1 maja 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Przed Polską i Polakami otworzyły się nowe szanse i horyzonty.

W ciągu 15 lat członkostwa w UE w przestrzeni społeczno-gospodarczej kraju nastąpiły wielkie zmiany. Wiele z nich nie byłoby możliwych bez finansowego wsparcia. Jak wynika z danych opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów Polska od UE otrzymała ponad 163 miliardy euro. W tym samym czasie do unijnego budżetu wpłaciliśmy 53 miliardy. Najwięcej otrzymaliśmy na politykę spójności (103 mld euro). Na drugim miejscu uplasowała się Wspólna Polityka Rolna, w ramach której do Polski trafiło ponad 55 mld euro.

Szansę wynikającą z członkostwa w UE wykorzystała też branża wodno-kanalizacyjna, a  w sektorze gospodarki wodno-ściekowej dokonała się rewolucja. Wydaje się, że w żadnej dziedzinie życia gospodarczego w Polsce nie zrobiono tak wiele.  

Najlepiej o  ambitnych inwestycjach świadczą zmiany w infrastrukturze wodociągowo -kanalizacyjnej. W latach 2003 – 2016:

  • wybudowano 84,8 tys. km sieci kanalizacyjnej,
  • wybudowano 403 nowe oczyszczalnie ścieków komunalnych,
  • przeprowadzono 1575 inwestycji w zakresie modernizacji i/lub rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych. Na inwestycje wydano prawie 70 mld zł.

Wielką transformację przeszły przedsiębiorstwa wod-kan.

W tej chwili to w Polsce jest centrum wiedzy na temat wodociągów i kanalizacji w Europie. Kiedyś jeździliśmy do krajów zachodnich, żeby nauczyć się nowoczesnych technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Dzisiaj bardzo często to do nas przyjeżdżają przedstawiciele firm zachodnich….. Innowacje, nowe instalacje, nowe rozwiązania… To wszystko mamy w Polsce na naprawdę światowym poziomie” – podkreśla Przewodniczący Rady Izby Tadeusz Rzepecki, Prezes Zarządu Tarnowskich Wodociągów.

Osiągnięte sukcesy motywują branżę do realizacji kolejnych ważnych celów. Będziemy nadal podejmować wysiłki i starania o dobrą i odpowiedzialną legislację, przede wszystkim o ustawy i dyrektyw związane z sektorem wodno – ściekowym. Jesteśmy przygotowani do absorbcji środków z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na realizację inwestycji, mających zmaksymalizować pozytywny wpływ działań branży na środowisko naturalne i zasoby wodne.

„Integrując i służąc tworzymy jedność i siłę branży wod-kan w kraju i UE” to misja Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, która jest naszą największą inspiracją.

Niech rocznica akcesji Polski do Unii Europejskiej, będzie naszym wspólnym świętem, dniem radości z dobrze wykorzystanych szans!

Dorota Jakuta 
Prezes IGWP 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1