Wybory w EurEau

Wybory władz EurEau odbędą się podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na 24 maja w Bonn.  Będziemy wybierać prezydenta, przewodniczących trzech komitetów oraz członków Prezydium.

EU3 w Helsinkach
Dzięki gościnności Fińskiej Organizacji Wodnej (FIWA) komitet ds. ekonomiczno-prawnych mógł się spotkać w stolicy Finlandii. Pracowaliśmy nad aktualizacją opracowania “Europejska woda w liczbach”, dyskutowaliśmy ekonomiczne aspekty gospodarki o obiegu zamkniętym i zmian klimatu. Grupy tematyczne przygotowały informacje i dzieliły się z nimi podczas sesji plenarnej. 

 

Unia Europejska

Ocena zgodności Ramowej Dyrektywy Wodnej

Komisja Europejska opublikowała raport dotyczący efektów wdrażania Dyrektywy. Nie zostaną osiągnięte jej wszystkie cele, szczególnie dobry stan wszystkich wód do 2027 roku. Raport KE można znaleźć tutaj.

Trwają konsultacje społeczne Dyrektywy. Warto wziąć w nich udział. EurEau opracowała wskazówki dla swoich członków, więc jeśli potrzebują ich Państwo to proszę o kontakt na mój e-mail. Termin konsultacji upływa 11 marca.

Wspólna Polityka Rolna

Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego zgodziła się, że co najmniej 30% dopłat bezpośrednich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej powinno być kierowanych do realizacji działań na rzecz środowiska naturalnego. Wiele postulatów EurEau zostało w przygotowanym przez PE raporcie uwzględnionych, co jest dla nas niewątpliwą satysfakcją.

ENVI podkreśliła także konieczność redukcji stosowania pestycydów.

Komisja AGRI Parlamentu będzie głosować w marcu, a głosowanie w PE odbędzie się najprawdopodobniej krótko przed wyborami.

Odzysk wody ze ścieków

PE głosował nad rozporządzeniem w sprawie odzysku wody ze ścieków. Jego celem ma być uregulowanie zasad wykorzystania ścieków oczyszczonych w rolnictwie.

Więcej można znaleźć na stronie EurEau tutaj.

Dyrektywa w sprawie wody pitnej

Prace nad dyrektywą bardzo przyspieszyły na początku bieżącego roku, gdy prezydencję nad Radą objęła Rumunia. EurEau uczestniczyła we wszystkich możliwych konsultacjach. Odbyło się wiele spotkań, wymian opinii. Główna komisją EurEau, która pracuje nad Dyrektywą jest EU1. 5 marca Rada ds. Środowiska powinna przyjąć wiążące stanowisko. Będzie ono podstawą do rozpoczęcia trialogu po wyborach do PE.
Potrzeby finansowe sektora

Dyrekcja Generalna ENVI Komisji Europejskiej przedstawiła sprawozdanie w sprawie postępów studium prowadzonego przez OECD na temat potrzeb inwestycyjnych sektora

Innowacje

Trwają prace nad funduszami Horyzontu Europa, następcy Horyzontu 2020. Prezydencja rumuńska proponuje skoncentrować się na następujących misjach:

- adaptacja do zmian klimatu i transformacja społeczna,

- choroby nowotworowe

- zdrowe oceany i wody słodkie,

- zdrowa gleba – zdrowa żywność.

- ślad węglowy i zrównoważone miasta

Dla naszej branży bardzo jest pozytywne, że wśród misji znalazła się woda.

Dyrektywa w sprawie ponownego wykorzystania informacji publicznej (PSI)

PE i kraje członkowskie zgodziły się w sprawie treści dyrektywy. Dotyczy ona reguł otwartego dostępu do baz danych z informacjami publicznymi (geobazy, statystyki).

Pestycydy

W konsekwencji kontrowersyjnej decyzji o przedłużeniu dopuszczenia stosowania glifosatu Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą KE do poprawy procedury zatwierdzania pestycydów, poprawy transparentności, unikania konfliktu interesów i wzmocnienia roli administracji publicznej.

 

Wydarzenia

Prezydent EurEau Bruno Tisserand wziął udział w Międzynarodowej Konferencji Wodnej w Madrycie poświęconej wyzwaniom wodnym Europy.

Danva domagała się zakazu stosowania pestycydów w pobliżu stref ochronnych ujęć. Samorządy i przedsiębiorstwa mają trzy lata aby porozumieć się z właścicielami gruntów. Więcej można znaleźć tutaj.

20-24 maja  – Międzynarodowa konferencja na temat zasilania zbiorników wód podziemnych, Madryt, Hiszpania.

28-31 maja  – IV Konferencja o adaptacji do zmian klimatu, Lizbona, Portugalia.

22-27 lipca  – letnia szkoła e-learningu – ścieki i odpady, Patras, Grecja.

9-13 września – konferencja na temat jakości wód podziemnych, Liege, Belgia.

23-25 wrzenia – NORDIWA, Helsinki, Finlandia.

Klara Ramm
ekspert IGWP

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnych: 6 października 2021 +

    Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnych: 6 października 2021 Termin webinarium: 6 października 2021 r., godz. 12.00 - 14.00 Tematyka Czytaj więcej
  • Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 +

    Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 Termin webinarium7 października 2021 r., godz. 10.00 - 14.00 CelOmówienie zmian Czytaj więcej
  • 1