Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Są to prace nad tzw. uszczelnieniem podatków dochodowych. Ministerstwo zgodnie z informacjami przekazanymi przez wiceministra finansów Pawła Gruzę, rozważa jeszcze pewne zmiany w opublikowanym dwa tygodnie temu projekcie nowelizacji ustaw o PIT i CIT.

Jedną z najgłośniej krytykowanych zmian było ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów podatkowych wydatków na usługi niematerialne. Nadwyżka tych wydatków powyżej kwoty 1,2 mln zł rocznie byłaby limitowana do wysokości 5% wartości zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (wskaźnik EBITDA). Po negatywnym odzewie wielu środowisk Ministerstwo Finansów chce wprowadzić wyjątek od tych ograniczeń w taki sposób, aby limit ten nie dotyczył usług od podmiotów niepowiązanych. A więc, jeśli usługi te będą świadczone przez profesjonalnych doradców, prawników, księgowych itd. i dodatkowo nie będzie istniało powiązanie kapitałowe ani osobowe tych usługodawców ze swoim klientem to limit ten nie będzie obowiązywał.

Inną pozytywną i proponowaną zmianą dla przedsiębiorców może być podniesienie z 3,5 tys. zł nawet do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów.

Marcin Błędzki – Główny Specjalista ds. ekonomicznych IGWP

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.