Do Sądu Najwyższego zostało skierowane pytanie prawne dotyczące rozstrzygnięcia pojęcia: „przyłączenie do sieci kanalizacyjnej” oraz ustalenia, jakie koszty pokrywa gmina. Z pytaniem wystąpił Sąd Okręgowy w Częstochowie w związku ze sprawą dotyczącą przyłączenia domu do kanalizacji. Rada jednej z gmin podjęła uchwałę o budowie kanalizacji oraz oczyszczalni. Następnie z mieszkańcami zostały zawarte umowy w tej sprawie. Mieli oni partycypować w kosztach budowy.

Wśród osób, które zawarły umowę i zapłaciły za kanalizację, było małżeństwo powodów. Gdy Wojewódzki Sąd Administracyjny unieważnił uchwałę, powodowie zażądali zwrotu wpłaconych pieniędzy i wystąpili z powództwem do sądu rejonowego, który zasądził na ich rzecz w sumie 6 tys. zł. Z wyrokiem nie zgodziła się gmina, gdyż sąd nakazał jej zwrócić powodom całą wpłaconą kwotę, bez potrącenia kwoty 2 tys. zł tytułem kosztów, jakie gmina poniosła na budowę studzienki i przyłącza. Gmina odwołała się do Sądu Okręgowego w Częstochowie. Zarzuciła, że sąd rejonowy błędnie zinterpretował, co jest przyłączem kanalizacyjnym. Jej zdaniem jest to odcinek instalacji od studzienki kanalizacyjnej do granicy nieruchomości. Według gminy sąd także błędnie przyjął, że to ona powinna ponieść koszty budowy, a nie właściciele nieruchomości. Sąd Okręgowy nabrał wątpliwości prawnych i postanowił skierował pytanie prawne w tej sprawie do Sądu Najwyższego. Sąd powołała się na to, że ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym zaopatrzeniu odprowadzania ścieków nie zawiera definicji pojęcia „przyłącze do sieci". Co prawda w art. 2 pkt 5 ww. ustawa definiuje pojęcie przyłącza kanalizacyjnego, jednakże SO po analizie przepisów tej ustawy oraz dotychczasowego orzecznictwa sądowego doszedł do wniosku, że nie ma podstaw, by te dwa pojęcia utożsamiać ze sobą. Z tego powodu SO nabrał wątpliwości, czy studzienka kanalizacyjna jest elementem sieci kanalizacyjnej czy też elementem przyłącza do sieci. Kolejne pytanie dotyczy tego, czy koszty budowy przyłącza do sieci powinna pokryć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci.

(źródło: Rzeczpospolita z dnia 25.01.2017r. )

Główny Specjalista ds. Prawnych - Magdalena Borowczyk-Zalewska

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Rozporządzenie MGMiŻŚ w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków... +

    Rozporządzenie MGMiŻŚ w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków... Szanowni Państwo, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” informuje, iż w Dzienniku Czytaj więcej
  • Coraz mniej czasu na złożenie oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej do przedsiębiorstw energetycznych w celu zachowania niższych cen za energię elektryczną w 2019 roku +

    Coraz mniej czasu na złożenie oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej do przedsiębiorstw energetycznych w celu zachowania niższych cen za energię elektryczną w 2019 roku Szanowni Państwo, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przypomina, iż niedługo tj. Czytaj więcej
  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.