Innowacje w branży wod-kan
Przedsiębiorstwa wod-kan wdrażają innowacyjne rozwiązania w różnych dziedzinach, nie tylko w technologi, ale także w zarządzaniu działalnością, personelem, w ochronie środowiska itd. Podczas kongresu EurEau w listopadzie nie wszyscy mieli możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć, dlatego zgłoszone projekty, również z Polski, będą prezentowane na stronie EurEau. Pierwsza prezentacja dotyczy smart metering w Danii.

Ramowa Dyrektywa Wodna
Kraje członkowskie zaakceptowały plan pracy CIS (wspólna strategia wdrażania). Można go znaleźć tutaj.

Rozporządzenie w sprawie odzysku wody
Komisja AGRI Parlamentu Europejskiego przegłosowała opinię na temat zaproponowanego w dniu 3 grudnia tekstu regulacji. Artykuł EurEau na ten temat można znaleźć tutaj. Stanowisko EurEau w sprawie regulacji można znaleźć tutaj.

Rozporządzenie nawozowe
W wyniku trialogu wypracowano udostępniono wersję kompromisową. Osad ściekowy nie został uznany jako naturalny substrat do kompostowania mimo, że jego parametry są zbliżone do opisanych w regulacji wymagań. Mimo to prawo pozwala operatorom oczyszczalni na produkcję kompostu i nawozów pod pewnymi warunkami. Odzysk fosforu z osadów i popiołów jest wciąż możliwy. W sumie jednak wszelkie ścieżki do odzysku wartościowych substancji z osadów są możliwe.

Wspólna Polityka Rolna (CAP)
Małe są szanse, aby PE osiągnął kompromis po pierwszym czytaniu. Bardzo dużo rozbieżności dotyczy stanowiska w sprawie celów środowiskowych. Niestety posłanka sprawozdawca E Herranz García (raport tutaj), również proponuje złagodzenie celów środowiskowych. Ponad 6000 zaproponowanych zmian jest dostępnych tutaj. EurEau opublikowała stanowisko w sprawie CAP.

Dyrektywa pestycydowa
Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego zgłosiła poprawki do zaproponowanego przez Jytte Gutland (SE/S&D) tekstu. 263 poprawki można znaleźć tutaj. Głosowanie komisji PE ENVI powinno się odbyć 21 stycznia. Pod koniec listopada ENVI opracowała opinię.

Dyrektywa dotycząca jednorazowego plastiku (SUP)
Trwają negocjacje nad treścią dyrektywy dotyczącej ograniczenia stosowania wyrobów z plastiku jednorazowego użytku. Dla naszej branży najważniejsze jest utrzymanie ambitnych zapisów dotyczących środków higieny osobistej, które trafiają do toalety. Konieczne jest ich odpowiednie znakowanie, edukowanie konsumentów i wdrażanie rozwiązań zgodnych z rozszerzoną odpowiedzialnością producenta.

Nietoksyczne środowisko
7 Program Ramowy w dziedzinie środowiska zobowiązał KE do zaprezentowania strategii związanej z nanomateriałami, substancjami oddziałującymi na układ dokrewny, oddziaływaniem produktów chemicznych. W lipcu 9 krajów członkowskich wezwało KE do przedstawienia strategii. Dyrekcja ds. środowiska poinformowała, że obecna KE nie przedstawi takiej strategii.

Emisje przemysłowe
KE rozpoczęła ocenę prawa UE dotyczącego kontroli i ograniczania emisji przemysłowych. Opublikowała mapę drogową, a EurEau opracowała opinię w tej sprawie. Można ją znaleźć tutaj.

Cyberbezpieczeństwo
Agencja unijnego cyberbezpieczeństwa ENISA otrzyma dodatkowe kompetencje i fundusze. UE planuje bowiem stworzenie systemu certyfikacji produktów w fazie ich opracowywania i rozwoju. Do 2023 roku KE ma określić zakres produktów, które będą musiały być objęte takim certyfikatem. Celem jest udostępnienie wiedzy na temat produktów spełniających kryteria cyberbezpieczeństwa.

Zrównoważone Cele Rozwoju
Komitet Regionów UE chce się dowiedzieć jak regiony wdrażają ZCR Narodów Zjednoczonych. Wszystko po to aby wpłynąć na unijną politykę i zmobilizować do zaangażowania w program OECD na temat ZCR. Ankietę Komitetu Regionów można znaleźć tutaj. Można ją wypełniać do 22 lutego 2019r.

Innowacje w regionie Morza Śródziemnego
Partnerstwo w dziedzinie badań i innowacji regionu śródziemnomorskiego PRIMA ma na celu wspólną pracę w dziedzinie produkcji żywności i rolnictwa. Zaproszenie do składania propozycji inicjatyw znajduje się tutaj.

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta
Prezydent EurEau Bruno Tisserand opublikował artykuł, który można znaleźć tutaj.

European Files
Pojawiło się wydanie prestiżowego pisma European Files. W całości jest poświęcone tematyce zbiorowego zaopatrzenia Europejczyków w wodę.

Wydarzenia

22 stycznia 2019 - warsztaty na temat „Woda i rolnictwo”. Bruksela, Belgia.
28-31 maja 2019 - Konferencja nt. Adaptacji do zmian klimatu. Lizbona, Portugalia.
6-8 października 2019 - Europejska konferencja nt. Gospodarki osadowej. Liege, Belgia.

Opracowała Klara Ramm na podstawie danych EurEau.
Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnych: 6 października 2021 +

    Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnych: 6 października 2021 Termin webinarium: 6 października 2021 r., godz. 12.00 - 14.00 Tematyka Czytaj więcej
  • Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 +

    Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 Termin webinarium7 października 2021 r., godz. 10.00 - 14.00 CelOmówienie zmian Czytaj więcej
  • 1