Aktywność EurEau

Światowy Kongres Wodny Międzynarodowej Organizacji Wodnej IWA
Prezydent EurEau Bruno Tisserand, reprezentował federację wspólnie z wieloma ekspertami EurEau, która wspólnie z IWA zorganizowała panel pt „Wykorzystaj, odzyskaj, wykorzystaj ponownie – przyspieszamy odzysk wartościowych substancji”. Wydarzenie było sukcesem, z mnóstwem uczestników zaangażowanych rozmówców.

V Konferencja Wodna
Anders Finnson, lider grupy roboczej ds ramowej dyrektywy wodnej reprezentował EurEau podczas 5 Europejskiej Konferencji Wodnej w Wiedniu. Mówił o Europejskiej współpczesnej wodzie. Wszystkie prezentacje, łącznie z nagraniami wideo są dostępne tutaj.
Kolejne tego typu spotkanie odbędzie się 8 listopada w Brukseli i będzie poświęcone Wspólnej Strategii Wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Konferencja przedsiębiorstw użyteczności publicznej w Słowenii
Sekretarz Generalny EurEau Oliver Loebel wygłosił prezentację w Podcetrtek.

Pozostałe wydarzenia z udziałem EurEau
Oliver Loebel zaprezentował bieżące kwestie na spotkaniu organizacji przemysłu metalowego Eurométaux.
Oliver Loebel wziął udział w spotkaniu na temat mikroplastiku. Uczestniczyli w nim równiez przedstawiciele przemysłu oponiarskiego i drogowego.
Bertrand Vallet z Sekretariatu Generalnego wziął udział w panelu dotyczącym rozporządzenia nawozowego. Zaprezentował stanowisko EurEau na temat prac grupy STRUBIAS i możliwości uzyskania znaku CE dla nawozów pochodzących z osadów ściekowych

Informacje o pracy UE

Głosowanie Komisji ds. środowiska Parlamentu Europejskiego (ENVI )
Komisja przyjęła raport Michela Dantin (EPP/FR) na temat dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (DWD). Informacje o głosowaniu można zobaczyć na blogu EurEau. Głosowanie plenarne PE odbędzie się 23-24 października.
Krótkie wideo, w którym wiceprezydent EurEau Claudia Castell-Exner podsumowuje tę kwestię można obejrzeć tutaj. A stanowisko EurEau w sprawie DWD tutaj.

Dyrektywa w sprawie produktów plastikowych jednorazowego użytku
W połowie października powinno się odbyć głosowanie w PE. Komisja ENVI powinna przyjąć swój raport w sprawie ograniczania wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Wielu posłów popiera nasze stanowisko, że producenci powinni być odpowiedzialni za koszty eksploatacji sieci, jakie generują jednorazowe produkty. Nasze stanowisko w tej sprawie można znaleźć tutaj. Pojawił się także nasz artykuł.

Gospodarka o obiegu zamkniętym i plastik.
PE podjął inicjatywę w sprawie strategii wobec plastiku. Raport Parlamentu wspiera KE i wzywa do motywowania rynku do odzysku i ponownego wykorzystywania tworzyw sztucznych. Odnośnie mikroplastiku uważa, że należy podjąć badania w zakresie uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, gospodarki wodami opadowymi, gospodarki osadowej. EurEau popiera raport PE, ale nalega na rozwiązania zgodne z rozszerzoną odpowiedzialnością producenta oraz zasadą „zanieczyszczający płaci”.

Rozporządzenie w sprawie odzysku wody ze ścieków
Posłanka komisji ENVI Simona Bonafè, jako sprawozdawca opublikowała swój raport. Debata zaplanowana jest na 18 października, a zgłaszanie poprawek możliwe jest do 25.10. Opinia posłanki jest w zasadzie taka sama jak raport posłanki sprawozdawcy komisji PE ds. rolnictwa (AGRI) Marijany Petir, który można znaleźć tutaj.

Osad w rolnictwie. EurEau wspiera inicjatywę światową.
EurEau podpisała odezwę w sprawie autoryzowania wykorzystywania osadu (oczywiście pod restrykcyjna kontrolą), w rolnictwie. Takie rozwiązanie jest nieakceptowane przez organizację ds. światowych dobrych praktyk w rolnictwie Global Good Agricultural Practices (Global GAP). Interesariusze z całego świata, głównie Ameryki Północnej i Europy chcą rozpocząć dyskusję z Global GAP na temat wymagań, jakie musiałby spełnić osad, aby zostać przez nią zaakceptowany do wykorzystania rolniczego.

