Szanowni Państwo,

W dniu 13.10.2016 został opublikowany kolejny projekt Prawa Wodnego.

Najważniejsza zmiana dotyczy zapisów zawartych w art. 273 pkt. 4):

„za pobór wód w formie opłaty zmiennej, w zależności od ilości pobieranych wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ramach pozwoleń wodnoprawnych albo pozwoleń zintegrowanych, do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi:

a) 0,40 za l m3 pobranych wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości

średniorocznej przekraczającej 1,0 m3/s,

b) 0,30 zł za l m3 pobranych wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości

średniorocznej od 0,51 do 1,0 m3/s,

c) 0,25 zł za l m3 pobranych wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości

średniorocznej od 0,26 do 0,50 m3/s,

d) 0,20 zł za l m3 pobranych wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości

średniorocznej od 0,10 do 0,25 m3/s,

e) 0,15 zł za l m3 pobranych wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości

średniorocznej nieprzekraczającej 0,10 m3/s;”

W projekcie opublikowanym 13.10.2016 roku zmianie uległy również wysokości stawek opłaty zmiennej zawarte w art. 273 pkt. 2).

Aktualny projekt zakłada jednolitą stawkę dla każdego celu poboru wody, wynoszącą 0,35zł/m3 wód powierzchniowych i 0,70zł/m3 wód podziemnych. Wyjątkiem jest woda pobrana na cele produkcji napojów, w przypadku której stawka za m3 wynosi 0,70zł niezależnie od tego, czy jest to woda powierzchniowa, czy podziemna.

Projekt ustawy można pobrać tutaj:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12284651/12349269/12349270/dokument249523.pdf

Prezes Izby - Dorota Jakuta

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Problematyka posiadania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w świetle najnowszego orzecznictwa sądów - Kraków, 28 czerwca 2019 r. +

    Problematyka posiadania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w świetle najnowszego orzecznictwa sądów - Kraków, 28 czerwca 2019 r. Tematyka szkolenia:  Pojęcie i rodzaje posiadania; Posiadanie urządzeń wodociągowych i Czytaj więcej
  • Przyszłość Dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz krajowych przepisów implementujących, Warszawa, 10 - 11 czerwca 2019 r. +

    Przyszłość Dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz krajowych przepisów implementujących, Warszawa, 10 - 11 czerwca 2019 r. Dyrektywa 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych została uchwalona 28 Czytaj więcej
  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.