W dniu 9 czerwca 2017 roku odbyło się pierwsze posiedzenie sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy – Prawo wodne. Podkomisja została powołana w dniu 7 czerwca 2017 roku.

Przedmiotem pierwszego posiedzenia Podkomisji była analiza stanowisk przedstawicieli strony społecznej oraz organizacji branżowych. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” była jednym z podmiotów zaangażowanych w dyskusję. Nasza Izba jako pierwsza zabrała głos podczas posiedzenia Podkomisji, referując stanowisko wypracowane przez zespół do spraw ustawy – Prawo wodne.

Prezentacja Izby koncentrowała się przede wszystkim na wskazaniu, jakie konsekwencje dla odbiorcy usług będzie miało przejęcie poszczególnych rozwiązań w ustawie – Prawo wodne, jak również, jak wzrosną obciążenia finansowe dla przeciętnego odbiorcy usług. Izba przedstawiła swoje stanowisko nie ograniczając się jedynie do dyskusji nad niektórymi rozwiązaniami. Zostały przedstawione własne, alternatywne rozwiązania. Co istotne, zaprezentowane przez Izbę postulaty znacznie przyczyniłyby się do obniżenia kosztów wejścia w życie ustawy – Prawo wodne. Zwracano uwagę na pewne obowiązki obciążające przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Podkreślano również daleko idące konsekwencje w zakresie gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi. Eksponowano kwestie związane z akredytacją laboratoriów, sposobem liczenia poszczególnych opłat, problematyką badań promieniotwórczości.

Istotnym elementem stanowiska prezentowanego przez Izbę była kwestia przepisów przejściowych i końcowych, w szczególności wpływu Prawa wodnego na taryfę. Wystąpienie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” spotkało się z dużą uwagą, szczególne zainteresowanie Członków Komisji wzbudziła kwestia finalnej ceny za m3 przy uwzględnieniu parametrów przyjętych przez projektodawcę.

Podkomisja wyznaczyła dalsze prace po wysłuchaniu strony społecznej.

Poniżej zamieszczamy stanowisko Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Propozycja IGWP do projektu ustawy - Prawo wodne

Roczny wzrost kosztów dla czteroosobowej rodziny po wejściu w życie projektu ustawy Prawo wodne druk sejmowy nr 1529.pdf

 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.