Wspólna Polityka Rolna (CAP): Komisarz Phil Hogan pod presją obrońców środowiska.
We wrześniu przedstawiciele EurEau spotkali się z członkami gabinetu Komisarza Hogana odpowiedzialnego w KE za sprawy rolnictwa i rozwoju wsi. Celem spotkania była kwestia sprawienia, aby CAP stała się bardziej „niebieska”, czyli przyjazna zasobom wodnym. Nie ma pewności, że obecny PE porozumie się przed wyborami w tej kwestii.

Europejska Agencja Środowiska EEA
W październiku Bertrand Vallet (z Sekretariatu Generalnego), reprezentuje EurEau podczas warsztatów organizowanych przez EEA, na temat odporności na substancje przeciwbakteryjne i oczyszczania ścieków. Jest wspierany przez Dines Thornberg, eksperta DANVA, duńskiego członka EurEau. Jest to kontynuacja analizy raportu PE na temat działań zdrowotnych w kontekście odporności na antybiotyki (A European One Health Action Plan against Antimicrobial Resistance (2017/2254(INI)). Nie akceptujemy faktu, że PE wskazuje na oczyszczalnie ścieków jako poważne źródło takich substancji mimo, ze żadne badania naukowe tego nie dowodzą. Uważamy, że zagadnienie to wymaga szerszej debaty i działań bardziej globalnych, a nie skierowanych tylko na oczyszczalnie ścieków.

Chemia i GOZ: KE rozpoczyna konsultacje społeczne
KE rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące interakcji między przepisami w zakresie chemikaliów, produktów i odpadów, w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym. We wrześniu PE przyjął rezolucję na ten temat wzywając KE do zaproponowania prawa, które zharmonizowałoby kryteria dla końca fazy odpadów.

Raport EEA o zasobach wodnych
We wstępnym raporcie “Water is life”, EEA ubolewa nad tym, że wody morskie i słodkie w Europie są pod rosnącą presją cywilizacji, wzywa do tworzenia bardziej niebieskiej gospodarki szanującej zasoby wodne. W raporcie poruszono nie tylko aspekty chemiczne i mikrobiologiczne, ale także kwestie plastiku w środowisku wodnym.

Wydarzenia
8 października – Spotkanie intergrupy PE pod przewodnictwem Michela Dantin i hasłem „nie trać czasu, nie trać wody” (Waste no time, waste no water); Bruksela, PE.
10-11 października – konferencja końcowa projektu AQUACROSS, na temat zarządzania ekosystemami, bioróżnorodnością w praktyce.
7 listopada – Młodzi Liderzy Wody, pierwsza konferencja.
8-9 listopada – European Nutrient Vent @ECOMONDO 2018; Rimini, Włochy. Katerina
14 November – warsztat interesariuszy na temat projektu TOPPS na temat redukcji strat środków ochrony roślin.
19 listopada – Carla Chiaretti (Sekretariat Generalny) weźmie udział w konferencji ‘The drivers of development’; Turyn, Włochy.
22 listopada - Bertrand Vallet zaprezentuje stanowisko EurEau’s na spotkaniu dotyczącym odzysku wody w rolnictwie, ESAMUR w Murcia, Hiszpania.
5-6 grudnia – Inicjatywa “Bezpieczniejsza Europa” (Making Europe a safer place) związana z bezpieczeństwem badań, Bruksela, Belgia.
28-31 maja 2019 – 4 Konferencja Adaptacji do Zmian Klimatu. Lizbona, Portugalia. Więcej tutaj.

Opracowała Klara Ramm
na podstawie danych EurEau.
Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnych: 6 października 2021 +

    Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnych: 6 października 2021 Termin webinarium: 6 października 2021 r., godz. 12.00 - 14.00 Tematyka Czytaj więcej
  • Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 +

    Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 Termin webinarium7 października 2021 r., godz. 10.00 - 14.00 CelOmówienie zmian Czytaj więcej
  • 1