Wieści z EurEau

Wybory w EurEau

Wybory władz EurEau odbędą się podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na 24 maja w Bonn.  Będziemy wybierać prezydenta, przewodniczących trzech komitetów oraz członków Prezydium.

Innowacje

Członkowie EurEau dzielią się innowacyjnymi pomysłami. Wiele przedsiębiorstw zgłosiło swoje pomysły i są one teraz publikowane na stronie federacji. Są także wątki polskie z Rybnika i Tych.

Spotkanie EU2 w Berlinie

24 i 25 stycznia odbyło się w Berlinie spotkanie komitetu ds. ścieków. Gospodarzem była niemiecka organizacja BDEW. Komitet omówił kwestię ewaluacji dyrektywy ściekowej, rozporządzenia o wykorzystaniu ścieków oczyszczonych (w rolnictwie), mikroplastiku w ściekach, odporności na antybiotyki. Zwiedzanie berlińskiej oczyszczalni ścieków było okazją do poznania technologii odzysku fosforu z osadów.

 

Wieści z instytucji UE

Rozporządzenie w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody

Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego przegłosowała projekt rozporządzenia, którego nadrzędnym celem jest ochrona zdrowia i środowiska podczas wykorzystywania do irygacji rolniczych wody odzyskanej ze ścieków. Zdaniem EurEau, w trakcie dalszych prac nad rozporządzeniem powinno się poprawić kwestię podziału odpowiedzialności za jakość wody. W całym procesie mamy bowiem podmioty, które są odpowiedzialne za jakość ścieków oczyszczonych, następnie za jakość przygotowania wody do irygacji oraz na końcu za metodę zastosowania wody do upraw. Artykuł na ten temat można znaleźć tutaj.

Dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Rok 2019 rozpoczął się znaczącym przyspieszeniem prac nad dyrektywą.  Rada UE pod prezydencją rumuńską pracuje nad wersją, która byłaby do zaakceptowania również przez PE i KE. Jest mało prawdopodobne, aby dyrektywa została definitywnie opracowana podczas obecnej kadencji Parlamentu. Możliwe, że poznamy tekst zaprezentowany przez ministrów odpowiedzialnych za tę kwestię w Radzie 5 marca albo 26 czerwca.

Poseł sprawozdawca Michel Dantin nie będzie kontynuował tej misji w nowej kadencji, dlatego konieczne będzie wybranie nowego sprawozdawcy, co zajmie dodatkowy czas.

Nowe przepisy UE dotyczące produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych

Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego zatwierdziła tekst wynegocjowany z Radą UE. Dyrektywa będzie zakazywać lub ograniczać stosowanie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Dla branży wod-kan bardzo pozytywnym sygnałem są ograniczenia w stosunku do produktów, które są często spłukiwane w toalecie powodując blokadę kanalizacji (środki higieny osobistej). Istotne jest także to, że producenci będą zobowiązani do prowadzenie kampanii informacyjnych o tym, jak takie produkty należy utylizować po wykorzystaniu. Piszemy o tym  tutaj. PE planuje zatwierdzenie tekstu dyrektywy w marcu, zatwierdzenie przez kraje członkowskie powinno nastąpić w kwietniu.

Dyrektywa osadowa: adaptacja do dyrektywy INSPIRE i konwencji z Aarhus

Kraje członkowskie zgodziły się z PE w kwestii adaptacji Dyrektywy 86/278/EEC oraz Konwencji z Aarhus i dyrektywy INSPIRE. KE proponuje aby nazwiska i adresy rolników stosujących osad ściekowy były dostępne publicznie. Tekst jest dostępny tutaj.  

Zrównoważone zastosowanie pestycydów

Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego zatwierdziła raport wdrażania dyrektywy ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (SUPD). Raport przygotowany przez posłankę Jytte Guteland (S&D/Szwecja) podkreśla konieczność wdrażania dyrektywy i ochrony środowiska I zdrowia ludzkiego. Więcej można znaleźć na blogu EurEau - EU matters’ blog.

Glifosat: PE proponuje powrócić do kwestii procedury zatwierdzania stosowania pestycydów

 PE zatwierdził rekomendacje specjalnego zespołu PEST, który powstał po kontrowersyjnym przedłużeniu możliwości stosowania glifosatu. Raport dostępny jest tutaj.

Rozporządzenie nawozowe

Treść kompromisowa powstała w listopadzie 2018 r.w wyniku trilogu i jest dostępna tutaj.Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego zatwierdziła ja w dniu 21 stycznia br. Dla branży wod-kan najistotniejszą kwestia jest uwzględnienie substancji pochodzących z osadów jako komponentów do produkcji nawozów. Osad ściekowy nie został zaakceptowany jako substrat kompostu, nawet jeśli jego parametry są bliskie tych opisanych w rozporządzeniu.  Mimo to tekst regulacji pozwala operatorom ściekowym produkcję kompostu i nawozów pod pewnymi warunkami.

Pozytywnym sygnałem jest plan uwzględnienia struvitu i odzysku minerałów z popiołów. 

Mikroplastik dodawany intencjonalnie w procesie produkcyjnym

Europejska Agencja Chemiczna ECHA zaproponowała wprowadzenie zakazu stosowania mikroplastiku dodawanego do produktów i oszacowała związana z tym redukcje na 400 000 ton do 2040 roku. W rozporządzeniu REACH zostanie wprowadzony zakaz dodawania do produktów (np. kosmetyków), drobin o średnicy mniejszej niż 5 mm oraz włókien krótszych od 15 mm. ECHA podkreśla, że mikroplastik kumuluje się w glebie, środowisku morskim, również z powodu stosowania osadów w rolnictwie. Więcej można znaleźć  tutaj i tutaj.

 

Pozostałe informacje

Woda miejska

Centrum RIO+ powstało w celu propagowania idei zrównoważonego rozwoju. Opublikowało ostatnio opracowanie na temat technik bazujących na naturalnych rozwiązaniach. Prezydent EurEau Bruno Tisserand jest jednym z autorów. Publikację można znaleźć tutaj.

Revolve media

Periodyk tego wydawnictwa zawiera dwa artykuły ze współautorstwem członków EurEau: o rozszerzonej odpowiedzialności producenta i o celach ramowej dyrektywy wodnej.  

 

Wydarzenia

7 lutego – Konferencja  Expo-conférence Centre de compétence Forem Polygone de l'Eau; Verviers, Belgia.  

20-24 maja – sympozjum na temat zasilania warstw wodonośnych: Internation symposium on Aquafier Recharge; Madrid, Spain.

28-31 maja  - 4 Konferencja o adaptacji do zmian klimatu Lisbona, Portugalia.

22-27 lipca  5 edycja edukcji e-learningowej “Ścieki i Zanieczyszczenia Stałe” (WWSS19); Patras, Grecja.

9-13 września 10th IAHS International Groundwater Quality Conference (GQ2019); Liège, Belgia.

23-25 września - Konferencja Nordiwa odbędzie się w Helsinkach, Finlandia 

 

Opracowała Klara Ramm na podstawie danych EurEau.

Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 +

    Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 Termin webinarium7 października 2021 r., godz. 10.00 - 14.00 CelOmówienie zmian Czytaj więcej
  • Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 15 września 2021 +

    Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 15 września 2021 Termin webinarium15 września 2021 r., godz. 10.00 - 14.00 CelOmówienie zmian Czytaj więcej
  • 1