Jak podaje portal Puls Biznesu, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne będą musiały spełnić szereg warunków, aby móc ubiegać się o finansowanie kolejnych inwestycji. 

Komisja Europejska (KE) prowadzi obecnie szeroko zakrojone konsultacje przepisów określających wymagania, jakie musi spełnić infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna, by inwestycje z nią związane zostały uznane za zrównoważone. Potrwają one do 18 grudnia 2020 r.

Czytaj więcej tu.

 

Anna Lembicz,

gł. specjalista ds. marketingu i PR IGWP

Jest 6 stycznia. Świat obiega informacja o wirusie z Wuhan. O potencjalnej epidemii wiadomo jednak już tydzień wcześniej. 31 grudnia alarmuje o niej BlueDot – algorytm stworzony przez Kanadyjczyka, Kamrana Khana, oparty na uczeniu maszynowym oraz przetwarzaniu języka naturalnego.

Wbrew temu, czego można oczekiwać, BlueDot nie wnioskuje na podstawie analizy mediów społecznościowych (ze względu na zbyt duży szum), tylko na podstawie blogów i forów. Uwzględnia także dane o występowaniu chorób zwierzęcych oraz dane lotnicze. Jego wyniki są następnie opracowywane przez analityków i przekazywane do podmiotów rządowych, biznesowych i medycznych.

Z dużym prawdopodobieństwem w zaistniałej sytuacji można było znacznie ograniczyć zasięg i konsekwencje wirusa (liczbę zachorowań, skutki gospodarcze itd.). Niestety, urzędnicy – mimo posiadanych informacji – zwlekali z reakcją. Do podjęcia wcześniejszych działań zabrakło zapewne intuicji i odwagi...

 Michał Wiktor Żmijewski
Analityk i architekt systemów, Piątka Sp. j.


Czytaj dalej w najnowszym numerze KWARTALNIKA ONLINE! Wykup dostęp

 

 

 

W Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 27 czerwca br. pojawił się artykuł redaktora Jakuba Pawłowskiego pt.: "UE wciska hamulec w sektorze wodno-ściekowym". 

Materiał dotyczy  planowanej perspektywy finansowej na lata 2021 – 2027. Informacje są niepokojące dla naszej branży. Chociaż to dopiero prognozy, wszystko wskazuje na fakt, że środki europejskie na rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej będą mniejsze i wypłacane na mniej korzystnych zasadach.

Cały artykuł znajdziecie Państwo tutaj 

Zachęcamy do lektury!


Małgorzata Massel
specjalista ds. Public Relations IGWP 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w miesięczniku Samorząd Terytorialny Rok 2018, Nr 12 Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, zamieszczony został artykuł prof. dr hab. Bartosza Rakoczy, Eksperta IGWP

,,Obowiązek zapewnienia pomiaru ilości wody pobieranej na różne cele i potrzeby - perspektywa przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego’’.

Powyższe zagadnienie jest aktualnie jednym z istotniejszych problemów w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo wodne, z punktu widzenia przedsiębiorstw wodociągowo- kanalizacyjnych. Stąd też zachęcamy Państwa do zapoznania się z przedmiotowym artykułem,

Poniżej link do strony Wydawnictwa

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/samorzad-terytorialny

adw. Paweł Skorski
Ekspert Izby

"Jakość wody w kranie jest ściśle związana ze stanem rur wewnątrz budynków, a za to odpowiadają już administratorzy poszczególnych nieruchomości"
Dorota Jakuta.

Zachęcamy do przeczytania cełego wywiadu udzielonego przez prezes IGWP Dorote Jakutę redaktorowi Jakubowi Pawłowskiemu na łamach dzisiejszego wydania Dziennika Gazeta Prawna.

Poruszono w niej ważne dla naszej branży tematy, w tym:

 • gospodarowanie wodami opadowymi,
 • kontrola i raport NIK, 
 • stan sieci wod. - kan. i jakość wody,
 • awaryjność sieci. 

