Podjęta przez Rząd na posiedzeniu w dniu 18 października 2016 roku decyzja o utrzymaniu obowiązujących w bieżącym roku stawek za wodę dla przedsiębiorców i konsumentów oznacza zapewne kolejną modyfikację projektu Prawa wodnego w zakresie stawek za pobór wody. Dokładną analizę skutków przyjętego projektu będzie można przedstawić po opublikowaniu treści projektu ustawy przez Rząd.

Informacje medialne wskazują, że głos branży, szeroka kampania informacyjna na temat skutków podwyżek opłat za usługi wodne zostały dostrzeżone.

Utrzymanie stawki za pobór wody pozwoli kontynuować, realizowany na przestrzeni ostatnich lat program inwestycji wodno-kanalizacyjnych bez dodatkowego obciążania Polaków tytułem wzrostu opłat za pobór wód. Warto pokreślić, że w ramach jednego z największych programów inwestycyjnych ostatniego 25-lecia, wybudowano ponad 80 tys. km sieci wodociągowej, niemal 92 tys. km sieci kanalizacyjnej, wybudowano bądź zmodernizowano ponad 1800 komunalnych oczyszczalni ścieków. Dzięki temu o ponad 3 miliony zwiększyła się liczba osób, którym dostarczana jest woda z sieci wodociągowej i o niemal 9 mln wzrosła liczba mieszkańców Polski podłączonych do zbiorczych systemów odbioru i oczyszczania ścieków. Ścieki te oczyszczane są najlepszymi dostępnymi technologiami, które pozwalają optymalnie chronić środowisko naturalne. Koszt całego programu przekroczył jak dotąd około 90 mld zł. W najbliższych latach zaplanowano kolejne inwestycje na kwotę kolejnych 30 mld zł.

Warto zaznaczyć, że z analiz prawnych ekspertów Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie wynika, że wprowadzenie nowego Prawa wodnego i wdrożenie niezbędnych regulacji europejskich nie wymaga podnoszenia stawek za pobór wody.

Prezes Izby – Dorota Jakuta

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Gospodarka wodomierzowa - zasady prawidłowego opomiarowania dostawy wody i eksploatacji wodomierzy: Wrocław, 1 kwietnia 2020r. +

    Gospodarka wodomierzowa - zasady prawidłowego opomiarowania dostawy wody i eksploatacji wodomierzy: Wrocław, 1 kwietnia 2020r. Tematyka szkolenia: Szkolenie ma na celu przybliżenie problematyki prawidłowego opomiarowania Czytaj więcej
  • Profesjonalizm w obsłudze klienta - skuteczne nawyki pracownika BOK przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego: Sopot, 16-17 kwietnia 2020r. +

  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.