Newsletter EurEau - październik 2018r

Wykorzystanie ścieków oczyszczonych
Odbyło się spotkanie grupy roboczej na temat rolnictwa i gospodarki wodnej, będącej częścią wewnętrznej grupy Parlamentu Europejskiego na temat bioróżnorodności, zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju, kierowanej przez posła Michela Dantin. Spotkanie dotyczyło projektu rozporządzenia związanego z wykorzystaniem ścieków oczyszczonych w rolnictwie. Prezydent EurEau Bruno Tisserand przedstawił stanowisko EurEau. Kwestia wykorzystania odzyskanej wody w rolnictwie jest niezwykle aktualna, szczególnie w kontekście suchego lata, jakie ostatnio nawiedziło Europę. Więcej można znaleźć tutaj. PE opracował raport dotyczący odzysku wody ze ścieków, dostępny również w języku polskim. Posłanką sprawozdawcą jest Simona Bonafè.

Dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DWD)
Zgromadzenie plenarne Parlamentu Europejskiego upoważniło posła sprawozdawcę Michela Dantin do negocjowania przegłosowanej treści DWD z Radą UE. Więcej można znaleźć na blogu EurEau oraz artykule. EurEau była bardzo zaangażowana w kwestię konsultowania z posłami teści dyrektywy. Nasze wskazówki dotyczące głosowania zostały rozesłane do wszystkich posłów PE. Ze strony polskich posłów zainteresowany współpracą z IGWP oraz EurEau był poseł Andrzej Grzyb.

Dyrektywa osadowa : ujawnianie informacji o środowisku.
UE musi zaktualizować wiele aktów prawnych ze względu na Konwencję Aarhus oraz dyrektywę INSPIRE. Obowiązek ten dotyczy także dyrektywy osadowej (wykorzystanie osadów w rolnictwie). Większość zmian nie powoduje kontrowersji, jednak sprzeciw komicji ENVI PE wzbudził zapis dotyczący obowiązku podawania do publicznej wiadomości nazw i adresów odbiorców osadu, a także miejsca zastosowania osadu.

Dyrektywa w sprawie plastikowych produktów jednorazowego użytku (SUP).
PE zatwierdził raport dotyczący projektu tej dyrektywy. Dla przedsiębiorstw kanalizacyjnych istotny jest obowiązek znakowania środków higieny osobistej, które nie mogą być wrzucane do toalety. Dyrektywa podkreśla także wagę edukacji. W ramach rozszerzonej odpowiedzialności producenta nakłada obowiązek informowania o zawartości tworzyw sztucznych w tych produktach i ich szkodliwym wpływie na systemy kanalizacyjne i środowisko w przypadku nieodpowiedniego zagospodarowania.
Pierwsze spotkanie w ramach trilogu (PE, KE, Rada UE), powinno odbyć się już w listopadzie. Izba wysłała do Ministerstwa Środowiska stanowisko branży w tej sprawie. Artykuł EurEau na ten temat można znaleźć tutaj.

Dyrektywa w sprawie europejskiej infrastruktury krytycznej (ECI)
Komisja Europejska planuje konsultacje społeczne dotyczące funkcjonowania tej dyrektywy. Komitet ds. ekonomiczno-prawnych EU3 rozpatrzy, w jaki sposób branża wod-kan powinna być zaangażowana w tę kwestię. Więcej na temat ewaluacji ECI można znaleźć tutaj.

Wspólna Polityka Rolna (CAP)Kraje członkowskie chcą obniżenia wymagań środowiskowych!
Niestety wiele krajów członkowskich skrytykowało ambitne wymagania środowiskowe w zaproponowanej Wspólnej Polityce Rolnej. Wielu ministrów domagało się więcej dobrowolności i więcej pieniędzy na rolnictwo. EurEau opracowuje stanowisko.

Rozporządzenie dotyczące pestycydów.
Ocena rozporządzeń w sprawie środków ochrony roślin (EC No 1107/2009) oraz w sprawie pestycydów w żywności (EC) No 396/2005) została zakończona przez ECORYS. Wszystkie materiały można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej:
Executive Summary
Study supporting the REFIT Evaluation
Annex I: synopsis report
Annex II: methodology and cost calculations
Annex III: consultation activities – surveys and interviews.
KE zdecydowała o zakazie handlu i wycofaniu z rynku trzech produktów: diquat (herbicyd), thiram (środek grzybobójczy), pimetrozyna (środek owadobójczy). Niestety w tej sprawie nie ma jednomyślności wśród krajów członkowskich.

Substancje chemiczne w gospodarce o obiegu zamkniętym. Udział EurEau w konsultacjach społecznych.
KE zakończyła konsultacje społeczne dotyczące interakcji między przepisami w zakresie chemikaliów, produktów i odpadów. Odpowiedź EurEau jest dostępna tutaj.

Warsztaty Europejskiej Agencji Środowiskowej (EEA).
Bertrand Vallet z sekretariatu EurEau oraz Dines Thornberg z duńskiej DANVy wziął udział w warszatatach EEA dotyczących antybiotykoodporności (AMR) oraz oczyszczalni ścieków komunalnych. Wpływ AMR na oczyszczalnie ścieków jest bardzo poważnym problemem. Komitet EU2 ds. ścieków będzie gruntownie ten problem analizować.

