Wybory
Najważniejszym wydarzeniem na szczeblu Unii Europejskiej były oczywiście wybory do Parlamentu Europejskiego. Przez wiele tygodni upowszechnialiśmy nasz manifest wodny, który został przetłumaczony również na język polski. Można go znaleźć tutaj. W ten sposób chcieliśmy dotrzeć do jak największej liczby kandydatów, aby im uświadomić jakie czekają ich wyzwania związane z polityką wodną.

Walne Zgromadzenie EurEau (24 maja)
To wydarzenie związane było z wyborami wewnętrznymi. Claudia Castell-Exner została wybrana na stanowisko prezydenta EurEau na najbliższe dwa lata. Jest pracownikiem niemieckiej organizacji DVGW, gdzie odpowiada za sektor wodny (zaopatrzenie w wodę, jakość wody do picia).
W międzyczasie odbyły się spotkania komitetów. Debatowano na temat nowej propozycji dyrektywy w sprawie jakości wody do spożycia, przyszłości dyrektywy ściekowej. Przygotowujemy się także do aktualizacji opracowania „Europejska woda w liczbach”.

Redukcja śladu energetycznego w usługach wod-kan
Przedsiębiorstwa wod-kan podejmują wiele przedsięwzięć dotyczących środków w kierunku zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie, uzdatnianie, dystrybucję i pobór wody, oczyszczanie ścieków. Poprawa efektywności energetycznej to także wytwarzanie energii np. z osadów.
Istnieją jednak ograniczenia we wdrażaniu tych usprawnień, w tym ograniczenia lokalne i znalezienie właściwej równowagi między celami środowiskowymi, wykonalnością ekonomiczną i przystępnością cenową usług wodnych. Krajowe regulacje, cykle inwestycyjne i niektóre aspekty techniczne mogą nadal spowalniać dążenia do niskiego zużycia energii.
Potrzebujemy wsparcia ze strony polityków, aby lepiej sprostać stojącym przed nami wyzwaniom poprzez ustanowienie umożliwiających ram regulacyjnych, wsparcie dla rozwoju instrumentów finansowych oraz jednoznaczne wdrożenie zasady kontroli u źródła w celu uniknięcia nowych wymogów w zakresie oczyszczania ścieków. Staramy się odpowiedzieć na pytanie jaki jest potencjał usług wodnych w zakresie zwiększania efektywności energetycznej i wytwarzania własnej energii. Które technologie są obecnie najbardziej obiecujące i jakie wąskie gardła należy pokonać, aby doprowadzić do szerszego wdrożenia?
Naszą roboczą notatkę można znaleźć tutaj. Zawiera on przykłady od członków EurEau dotyczące sposobu wdrażania rozwiązań.

Odzysk wody ze ścieków
Rada UE, złożona z rządów państw członkowskich UE, zebrała się 26 czerwca i przyjęła stanowisko dotyczące rozporządzenia w sprawie ponownego wykorzystywania wody. To ogólne podejście będzie stanowić podstawę do negocjacji z Parlamentem Europejskim. Więcej opinii EurEau na temat rozporządzenia można znaleźć tutaj.
Na szczeblu Parlamentu Europejskiego ponownie wybrano Simonę Bonafè, która pełni role posła sprawozdawcy.

Rozporządzenie nawozowe
Nowe rozporządzenie UE w sprawie produktów nawozowych zostało opublikowane w dniu 25 czerwca. Większość artykułów zacznie obowiązywać od 16 lipca 2022 r.
Rozporządzenie to otwiera europejski rynek nawozów pochodzących z recyklingu, oraz nawozów organiczno-mineralnych, biostymulantów, kompostów i odpadków przefermentowanych.
Sprawozdanie Wspólnego Centrum Badawczego, w którym zaproponowano kryteria dla materiałów STRUBIAS (istotne dla branży ze względu odzysku fosforu z osadów), powinno się wkrótce ukazać. Kryteria te powinny być dodane do załączników do rozporządzenia. Pozwoliłoby to oczyszczalniom ścieków odzyskujących surowce wejść na rynek odzyskiwania fosforu.
Oczekuje się, że zmiana rozporządzenia REACH w celu zwolnienia tzw. pofermentów z obowiązku rejestracji, zostanie opublikowana jeszcze w 2019 roku.

Mikrozanieczyszczenia: zakaz PFOS
UE zatwierdziła zaostrzone przepisy mające zastosowanie dla trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP - persistent organic pollutants) zgodnie z ostatnimi zmianami do Konwencji Sztokholmskiej. Jedną z substancji, których wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu i stosowanie będzie zabronione, jest kwas perfluorooktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS). Jednakże niektóre odstępstwa będą miały zastosowanie, w tym w odniesieniu do wyrobów włókienniczych o stężeniu PFOS niższym niż 0,1 % wagowo. Zweryfikowana regulacja POP znajduje się tutaj.

Substancje oddziałujące na układ dokrewny (EDC: Endocrine disrupting chemicals)
Komisja opublikowała tzw. mapę drogową zapowiadającą przeprowadzenie kontroli skuteczności prawodawstwa UE w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego przed substancjami zaburzającymi gospodarkę hormonalną. Dotyczy to również prawodawstwa związanego z wodą. Mapa drogowa tutaj.
 

Wydarzenia
20-24 maja  – Międzynarodowa konferencja na temat zasilania zbiorników wód podziemnych, Madryt, Hiszpania.
28-31 maja  – IV Konferencja o adaptacji do zmian klimatu, Lizbona, Portugalia.
5-6 czerwca 2019 - SOFIE: 1st szczyt na temat nawozów organicznych, Bruksela, Belgia Program tutaj. 
19 June 2019 -  “Ramowa Dyrektywa Wodna- częściowy sukces. Bruksela, Belgia. Rejestracja tutaj. 
4-5 lipca 2019 – Konferencja na temat substancji powierzchniowo czynnych.  Paryż, Francja. Były prezydent EurEau Bruno Tisserand będzie mieć prezentację.
11 lipca - Regulacje w sektorze wodnym: zasady i rekomendacje, Bruksela, Belgia. Program mozna znaleźć tutaj.
22-27 lipca  – letnia szkoła e-learningu – ścieki i odpady, Patras, Grecja.
11-23 sierpnia 2019 -zarządzanie cyklem wodnym:  Advanced Water Cycle Management Course; Aarhus, Dania.
9-13 września – konferencja na temat jakości wód podziemnych, Liege, Belgia.
23-25 września – NORDIWA, Helsinki, Finlandia.
12-18 września 2019 – SMART-Plant. http://www.smart-plant.eu/.
6-8 października  - Europejska Konferencja Zarządzania Osadami, Liège, Belgia.
15 października - Konferencja Woda w Walonii, Meux, Belgium.
21 października - Water Reuse Europe (Odzysk Wody Europa) organizuje konferencję na temat wymiany doświadczeń. Lille, Francja. Więcej tutaj.
28 listopada -Konferencja na temat farmaceutyków w środowisku: Second International Conference on Risk Assessment of Pharmaceuticals in the Environment (ICRAPHE); Barcelona, Hiszpania.
12 grudnia – Konferencja Innowacje Wodne w Europei 2019, Zaragoza, Hiszpania.

Opracowała Klara Ramm na podstawie danych EurEau.
Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1