Szanowni Państwo,

W dniu 22 czerwca 2017 roku odbyło się kolejne posiedzenie Podkomisji powołanej do rozpatrzenia projektu ustawy Prawo wodne. Dla IGWP i dla całej branży był to wyjątkowo istotny dzień, gdyż procedowano większość przepisów, do których Izba zgłaszała zastrzeżenia.

Propozycja IGWP do projektu ustawy - Prawo wodne

Roczny wzrost kosztów dla czteroosobowej rodziny po wejściu w życie projektu ustawy Prawo wodne druk sejmowy nr 1529

Podkomisja nie przyjęła propozycji Izby zmiany art. 267, a odpowiadający na propozycje Izby, Pan Minister Mariusz Gajda wskazywał, że przepis ten przewiduje alternatywę, gdyż chodzi albo o jeden system, albo o drugi i nie może chodzić o dwa systemy łącznie i równolegle.

Nie spotkały się również z przychylnym przyjęciem Podkomisji propozycje zmian w art. 270, które dotyczyły przyjęcia parametru temporalnego  wysokości opłaty stałej. Pan Minister Mariusz Gajda odnosząc się do tych propozycji, wskazał jednak, że art. 270 należy traktować jako przepis regulujący opłatę za zgłoszoną moc i zapotrzebowanie na wodę. W konsekwencji przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne będzie określało jakie zapotrzebowanie zgłasza, a w przypadku zmiany zapotrzebowania w każdej chwili będzie mogło taką zmianę zgłosić, obniżając tym samym wysokość opłaty.

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie pytała także pana Ministra Mariusza Gajdę czy obowiązek dokonania pomiaru, określony w art. 271 ust. 13 obejmuje przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne również. Odpowiadając na to pytanie Pan Minister wskazał, że jak najbardziej jego zdaniem przepis ten dotyczy przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Kolejnym przepisem, który był procedowany przez Podkomisje był art. 273. W tym wypadku Podkomisja zdecydowała się na przyjęcie poprawki uwzględniającej również postulat zgłaszany przez Izbę.

Ostatnim przepisem, którym zajmowała się Podkomisja, do którego Izba zgłasza zastrzeżenia był art 282. Wprawdzie nie przyjęła propozycji Izby, aby wyeliminować parametr czynnika promieniotwórczego, niemniej jednak, wyjaśniając zasady stosowania tego przepisu, Pan Minister Mariusza Gajda wskazał, że w praktyce częstotliwość dokonywania pomiarów czynnika promieniotwórczego będzie określana w pozwoleniu wodno-prawnym i jak najbardziej są możliwe i dopuszczalne sytuacje, że pozwolenie wodno-prawne będzie zwalniało przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z obowiązku przeprowadzenia pomiarów tego parametru. 

Prof. dr hab. Bartosz Rakoczy - Ekspert IGWP

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.