Mapa drogowa w sprawie polityki środowiskowej
KE opublikowała mapę drodową dotyczącą przeglądu wdrażania prawa środowiskowego (Environmental Implementation Review, EIR2019). Jednym z obszarów do poprawy, jaki zidentyfikowano w pierwszej edycji mapy było oczyszczanie ścieków. Aktualnym problemem jest także wpływ rolnictwa na jakość i ilość zasobów wodnych.

WATenERgy Cycle
WATenERgy Cycle jest projektem finansowanym z InterReg i dotyczy oczyszczalni ścieków w regionie Morza Śródziemnego. Caroline Greene z sekretariatu EurEau uczestniczyła w spotkaniu komitetu sterującego w Grecji.

Organizacja holenderska odpowiada na interpelację
Organizacja Vewin udzieliła odpowiedzi holenderskiemu posłowi do PE w sprawie strategii dotyczącej farmaceutyków w środowisku. Można ją znaleźć tutaj.

Spotkanie organizacji centralnych regulatorów WAREG
Podczas konferencji H2O Accadueo w Bolonii Klara Ramm wzięła udział w debacie WAREG z organizacjami wodociągów i kanalizacji.

ENERWATER
Bertrand Vallet z sekretariatu EurEau był panelistą konferencji zamykającej projekt ENERWATER dotyczący efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków. Więcej informacji o projekcie można znaleźć tutaj.

Srebro w ubraniu
Anders Finnson, szef grupy roboczej EurEau na temat Ramowej Dyrektywy Wodnej występuje w filmie informującym o konieczności oddzielnego prania ubrań sportowych zawierających srebro. Najlepiej jest sprawdzać etykiety i kupować ubrania bez tego pierwiastka.

Projekt STOP-IT
Jest to projekt finansowany z budżetu UE, którego celem jest poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań przeciwdziałających fizycznym i cyber zagrożeniom dla infrastruktury wodnej. Obejmuje działania prewencyjne, analizę ryzyka, platformy testowe, kontrolę i detekcję, a także systemy ostrzegawcze. Wiele z rozwiązań jest już testowanych w Norwegii, Niemczech, Hiszpanii, Belgii, Izraelu. Możliwy jest udział w warsztatach, które odbędą się 14 listopada w Barcelonie. Można się zarejestrować klikając ten link. Kod do rejestracji: 4C052F9F.

Miliard euro na inwestycje w środowisko naturalne i działania na rzecz klimatu
KE zatwierdziła pakiet inwestycyjny o wartości 234 milionów € na projekty pro środowiskowe na rzecz jakości życia w przyszłości. Dodatkowe 430,7 miliona € ma pochodzić z program LIFE i byc skierowane na sfinansowanie 142 nowych projektów. Dzięki wielu projektom międzynarodowym E będzie obecny we wszystkich krajach członkowskich.

Zmiany w EurEau
Gilbert Nordenswan ze Svenskt Vatten odbywa dwumiesięczny staż w sekretariacie EurEau.
Halina Urbańska-Kozłowska została członkiem EU1 reprezentując Polskę.
Angelo Hadjicharalambous został dyrektorem przedsiębiorstwa dostarczającego usługi kanalizacyjne w Larnace. Został także członkiem EU2. Do EU2 dołączają również: Andrea Pellizzari, Saijariina Toivikko (FIWA), Mari Heinonen (FIWA), Helle Kayeroed (DANVA).

Wydarzenia
6-9 listopada 2018: Kongres EurEau w Limassol (Cypr).
7 listopada - Młodzi Liderzy Wody: Young Water Leaders; Berlin, Niemcy.
8-9 listopada– European Nutrient Vent @ECOMONDO 2018; Rimini, Włochy. Katerina Christodoulou przedstawi rozwiązania dotyczące odzysku wody i substancji odżywczych w regionie Morza Śródziemnego.
14 listopada- warsztat interesariuszy na temat projektu TOPPS na temat redukcji strat środków ochrony roślin. Można się zarejestrować tutaj.
19 listopada – Carla Chiaretti (Sekretariat Generalny) weźmie udział w konferencji ‘The drivers of development’; Turyn, Włochy.
22 listopada - Bertrand Vallet zaprezentuje stanowisko EurEau’s na spotkaniu dotyczącym odzysku wody w rolnictwie, ESAMUR w Murcia, Hiszpania.
5-6 grudnia – Inicjatywa “Bezpieczniejsza Europa” (Making Europe a safer place) związana z bezpieczeństwem badań, Bruksela, Belgia.
28-31 maja 2019 – 4 Konferencja Adaptacji do Zmian Klimatu. Lizbona, Portugalia. Więcej tutaj.

Opracowała Klara Ramm (członek Zarządu EurEau, przewodnicząca komisji ds. organizacyjno-prawnych sektora, ekspert IGWP) na podstawie danych EurEau.
Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnych: 6 października 2021 +

    Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnych: 6 października 2021 Termin webinarium: 6 października 2021 r., godz. 12.00 - 14.00 Tematyka Czytaj więcej
  • Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 +

    Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 Termin webinarium7 października 2021 r., godz. 10.00 - 14.00 CelOmówienie zmian Czytaj więcej
  • 1