W myśl projektu nowego Prawa wodnego, który do Sejmu trafił 26 kwietnia br. zapłacimy więcej za pobór wody i odprowadzanie ścieków. Jak szacuje Dorota Jakuta, Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” trzyosobową rodzinę czekają podwyżki rzędu 20 zł rocznie.

W projekcie określony został m.in. maksymalny poziom opłat za usługi wodne, chociażby za pobór wody dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Stawka opłaty zmiennej wahać się będzie od 15 do 40 groszy (na co wpływ ma wielkość danej aglomeracji). Ministerstwo Środowiska uspokaja, że w tym i kolejnym roku opłaty pozostaną na dotychczasowym poziomie, jednak te zapewnienia nie uśmierzają obaw branży. Prezes IGWP zauważyła, że w swym głównym trzonie przesłana do Sejmu wersja kluczowej dla branży ustawy nie odbiega od projektu z października 2016 r. – w zw. z tym, jak zauważyła D. Jakuta: „Nasze uwagi i obawy zgłoszone do tego projektu pozostają nadal aktualne i Izba wyraża przekonanie, że pochyli się nad nimi Sejm i Senat". Prezes Izby dodała także, że „Zgodnie z obecną wersją projektu od 1 lipca 2017 r. wprowadzona zostanie opłata stała za pobór wód i opłata stała za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Wzrost jaki spowoduje ta opłata to około 2 proc. zarówno na cenie wody jak i na cenie ścieków; średnio dla trzyosobowej rodziny będzie to kwota ok. 20 zł rocznie".

Zdaniem D. Jakuty na sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych wpływ mogą mieć również plany stosowania opłat z wynikające z wprowadzenia wód opadowych i roztopowych da środowiska.

Ponadto, warto odnotować, że w projekcie brak zapisów odzwierciedlających deklarowane przez resort środowiska odroczenia wzrostu opłat dla firm wodociągowych na rok 2017 i 2018.

Źródło: http://samorzad.pap.pl/

Więcej czytaj w serwisie: http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/174116/Ile-za-wode---Branza-wodociagowa-rachunki-za-wode-wzrosna-o-ok--20-zl-dla-3-osobowej-rodziny----

Anna Lembicz – Główny Specjalista ds. marketingu i PR

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnych: 6 października 2021 +

    Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnych: 6 października 2021 Termin webinarium: 6 października 2021 r., godz. 12.00 - 14.00 Tematyka Czytaj więcej
  • Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 +

    Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 Termin webinarium7 października 2021 r., godz. 10.00 - 14.00 CelOmówienie zmian Czytaj więcej
  • 1