Małgorzata Massel
specjalista ds. PR IGWP

Dziennik Gazeta Prawna
17.10.2018
str. 8
autor: Jakub Pawłowski

 

 

 

Temat naliczania opłat za usługi wodne już z chwilą wydania  pozwolenia wodnoprawnego poruszono na łamach wczorajszeg wydania  gazety RZECZPOSPOLITA.  
W materiale przytoczono przykład Gminy Trąbki Wielkie, której Wody Polskie naliczyły opłatę stałą jeszcze przed zrealizowaniem inwestycji polegajacej na budowie wylotu kanalizacyjnego. Brak wylotu oznacza, że gmina nie odprowadza jeszcze ścieków, a zdaniem Wód Polskich powinna już uiszczać opłatę. 

W materiale można przeczytac komentarz Prezes IGWP Doroty Jakuty, bedący jednocześnie stanowiskiem  Izby w tej sprawie. 

Dorota Jakuta prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

Izba Gospodarcza,,Wodociągi Polskie’’ podziela stanowisko wyrażone w orzecznictwie, że o obowiązku uiszczania opłaty za usługi wodne decyduje nie samo wydanie pozwolenia wodnoprawnego, ale dopiero fizyczne odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Istotą opłaty jest bowiem powiązanie obowiązku zapłaty z faktycznym odziaływaniem na środowisko, a nie tylko zaistnieniem możliwości. W stanowiskach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie widać wyraźnie fiskalne podejście do problemu, a nie ekologiczne.
Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne zgłaszają do izby szereg wątpliwości dotyczących treści decyzji w zakresie wysokości opłat stałych zarówno za pobór wód podziemnych i powierzchniowych, jak i z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, wydawanych przez dyrektorów zarządów zlewni państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Izba wystąpiła do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o podjęcie działań legislacyjnych umożliwiających realizację zadań bez zbędnych wątpliwości i różnic interpretacyjnych.

Zachęcamy do lektury całego tekstu.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1387445-Samo-pozwolenie-nie-oznacza--oplat-za-odprowadzanie-scieki.html

Małgorzata Massel
specjalista ds. PR IGWP

 

 

 

 

 

 

W czasie intensywnego namnażania niektóre gatunki sinic produkują szkodliwe dla człowieka i zwierząt toksyny. Jednak nie są one jednoznacznie złymi organizmami: produkują tlen, a naukowcy liczą, że izolowane z nich substancje przydadzą się w leczeniu chorób cywilizacyjnych. 

Plastikowe śmieci w Rowie Mariańskim - w tym najgłębszym rowie oceanicznym na Ziemi natrafili na nie naukowcy japońscy. W publikacji na łamach “Marine Policy” donoszą o jednorazowej torebce, dryfującej tam na głębokości prawie 11 tys. metrów.

Francuska firma Marine Tech opracowała urządzenie pozwalające na produkcję wody pitnej z wody morskiej dzięki energii promieni słonecznych. To może być ważny krok w walce z niedoborem wody na świecie.

Bobry to jedne z ciekawszych zwierząt żyjących w naszym kraju i jednocześnie gatunek  wywołujący najpoważniejsze konflikty na linii przyroda-człowiek. Zwierzęta te są niesamowitymi inżynierami i hydrotechnikami. Często jednak tamy sa niszczone przez człowieka, a ich twórcy uznawani za szkodniki. Okazuje się jednak, że znaczenie bobrów jest ogromne i to nie tylko dla retencji, ale również dla czystości wód.  

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 +

  Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium (w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia) przysługuje Czytaj więcej
 • Wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci w świetle art. 19a ustawy wodociągowej: 29 października 2021 +

  Wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci w świetle art. 19a ustawy wodociągowej: 29 października 2021 Termin webinarium 29 października 2021, godz. 09.00 - 12.00 Tematyka webinarium Czytaj więcej
 • 1