Prezydencja rumuńska postanowiła przyspieszyć prace nad dyrektywą w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DWD) w następstwie pisma Przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean Claude Junckera, wzywającego do sfinalizowania tego dossier przed wyborami europejskimi (czyli w praktyce przed 8 lutego!). Tempo prac nad dokumentem znacząco wzrosło.

Pierwsze spotkanie na temat DWD odbyło się 8 stycznia. Kraje członkowskie miały tylko dwa dni na uwagi do propozycji rumuńskiej.
W oparciu o otrzymane uwagi ma, w ciągu najbliższych 2-3 dni, powstać nowy tekst prezydencji, tak więc branża europejska (EurEau) musi przygotować opinię w krótkim czasie.
W dniu 14 stycznia odbędzie się drugie posiedzenie Rady (przedstawiciele ministerstw krajów członkowskich), na którym omówione zostaną poprawki Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października. Trzecie spotkanie Rady zaplanowano na 17 stycznia. Będzie to ostatnia szansa na dokonanie zmian w kwestiach technicznych (np. w załącznikach). Jeżeli większość państw członkowskich wyrazi na to zgodę, akta zostaną przesłane do dyskusji na szczeblu COREPER (organ Rady, w którym zasiadają ambasadorzy).
COREPER może odbyć się 23 lub 25 stycznia. Jeżeli państwa członkowskie zaakceptują tekst, wówczas udzielą rumuńskiej prezydencji mandatu do negocjacji z Parlamentem. Negocjacje (tzw. trialog Komisji, Parlamentu i Rady), będą się najprawdopodobniej składać tylko z dwóch posiedzeń : w ostatnim tygodniu stycznia i w pierwszym tygodniu lutego.
Oznacza to, że Parlament może skupić się jedynie na art. 13 (dostęp do wody) i 14, (informacje dla odbiorców), a Rada będzie miała większy wpływ na ostateczny tekst dyrektywy.
Jeżeli państwa członkowskie nie zaakceptują tekstu DWD w dniu 17 stycznia, negocjacje z PE zostaną przełożone, a prezydencja rumuńska spróbuje w nadchodzących miesiącach lepiej omówić szczegóły.
Tak więc pojawia się szansa na to, że dyrektywa zostanie przyjęta w tym roku.

Klara Ramm
ekspert IGWP

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnych: 6 października 2021 +

    Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnych: 6 października 2021 Termin webinarium: 6 października 2021 r., godz. 12.00 - 14.00 Tematyka Czytaj więcej
  • Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 +

    Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 Termin webinarium7 października 2021 r., godz. 10.00 - 14.00 CelOmówienie zmian Czytaj więcej
  • 1