada Sekretariat gościł członków Belgaqua z francuskojęzycznej części Belgii. Czterech członków zespołu przyjechało do Brukseli, aby dzielić się doświadczeniami i uczyć się nawzajem.

Sekretariat gościł szwedzkiego kolegę Anders'a Finnson'a na oddelegowaniu z Svenskt Vatten'a do Brukseli przez miesiąc. Svenskt Vatten będzie gospodarzem konkursu na znalezienie najlepszej wody z kranu. Dziesięć regionalnych finałów odbędzie się w październiku 2020 r. , a dwie najlepsze gminy będą rywalizować w Sztokholmie w listopadzie.

Maria João Benoliel (EPAL, Portugalia, EU1) reprezentowała EurEau na konferencji "Jakość Wody" w Lizbonie.
Sekretarz Generalny EurEau Oliver Loebel spotkał się z organizacją rumuńską  ARA.
Claudia Castel-Exner, Prezydent EurEau wzięła udział w Tygodniu Wody w Amsterdamie.
Bertrand Vallet z Sekretariatu EurEau wziął udział w dniach wody belgijskiego centrum badawczego CEBEDEAU.
Carla Chiaretti z Sekretariatu EurEau wzięła udział w warsztatach na temat farmaceutyków w środowisku zorganizowanych przez organizację HealthCare Without Harm Europe.
Claudia Castel-Exner wzięła udział w konferencji DANVA w Aarhus prezentując wyzwania branży wod-kan.

Oliver Loebel uczestniczył w Berlinie, w spotkaniu „Wasserwirtschaft w Zeiten des Klimawandels - Ein Blick von außen auf die Branche”. Spotkał się również z kolegami z organizacji niemieckiej BDEW.

Carla Chiaretti 19 listopada przemawiała w Parlamencie Europejskim na temat gospodarki wodnej jako części kluczowych wyzwań środowiskowych i roli Zrównoważonych Celów Rozwoju.

Oliver Loebel zabrał głos na 5. sesji posiedzenia stron ONZ/WHO - Protokołu w sprawie wody i zdrowia w Belgradzie. Oliver wziął udział w sesji wysokiego szczebla, rozmawiając o zanieczyszczeniach w kontekście świadczenia dostępnych i przystępnych cenowo usług wodnych. Podczas pobytu w Serbii Oliver spotkał się z CCIS, serbskim członkiem EurEau.

Claudia Castell-Extner w Lizbonie reprezentowała EurEau na konferencji ENEG organizowanej co dwa lata przez portugalska organizację APDA.

Lucia Pitzurra z EU3 reprezentowała EurEau w Rzymie podczas spotkania na temat rozwoju nowej paneuropejskiej infrastruktury badawczej DANUBIUS-RI.

 

Wydarzenia
-3 grudnia 2019 r. - Rzym, Włochy. Pierwsze Europejskie Forum Regulatorów WAREG. Obecni będą członkowie EurEau, w tym prezydent Claudia Castel-Exner, Sarah Gillman i Carl-Emil Larsen.

-5 grudnia 2019 r. - Rzym, Włochy. Roczna konferencja Unii dla Śródziemnomorza w sprawie inwestycji i finansowania usług wodnych. Oliver Loebel bierze udział w dyskusji przy okrągłym stole na temat finansowania prywatnego.

-6 grudnia 2019 r. - Konferencja OECD i Komisji Europejskiej na temat potrzeb inwestycyjnych państw członkowskich oraz możliwości finansowania sektorów wodnych; Bruksela, Belgia.

-12 grudnia 2019 r. - Konferencja UE na temat innowacji w zakresie wody w ramach europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz innowacji w dziedzinie wody. Saragossa w Hiszpanii. F. Javier Fernández Delgado, hiszpański członek wspólnej grupy roboczej ds. innowacji, reprezentuje EurEau.

-13 grudnia 2019 r. - warsztaty Komisji Europejskiej i WHO: Zmniejszenie zanieczyszczenia wody przez farmaceutyki. Saragossa, Hiszpania. Oliver Loebel weźmie udział w jednym z paneli dyskusyjnych.

-13-14 lutego 2020 r. - Organizacja AQUAWAL i jej partnerzy będą w „Wiosce wodnej"; jako część Salonu Miejskiego. Więcej tutaj.

-9-10 marca 2020 r. - Konferencja na temat odpowrności miast na zmiany klimatu, zorganizowana w ramach projektu RESCCUE, odbędzie się w Sant Pau Art Nouveau Site, w Barcelonie, w Hiszpanii.

-1-3 kwietnia 2020 r. - Lizbona, Portugalia. Światowa konferencja „Urban Future”. Jednym z tematów jest woda. Chętni do zabrania głosu mogą się zgłaszać tutaj.

-15-16 czerwca 2020 r. - Europejska konferencja na temat zrównoważonego fosforu, Wiedeń, Austria. Zaproszenie do składania abstraktów do prezentacji na sześć równoległych sesji jest wciąż otwarte.

 

Opracowała Klara Ramm na podstawie danych EurEau.
Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    

 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych +

    Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Zapraszamy na bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, organizowane przez Stowarzyszenie Czytaj więcej
  • Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 +

    Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 Termin webinarium 1 lipca 2021 r., godz. 10.00 - 15.00 Tematyka Czytaj więcej
  • 1