Polskie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne od wielu lat przekonują swoich klientów nt. walorów picia wody z kranu. Z sukcesem, akcje edukacyjne przynoszą efekty i coraz więcej z nas wybiera wodę prosto z kranu w miejsce tych kupnych, butelkowanych. Jak wygląda ta praktyka w społeczeństwach Europy Zachodniej?

Uwadze czytelników polecamy wywiad, jaki redaktorzy portalu inzynieria.com przeprowadzili z Klarą Ramm, ekspertką Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, reprezentującą Polskę w EurEau (federacja krajowych organizacji branży wodociągowo-kanalizacyjnej z Europy).

Czytaj więcej na: https://inzynieria.com/wpis-branzy/wiadomosci/2/51258,klara-ramm-woda-w-kranie-jest-coraz-bezpieczniejsza © inzynieria.com

Anna Lembicz, gł. specjalsta ds. marketingu i PR IGWP

Zapraszamy do obejrzenia audycji na kanale YouTube pt.: "Zrozumieć rynek". Odcinek 6 tego programu poświęcono tematyce gospodarki wodno-ściekowej w kontekście ustawy Prawo wodne oraz instytucji centralnego regulatora. W studio zasiedli Magdalena Pochwalska, prezes zarządu Regionalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu oraz dr inż. Arkadiusz Halama z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W programie zebrano również opinie prezesów przedsiębiorstw wod-kan, w audycji wypowiadają się: Stanisław Krusz (prezes zarządu Katowickich Wodociągów), Józef Natonek (prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie) oraz Łukasz Czopik (prezes zarządu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego w Katowicach). Główny trzon rozmowy poświęcony jest obawom wodociągowców i samorządowców dotyczącym obowiązywania taryf ustalanych w cyklu trzyletnim oraz rewolucji, jaką niesie centralny reugulator. Czego obawia się branża, jakie ma nadzieje?

Audycja dostępna jest pod linkiem:https://www.youtube.com/watch?v=Ub7cS0KW3vA

Anna Lembicz, gł. specjalista ds. marketingu i PR IGWP

Na stronie internetowej Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, opublikowano kolejny numer "Serwisu Doradztwa Podatkowego", który z pewnością spotka się z zaniteresowaniem branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Bieżące wydanie autorzy w dużej mierze poświęcili zagadnieniom prawno-podatkowym dotyczącym tego sektora gospodarki.
Czytaj więcej: http://www.isp-modzelewski.pl/wydawnictwa/serwis-doradztwa-podatkowego
Serdecznie zapraszamy do korzystania z tego Serwisu, który w krótkiej i skondensowanej formie wyjaśnia wszystkie istotne problemy podatkowe.
W najnowszym numerze m.in.:
Aport infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do spółki akcyjnej
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług usługi dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
Amortyzacja środków trwałych stanowiących mienie przekształconego zakładu budżetowego
Stawka VAT dla czynności przyłączenia odbiorców do sieci wodno-kanalizacyjnej
Obowiązki w podatku akcyzowym związane z wykorzystywaniem biogazu wytwarzanego przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne

Anna Lembicz, Gł. specjalista ds. marketingu i PR

Niebawem ruszą prace nad rozporządzeniem, które określi wysokość jednostkowych stawek opłat za usługi wodne - zapowiedział wiceminister środowiska Mariusz Gajda. Poprzednie rozporządzenie miało charakter informacyjny.

Wiceminister środowiska poinformował, że projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za usługi wodne oraz za szczególne korzystanie z wód, który został opracowany na potrzeby nowej ustawy - Prawo wodne, która została uchwalona w dniu 20 lipca 2017 r. miał charakter informacyjny.

„W najbliższym czasie zostaną rozpoczęte prace nad opracowaniem projektu rozporządzenia Rady Ministrów określającego wysokość jednostkowych stawek opłat stałych i zmiennych za usługi wodne i szczególne korzystanie z wód oraz współczynników różnicujących dla użytkowników wód powierzchniowych w obszarach działania istniejących i mających powstać regionalnych zarządów gospodarki wodnej" - poinformował Gajda.

Wiceminister wyraził nadzieję, że w toku prac legislacyjnych nad nowym projektem zostaną określone jednostkowe stawki opłat za usługi wodne oraz za szczególne korzystanie z wód, które pozwolą Polsce, jako państwu członkowskiemu wywiązać się z obowiązków wynikających z postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej i jednocześnie będą społecznie akceptowalne.

Nowe kompetencje ministra

Gajda przypomniał też, że z dniem 1 stycznia 2018 r. zostanie zmieniony art. 11 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 888 i 1086), zgodnie z którym do zakresu działu administracji rządowej - gospodarka wodna należeć będą sprawy określania zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Oznacza to, że od 1 stycznia 2018 r. realizacja zadań z tego zakresu będzie należeć do kompetencji ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. Będzie on mógł m.in. na bieżąco monitorować kwestie związane z kosztami przedsiębiorców oraz wysokością ustanawianych taryf dla odbiorców wód dostarczanych w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz podejmować działania mające na celu ustalanie wysokości tych taryf na poziomie, który nie będzie ograniczał możliwości używania wody ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb gospodarstw domowych.

Kiedy zmienią się taryfy za wodę i ścieki

Gajda wyjaśnił też, że rozważony zostanie pomysł przedłużenia terminu obowiązywania zakazu zmiany taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odbierane ścieki. Dodał jednak, że stanie się to „dopiero po dokonaniu analizy działania wprowadzanego Prawem wodnym systemu opłat za usługi wodne z uwzględnieniem aspektu zwrotu kosztów usług wodnych oraz analizy zadań wykonywanych przez przedsiębiorców wodociągowo-kanalizacyjnych na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z uwzględnieniem".

Zgodnie z przepisem przejściowym, wprowadzenie opłat za usługi wodne nie może stanowić podstawy do zmiany taryf, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, określonych na rok 2018 oraz rok 2019.

Nowa ustawa Prawo wodne reguluje gospodarowanie wodami, w tym kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi, sprawy własności wód oraz gruntów pokrytych wodami, a także zasady gospodarowania tymi składnikami w odniesieniu do majątku Skarbu Państwa. Nowa ustawa wdraża w pełni unijną Ramową Dyrektywę Wodną, w tym jej kontrowersyjny artykuł 9 mówiący o zwrocie kosztów usług wodnych. Polska była już upomniana przez Komisję Europejską za niewdrożenie tych przepisów.

Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk przekonywał w lipcu, że nowe przepisy proponują 6-krotnie niższe stawki opłat za wodę niż były do tej pory. Przypomniał, że w poprzedniej ustawie Prawo ochrony środowiska stawki opłat za wodę wynosiły: za pobór wód podziemnych 4 zł 23 gr za metr sześc., a w nowej 70 gr za metr sześc. Z kolei jak mówił, za wody powierzchniowe w starej ustawie Prawo ochrony środowiska opłata wynosi 2 zł 20 gr za metr sześc. W nowej to 35 gr za metr sześcienny.

Źródło: www.kurier.pap.pl

oprac.: Anna Lembicz, Gł. specjalista ds. marektingu i PR IGWP

Ministerstwo Środowiska zapowiedziało wejście w życie nowej ustawy Prawo wodne 1 lipca 2017 r. W Sejmie trwają prace nad kluczową dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej ustawą.

Prezes Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie", Dorota Jakuta, udzieliła wywiadu serwisowi samorzad.pap.pl, na temat zmian, jakie niesie nowy projekt Prawa wodnego.

Wiceminister środowiska, Mariusz Gajda, udzielił wywiadu serwisowi samorzad.pap.pl, w  którym odniósł się do zmian, jakie niesie ze sobą nowe Prawo wodne, które według zapowiedzi resortu środowiska w pełnym kształcie wejdzie w życie od 2018 r. Ze względu jednak na wymogi Komisji Europejskiej należy je uchwalić jeszcze przed lipcem br.

W myśl projektu nowego Prawa wodnego, który do Sejmu trafił 26 kwietnia br. zapłacimy więcej za pobór wody i odprowadzanie ścieków. Jak szacuje Dorota Jakuta, Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” trzyosobową rodzinę czekają podwyżki rzędu 20 zł rocznie.

Przedsiębiorstwo złożyło wniosek taryfowy, w którym zapisano utrzymanie ceny wody za jeden metr sześcienny na obecnym poziomie 5,23 zł, a ścieków na poziomie 8,95 zł. Cena wody, która w 2014 roku została obniżona o 16 groszy, nie ulegnie zmianie już po raz trzeci. Podobnie jak opłaty stałe, które także od kilku lat nie były podwyższane.
Jak donosi portal mojejaworzno.pl, pomimo niezmienianej od lat ceny wody, Spółka wciąż inwestuje, modernizowana jest infrastruktura wod-kan. W okresie ostatnich pięciu lat wodociągi zmodernizowały i wybudowały 150 km sieci wod-kan za ponad 320 mln zł.
Źródło:http://mojejaworzno.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=1357:kolejny-rok-w-ktorym-taryfa-za-wode-i-scieki-pozostaje-bez-zmian

Anna Lembicz, Główny Specjalista ds. marketingu i PR

Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej, inwestycje w szkołach zawodowych, tworzenie nowych miejsc w przedszkolach i systemowej opieki nad dziećmi do lat trzech, budowę i przebudowę ścieżek rowerowych oraz ochronę zasobów kultury i ochronę przyrody – na wszystkie te działania znajdą się pieniądze.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnych: 6 października 2021 +

    Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnych: 6 października 2021 Termin webinarium: 6 października 2021 r., godz. 12.00 - 14.00 Tematyka Czytaj więcej
  • Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 +

    Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 Termin webinarium7 października 2021 r., godz. 10.00 - 14.00 CelOmówienie zmian Czytaj więcej
  • 1